V oblasti

  Vrtaná studna Cena

  Kolik stojí vrtání studny? Cena vrtání a pokládání trubek závisí na několika faktorech, především však na účelu. Pokud jde o studnu s pitnou vodou, cena závisí na požadovaném množství přítoku vody. Na základě toho se vypočítá průměr studny, instalace potrubí a ponorných čerpadel určitého výkonu. Cena vrtání závlahových studní nebo geosond pro tepelná čerpadla v poli střední kategorie se pohybuje mezi 1.200 – 2.500 Kč / m.

  Komu svěřit vrtání studny? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným dodavatelům studní - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

  Vyžádat nabídku:
  Poslat poptávku

  Cena za vrtání vrtu pro geologické sondy


  Cena za vrtání vrtu za účelem studny nebo geologické sondy pro tepelné čerpadlo pro terén střední kategorie.

  1200.00 Kč/m

  VELMI NÍZKÁ CENA
  1750.00 Kč/m

  STŘEDNÍ CENA
  2500.00 Kč/m

  NEJVYŠŠÍ CENA
  Chci nabídku od poskytovatelů

  Ostatní ceny za Vrtání studny

  Vaše množství

  jednotka

  orientační cena

  Vaše cena

  Vrt voda-voda

  Výroba vrtu pro vertikální podzemní kolektor tepelného čerpadla voda - voda.


  m

  Kč/m

  Vyvrtání vrtu

  Výroba vrtu pro vertikální podzemní kolektor tepelného čerpadla.


  m

  Kč/m

  orientační cena
  Zaslat poptávku >

  Jak jste využili tyto informace?

  VRTÁNÍ STUDNY - VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

  1. Vrtání studní a příprava vrtů - co potřebujete vědět?

  1.1. O vrtech a vrtání obecně

  Hluboké vrty se většinou provádějí, když člověk chce vytěžit nebo vydolovat něco, co je ukryto hluboko pod zemí. Často se jedná o vodu, kterou lze prostřednictvím systémů tepelných čerpadel využít pro vytápění domů, nebo ji lze zachytit a využít k jiným účelům. Hluboké vrty jsou také nezbytné pro systém tepelného čerpadla země-voda, využívající hlubinnou geotermální energii země.

  Pro instalaci tepelného čerpadla země-voda je potřeba vrt o hloubce cca 50-150 metrů
  Pro instalaci tepelného čerpadla země-voda je potřeba vrt o hloubce cca 50-150 metrů

  2. Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla

  2.1. Tepelná čerpadla

  Tepelná čerpadla jsou v posledních letech velmi oblíbená součást topných systémů, zejména individuálních. Poprvé máme k dispozici velmi ekologický způsob vytápění, který právě pro tyto vlastnosti dotuje stále více zemí. Pokud se rozhodnete pro koupi tepelného čerpadla, můžete zažádat a získat finanční podporu, takže vás nákup vyjde mnohem levněji. Každý vlastník nemovitosti na území ČR může získat tzv. kotlíkovou dotaci z projektu Nová zelená úsporám, proto neváhejte a informujte se o této možnosti. Mít vlastní zdroj energie znamená, že nejste vázáni například na dodávky plynu, výkyvy cen na trhu a podobně.

  2.2. Druhy tepelných čerpadel a příslušných vrtů

  Existuje několik typů tepelných čerpadel:

  • tepelné čerpadlo země-voda (využívající geotermální energii země)
  • tepelné čerpadlo vzduch-voda (využívající energii vzduchu)
  • tepelné čerpadlo voda-voda (využívající energii podzemní vody)

  U systému vzduch-voda není potřeba žádné vrtání, protože venkovní jednotka čerpadla je umístěna někde na pozemku, bez dalších prací. U tepelných čerpadel voda-voda a země-voda je nutné provést hlubinné vrtání. V druhém případě se můžete rozhodnout pro povrchovou verzi, kde je síť potrubí umístěna na větší, přesně vypočítané ploše, asi metr hluboko pod povrchem. Pokud se ale rozhodnete pro tepelné čerpadlo země-voda s geotermální sondou, bude to znamenat, že pro sondu je třeba udělat studnu o hloubce až několik desítek metrů!

  2.3. Tepelné čerpadlo voda-voda

  Vzhledem k tomu, že voda je se nachází několik metrů pod povrchem a málokdy vystupuje na povrch (snad pouze v případě vydatných dešťů) je nutné se k ní dostat hloubkovým vrtem. Tento systém vytápění je mimořádně účinný, protože jeho tepelný koeficient dosahuje hodnoty vyšší než 5, což si můžeme vyložit jako extrémně nízké roční náklady na vytápění.

  2.4. Tepelné čerpadlo země-voda

  Tepelné čerpadlo země-voda lze provést hned dvěma způsoby; první je povrchový: je umístěn jen pár metrů pod zemí, i když na poměrně velké ploše. Mínus tohoto systému je, že zabere poměrně velkou část pozemku. Stromy se tam sázet nesmí, aby kořeny nepoškodily zabudovaný systém, a rostliny se tam špatně „chytají“. Většina uživatelů proto preferuje systém tepelného čerpadla země-voda s geotermální sondou. Při tomto způsobu instalace dodavatel vykope vrt hluboký několik desítek metrů, do kterého se následně zavede sonda, která se nejvíce podobá velmi dlouhé a úzké kapsli. Její špička sahá hluboko pod zem (až 100 a více metrů) a využívá teplo, které se tam akumuluje.

  2.5. Hloubka vrtu pro čerpadla voda-voda

  Hloubka vrtání u čerpadla voda-voda není tak velká jako u typu země-voda. Kolektorová trubka nebo sonda obvykle sahá desítky metrů pod povrch, ale není to pravidlo, protože hladina podzemní vody není všude stejná. Specializovaní dodavatelé, tedy výrobci čerpadel, mají odborníky, kteří přesně spočítají, jak hluboké vrty mají být provedeny.

  2.6. Hloubka vrtu pro čerpadlo země-voda

  U tohoto typu tepelného čerpadla je ve vašem zájmu, aby geotermální sonda sahala co nejhlouběji - čím hlouběji jde, tím více tepla lze využít, protože se větší teplo zdržuje v hlubších vrstvách. Je důležité, aby hloubku vrtu pro sondu určil odborník; optimální hloubku vypočítá podle umístění a typu zeminy tak, aby sonda využívala co nejvíce geotermální energie. Musí přitom udržet náklady na hlubinný vrt na přijatelné úrovni. Také byste měli vědět, že neexistuje žádná norma pro to, jak hluboko je třeba vrtat, protože všechny parametry se liší podle lokace a závisí na mnoha faktorech. Jedním z těch nejdůležitějších je složení půdy - v kamenité a extrémně tvrdé půdě je mnohem těžší vrtání ve srovnání s měkkou a kyprou půdou. Vrt pro geotermální sondu se tedy pohybuje mezi 50 a 150 m, může dosahovat až 300m, i když pro potřeby rodinných domů je to spíše výjimka. Existuje mnoho případů, kdy se zhotovitel raději rozhodne pro více mělkých sond v různých částech pozemku.

  3. Vrty pro odběr podzemní vody

  Další oblastí, která vyžaduje hloubkové vrty, je odběr podzemní vody. Vodu k tomuto účelu využívají výrobci minerálních vod, obce a lázně, u rodinných domů je toto spíše výjimkou. V minulosti, kdy neexistovaly vodovodní a potrubní systémy, měl každý dům několik desítek metrů hlubokou studnu, která sloužila k získávání čerstvé podzemní vody pro potřeby domácnosti nebo celé vesnice. Řada z nich existuje dodnes.

  4. Získání povolení pro hloubkové vrtání

  4.1. Analýzy a povolení

  Hloubkové vrty jsou považovány za závažný zásah do krajiny nebo terénu, proto je třeba před zahájením prací získat příslušná povolení. Je rovněž nutné provést geologický nebo hydrogeologický průzkum a získat odborný posudek o poloze a vlastnostech půdy, na které bude vrt prováděn. Požadovaná dokumentace a typy potřebných povolení se jinak liší v závislosti na účelu vrtu. Doporučujeme proto, abyste se před zahájením vrtání poradili s firmou, u které si vrtání objednáváte, aby vám poskytla přesné informace o potřebných povoleních, protože je obeznámena se vším, co je pro tyto účely potřeba.

  4.2. Kdy jsou vyžadována povolení?

  Geotermální vrty pro tepelná čerpadla pod 20 kW nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (dle § 103 odst. 1 písm. e bod 9 stavebního zákona). Záměr o vybudování vrtu pro tepelné čerpadlo je však třeba ohlásit (dle § 15, § 17 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona). Podle typu tepelného čerpadla se bude jednat buď o souhlas dle § 17 vodního zákona nebo o povolení nakládání s vodami dle § 8 a povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona.

  K získání souhlasu s vrtem je potřeba doložit vodoprávnímu úřadu následující dokumenty:

  Žádost o souhlas
  Projekt geologických prací
  Snímek katastrální mapy
  Situaci širších vztahů místa odběru
  Souhrnné stanovisko Obvodního úřadu
  Vyjádření krajského úřadu
  Souhlas vodoprávního úřadu
  Ohlášení realizace

  Cena projektové dokumentace vás bude stát 4000 - 5000Kč a hydrologický posudek vás vyjde na 5000 - 8000Kč.

  4.3. Doba trvání procedury

  Procedura obvykle trvá nejméně měsíc a cena závisí především na tom, co potřebujete vyřídit, tedy na složitosti dokumentace. V případě přísně chráněných vodních ploch mohou být nutné další průzkumy, takže si budete muset najmout někoho, kdo přijede do terénu provést geologický a hydrogeologický průzkum, takže je třeba počítat s dalšími náklady.

  5. Vrtání

  Způsob vrtání závisí na lokalitě, kde se bude provádět a na tom, k čemu bude sloužit. Je důležité vzít v úvahu několik faktorů jako jsou složení podloží a okolní zástavba (vrtání na tvrdých, kamenitých půdách je mnohem obtížnější než v měkkých, jílovitých půdách nebo v blízkosti sousedních budov).

  5.1. Pevnost půdy

  Vrtání v tvrdém, kamenitém terénu trvá déle a vyžaduje více práce, díky čemuž budou náklady na vrtání relativně vyšší než při vrtání na měkčí půdě v mokřadech. Výhodou kamenných zemin na druhé straně je, že zhotovitel nenarazí na velké množství vody, kterou je třeba při vrtání odčerpávat, což může být na záplavových územích velký problém.

  5.2. Blízkost sousedních budov

  Provádí-li se vrtání v bezprostřední blízkosti objektů, používá se kombinovaný postup vrtání s preventrem (zařízením zabraňujícím erupcím), který zároveň umožňuje odtěžený materiál a kal vypouštět přímo do sběrače.

  6. Údržba a oprava studní a vrtů

  6.1. Faktory ohrožující studny a vrty

  Stejně jako všechny ostatní zařízení, studny a vrty se časem mohou znečistit se ucpat. Nejčastější příčinou poškození nebo kontaminace studní, vrtů a geotermálních sond je agresivní chemická a biologická struktura podzemní vody, nevhodně vyvrtané studny a slabý výkon čerpadel. Že se studnou, vrtem nebo sondou něco není v pořádku, nám napoví kalná a špinavá hnědošedá voda smíchaná s kalem, který se vylévá na povrch. Poruše nasvědčuje i slabší chod čerpadla a menší množství čerpané vody. Též se může ucpat výměník tepla, což vede k poruše celého topného systému. V takových případech je nejlepší kontaktovat dodavatele, který systém instaloval, zvláště pokud ještě neuplynula záruční doba.

  6.2. Údržba a čištění

  Studna / vrt se v případě potřeby musí řádně a opravit, vyčistit a zkontrolovat, zda není poškozena geotermální sonda. V nejhorším případě by se musela vrtat nová studna, pokud se ukáže, že ta původní už technicky nevyhovuje.

  Společnosti nabízejí čištění studní a vrtů až do 1800 metrů, což je více než dostatečné pro potřeby každého tepelného čerpadla. Základní čištění se většinou provádí mechanickým nástrojem nebo tzv. kalovým čerpadlem, které nadzvedává usazeniny a tím uvolňuje potrubí a proudění. V případě potřeby se používají různé chemické přípravky k odstranění bakterií a mikroorganismů. Eventuálně lze také vyměnit tlakové potrubí a nerezové nebo PVC trubky.

  7. Hloubkové vrtání - cena

  Suma sumárum, cena metru vrtání a pokládky potrubí závisí na více faktorech, a především na účelu. Vrt pro tepelné čerpadlo v poloskalním pevném podloží o průměru 16 cm se pohybuje kolem 1300Kč za metr hloubky. V případě nestabilního terénu cena za metr vrtu narůstá na zhruba 2500Kč. Pokud jde o studnu, základ ceny se běžně vypočítává dle plánované hloubky, kdy se cena za metr pohybuje mezi 1800 - 3000Kč.

  Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Vrtání studny?

  Daibau.cz, pomůžeme Vám s odhadem investice a výběrem dodavatele pro Váš Dům  Chci nabídku od poskytovatelů
  Poslední zveřejněné poptávky

  Vrt na vodu k RD

  Potřebuji zrealizovat vrt na vodu jako zdroj budoucí pitné vody pro rodinný dům. 70740 Kč do 117900 Kč

  ........

  Vrtaná studna

  Potřebuji vrtanou studnu na užitkovou vodu průměr cca do 200 mm hloubka cca 8m, je to tu na pisku v této lokalitě podobné vrty již byly realizovány, užitkové vody je tu dost , v současné době zajišťuji projekt, vyjádření hydrogeologa a povolení chtěl bych vědět vaše možnosti a cca cenu 35370 Kč do 58950 Kč

  ........

  Vrt studny - zhotovení na klíč

  Potřebuji kompletní zhotovení studny včetne dokumentace a povolení. 106110 Kč do 176850 Kč

  ........

  Chci nabídku od poskytovatelů

  Cena, Vrtání studny na klíč, 70m
  Vrtání studny, Popůvky

  4950 Kč do 8250 Kč

  Cena, Nova pumpa, 5m
  Vrtání studny, Vrbno pod Pradědem

  180 Kč do 300 Kč

  Cena, Vrtanou studnu,včetně jimky, 15-20m
  Vrtání studny, Hradec Králové

  1800 Kč do 3000 Kč

  Cena, Vrt studny, 18 m
  Vrtání studny, Dolní Těrlicko

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Oprava kování u garážových vrat., po popisu
  Vrtání studny, Jestřabí v Krkonoších

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Nová studna u rekreačního objektu, 1 vrt
  Vrtání studny, Bratronice

  2700 Kč do 4500 Kč

  Cena, Vrtaná studna,
  Vrtání studny, Odry

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, Kopání studny, 5 m
  Vrtání studny, Konstantinovy Lázně

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Vyvrtat studnu, 1kus, průměr 300mm.
  Vrtání studny, Teplice

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, Vrtání studny, 10-15 m
  Vrtání studny, Břeclav

  1800 Kč do 3000 Kč

  Cena, Vrtání studny a připojení k RD na klíč, Po popisu
  Vrtání studny, Koclířov

  2700 Kč do 4500 Kč

  Cena, Obnovení studny,
  Vrtání studny, Litovel

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, Studna, 1800
  Vrtání studny, Dobrná

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Vrt pro vsakovací jímku, 10
  Vrtání studny, Karviná

  450 Kč do 750 Kč

  Cena, Vrtanou studnu komplet, cca 30m
  Vrtání studny, Uherský Brod

  2520 Kč do 4200 Kč

  Cena, Studna včetně povolení,
  Vrtání studny, Uhlířská Lhota

  4500 Kč do 7500 Kč

  Cena, Vrtanou studnu, zemní práce, 1 studna, pozemek cca 300 m2 se svahem.
  Vrtání studny, Kytín

  2700 Kč do 4500 Kč

  Cena, Vrtanou studnu,
  Vrtání studny, Rozseč nad Kunštátem

  1800 Kč do 3000 Kč

  Cena, Studna na klíč,
  Vrtání studny, Děčín

  2250 Kč do 3750 Kč

  Cena, Vrtání studní, Po popisu
  Vrtání studny, Hoštka

  3420 Kč do 5700 Kč

  Cena, Vŕtaná studna, 35 m
  Vrtání studny, Buchlovice

  2700 Kč do 4500 Kč

  Cena, Prohloubit stávající studnu vrtem, Po popisu
  Vrtání studny, Loučná nad Desnou

  270 Kč do 450 Kč

  Cena, Vyčistit studnu, 3x3 m cca
  Vrtání studny, Havlíčkův Brod

  180 Kč do 300 Kč

  Cena, vrt studny, Po popisu
  Vrtání studny, Lahovice

  3150 Kč do 5250 Kč

  Cena, Vrt studny v rekreační oblasti Doksy, Po popisu
  Vrtání studny, Doksy

  3600 Kč do 6000 Kč

  Cena, Studna na klíč, Po popisu
  Vrtání studny, Čechtice

  1800 Kč do 3000 Kč

  Cena, Vykopat studnu, kompletní dokumentace, povolení, Po popisu
  Vrtání studny, Černé Voděrady

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Najít vodu, vyvrtat studnu, připojit do domu., Po popisu
  Vrtání studny, Jindřichovice

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Navrtat studnu, v létě jsem bez vody,, cca 25m
  Vrtání studny, Týn nad Vltavou

  1980 Kč do 3300 Kč

  Cena, Vyvrtat studnu projekt povolení je, 35m
  Vrtání studny, Jevíčko

  2700 Kč do 4500 Kč

  Cena, vrtanou studnu na klíč, Po popisu
  Vrtání studny, Rudolice v Horách

  0 Kč do 0 Kč

  Cena, Realizace vrtané studny na pozemku., 10m
  Vrtání studny, Týnec

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Kopaná studna, 15m
  Vrtání studny, Slavkov u Brna

  1530 Kč do 2550 Kč

  Cena, Studna včetné dokumentace, cca30m
  Vrtání studny, Lipůvka

  2250 Kč do 3750 Kč

  Cena, Vrtanou studnu, 30m
  Vrtání studny, Městečko

  1980 Kč do 3300 Kč

  Cena, Vyvrtat studnu, cca 70m, cca 18 m propažování, Po popisu
  Vrtání studny, Česká

  720 Kč do 1200 Kč  Nápady na úpravu a uspořádání domu

  Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

  Vrtání studny cenník

  Zaslat firmám nezávaznou poptávku

  74+ společnostmi pro Vrtání studny
  Bezplatná služba
  Bez provizí
  Získej nabídku
  Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všechna práva vyhrazena