Vrtaná studna Cena

Kolik stojí vrtání studny? Cena vrtání a pokládání trubek závisí na několika faktorech, především však na účelu. Pokud jde o studnu s pitnou vodou, cena závisí na požadovaném množství přítoku vody. Na základě toho se vypočítá průměr studny, instalace potrubí a ponorných čerpadel určitého výkonu. Cena vrtání závlahových studní nebo geosond pro tepelná čerpadla v poli střední kategorie se pohybuje mezi 1.200 – 2.500 Kč / m.

Komu svěřit vrtání studny? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným dodavatelům studní - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

Vyžádat nabídku:
Poslat poptávku

Cena za vrtání vrtu pro geologické sondy


Cena za vrtání vrtu za účelem studny nebo geologické sondy pro tepelné čerpadlo pro terén střední kategorie.

1200.00 Kč/m

VELMI NÍZKÁ CENA
Kč/m

STŘEDNÍ CENA
2500.00 Kč/m

NEJVYŠŠÍ CENA
Chci nabídku od poskytovatelů
Vrtaná studna Cena

Ostatní ceny za Vrtání studny

Vaše množství

jednotka

orientační cena

Vaše cena

Vyvrtání vrtu

Výroba vrtu pro vertikální podzemní kolektor tepelného čerpadla.Kč/m

m
poptávka

Vrt voda-voda

Výroba vrtu pro vertikální podzemní kolektor tepelného čerpadla voda - voda.Kč/m

m
poptávka
Celkem:
Zaslat poptávku >

Jak jste využili tyto informace?

Nápady na úpravu a uspořádání domu

Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

VRTÁNÍ STUDNY - VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

1. Vrtání studní a příprava vrtů - co potřebujete vědět?

1.1. O vrtech a vrtání obecně

Hluboké vrty se většinou provádějí, když člověk chce vytěžit nebo vydolovat něco, co je ukryto hluboko pod zemí. Často se jedná o vodu, kterou lze prostřednictvím systémů tepelných čerpadel využít pro vytápění domů, nebo ji lze zachytit a využít k jiným účelům. Hluboké vrty jsou také nezbytné pro systém tepelného čerpadla země-voda, využívající hlubinnou geotermální energii země.

Pro instalaci tepelného čerpadla země-voda je potřeba vrt o hloubce cca 50-150 metrů
Pro instalaci tepelného čerpadla země-voda je potřeba vrt o hloubce cca 50-150 metrů

2. Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla

2.1. Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v posledních letech velmi oblíbená součást topných systémů, zejména individuálních. Poprvé máme k dispozici velmi ekologický způsob vytápění, který právě pro tyto vlastnosti dotuje stále více zemí. Pokud se rozhodnete pro koupi tepelného čerpadla, můžete zažádat a získat finanční podporu, takže vás nákup vyjde mnohem levněji. Každý vlastník nemovitosti na území ČR může získat tzv. kotlíkovou dotaci z projektu Nová zelená úsporám, proto neváhejte a informujte se o této možnosti. Mít vlastní zdroj energie znamená, že nejste vázáni například na dodávky plynu, výkyvy cen na trhu a podobně.

2.2. Druhy tepelných čerpadel a příslušných vrtů

Existuje několik typů tepelných čerpadel:

 • tepelné čerpadlo země-voda (využívající geotermální energii země)
 • tepelné čerpadlo vzduch-voda (využívající energii vzduchu)
 • tepelné čerpadlo voda-voda (využívající energii podzemní vody)

U systému vzduch-voda není potřeba žádné vrtání, protože venkovní jednotka čerpadla je umístěna někde na pozemku, bez dalších prací. U tepelných čerpadel voda-voda a země-voda je nutné provést hlubinné vrtání. V druhém případě se můžete rozhodnout pro povrchovou verzi, kde je síť potrubí umístěna na větší, přesně vypočítané ploše, asi metr hluboko pod povrchem. Pokud se ale rozhodnete pro tepelné čerpadlo země-voda s geotermální sondou, bude to znamenat, že pro sondu je třeba udělat studnu o hloubce až několik desítek metrů!

2.3. Tepelné čerpadlo voda-voda

Vzhledem k tomu, že voda je se nachází několik metrů pod povrchem a málokdy vystupuje na povrch (snad pouze v případě vydatných dešťů) je nutné se k ní dostat hloubkovým vrtem. Tento systém vytápění je mimořádně účinný, protože jeho tepelný koeficient dosahuje hodnoty vyšší než 5, což si můžeme vyložit jako extrémně nízké roční náklady na vytápění.

2.4. Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo země-voda lze provést hned dvěma způsoby; první je povrchový: je umístěn jen pár metrů pod zemí, i když na poměrně velké ploše. Mínus tohoto systému je, že zabere poměrně velkou část pozemku. Stromy se tam sázet nesmí, aby kořeny nepoškodily zabudovaný systém, a rostliny se tam špatně „chytají“. Většina uživatelů proto preferuje systém tepelného čerpadla země-voda s geotermální sondou. Při tomto způsobu instalace dodavatel vykope vrt hluboký několik desítek metrů, do kterého se následně zavede sonda, která se nejvíce podobá velmi dlouhé a úzké kapsli. Její špička sahá hluboko pod zem (až 100 a více metrů) a využívá teplo, které se tam akumuluje.

2.5. Hloubka vrtu pro čerpadla voda-voda

Hloubka vrtání u čerpadla voda-voda není tak velká jako u typu země-voda. Kolektorová trubka nebo sonda obvykle sahá desítky metrů pod povrch, ale není to pravidlo, protože hladina podzemní vody není všude stejná. Specializovaní dodavatelé, tedy výrobci čerpadel, mají odborníky, kteří přesně spočítají, jak hluboké vrty mají být provedeny.

2.6. Hloubka vrtu pro čerpadlo země-voda

U tohoto typu tepelného čerpadla je ve vašem zájmu, aby geotermální sonda sahala co nejhlouběji - čím hlouběji jde, tím více tepla lze využít, protože se větší teplo zdržuje v hlubších vrstvách. Je důležité, aby hloubku vrtu pro sondu určil odborník; optimální hloubku vypočítá podle umístění a typu zeminy tak, aby sonda využívala co nejvíce geotermální energie. Musí přitom udržet náklady na hlubinný vrt na přijatelné úrovni. Také byste měli vědět, že neexistuje žádná norma pro to, jak hluboko je třeba vrtat, protože všechny parametry se liší podle lokace a závisí na mnoha faktorech. Jedním z těch nejdůležitějších je složení půdy - v kamenité a extrémně tvrdé půdě je mnohem těžší vrtání ve srovnání s měkkou a kyprou půdou. Vrt pro geotermální sondu se tedy pohybuje mezi 50 a 150 m, může dosahovat až 300m, i když pro potřeby rodinných domů je to spíše výjimka. Existuje mnoho případů, kdy se zhotovitel raději rozhodne pro více mělkých sond v různých částech pozemku.

3. Vrty pro odběr podzemní vody

Další oblastí, která vyžaduje hloubkové vrty, je odběr podzemní vody. Vodu k tomuto účelu využívají výrobci minerálních vod, obce a lázně, u rodinných domů je toto spíše výjimkou. V minulosti, kdy neexistovaly vodovodní a potrubní systémy, měl každý dům několik desítek metrů hlubokou studnu, která sloužila k získávání čerstvé podzemní vody pro potřeby domácnosti nebo celé vesnice. Řada z nich existuje dodnes.

4. Získání povolení pro hloubkové vrtání

4.1. Analýzy a povolení

Hloubkové vrty jsou považovány za závažný zásah do krajiny nebo terénu, proto je třeba před zahájením prací získat příslušná povolení. Je rovněž nutné provést geologický nebo hydrogeologický průzkum a získat odborný posudek o poloze a vlastnostech půdy, na které bude vrt prováděn. Požadovaná dokumentace a typy potřebných povolení se jinak liší v závislosti na účelu vrtu. Doporučujeme proto, abyste se před zahájením vrtání poradili s firmou, u které si vrtání objednáváte, aby vám poskytla přesné informace o potřebných povoleních, protože je obeznámena se vším, co je pro tyto účely potřeba.

4.2. Kdy jsou vyžadována povolení?

Geotermální vrty pro tepelná čerpadla pod 20 kW nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (dle § 103 odst. 1 písm. e bod 9 stavebního zákona). Záměr o vybudování vrtu pro tepelné čerpadlo je však třeba ohlásit (dle § 15, § 17 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona). Podle typu tepelného čerpadla se bude jednat buď o souhlas dle § 17 vodního zákona nebo o povolení nakládání s vodami dle § 8 a povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona.

K získání souhlasu s vrtem je potřeba doložit vodoprávnímu úřadu následující dokumenty:

Žádost o souhlas
Projekt geologických prací
Snímek katastrální mapy
Situaci širších vztahů místa odběru
Souhrnné stanovisko Obvodního úřadu
Vyjádření krajského úřadu
Souhlas vodoprávního úřadu
Ohlášení realizace

Cena projektové dokumentace vás bude stát 4000 - 5000Kč a hydrologický posudek vás vyjde na 5000 - 8000Kč.

4.3. Doba trvání procedury

Procedura obvykle trvá nejméně měsíc a cena závisí především na tom, co potřebujete vyřídit, tedy na složitosti dokumentace. V případě přísně chráněných vodních ploch mohou být nutné další průzkumy, takže si budete muset najmout někoho, kdo přijede do terénu provést geologický a hydrogeologický průzkum, takže je třeba počítat s dalšími náklady.

5. Vrtání

Způsob vrtání závisí na lokalitě, kde se bude provádět a na tom, k čemu bude sloužit. Je důležité vzít v úvahu několik faktorů jako jsou složení podloží a okolní zástavba (vrtání na tvrdých, kamenitých půdách je mnohem obtížnější než v měkkých, jílovitých půdách nebo v blízkosti sousedních budov).

5.1. Pevnost půdy

Vrtání v tvrdém, kamenitém terénu trvá déle a vyžaduje více práce, díky čemuž budou náklady na vrtání relativně vyšší než při vrtání na měkčí půdě v mokřadech. Výhodou kamenných zemin na druhé straně je, že zhotovitel nenarazí na velké množství vody, kterou je třeba při vrtání odčerpávat, což může být na záplavových územích velký problém.

5.2. Blízkost sousedních budov

Provádí-li se vrtání v bezprostřední blízkosti objektů, používá se kombinovaný postup vrtání s preventrem (zařízením zabraňujícím erupcím), který zároveň umožňuje odtěžený materiál a kal vypouštět přímo do sběrače.

6. Údržba a oprava studní a vrtů

6.1. Faktory ohrožující studny a vrty

Stejně jako všechny ostatní zařízení, studny a vrty se časem mohou znečistit se ucpat. Nejčastější příčinou poškození nebo kontaminace studní, vrtů a geotermálních sond je agresivní chemická a biologická struktura podzemní vody, nevhodně vyvrtané studny a slabý výkon čerpadel. Že se studnou, vrtem nebo sondou něco není v pořádku, nám napoví kalná a špinavá hnědošedá voda smíchaná s kalem, který se vylévá na povrch. Poruše nasvědčuje i slabší chod čerpadla a menší množství čerpané vody. Též se může ucpat výměník tepla, což vede k poruše celého topného systému. V takových případech je nejlepší kontaktovat dodavatele, který systém instaloval, zvláště pokud ještě neuplynula záruční doba.

6.2. Údržba a čištění

Studna / vrt se v případě potřeby musí řádně a opravit, vyčistit a zkontrolovat, zda není poškozena geotermální sonda. V nejhorším případě by se musela vrtat nová studna, pokud se ukáže, že ta původní už technicky nevyhovuje.

Společnosti nabízejí čištění studní a vrtů až do 1800 metrů, což je více než dostatečné pro potřeby každého tepelného čerpadla. Základní čištění se většinou provádí mechanickým nástrojem nebo tzv. kalovým čerpadlem, které nadzvedává usazeniny a tím uvolňuje potrubí a proudění. V případě potřeby se používají různé chemické přípravky k odstranění bakterií a mikroorganismů. Eventuálně lze také vyměnit tlakové potrubí a nerezové nebo PVC trubky.

7. Hloubkové vrtání - cena

Suma sumárum, cena metru vrtání a pokládky potrubí závisí na více faktorech, a především na účelu. Vrt pro tepelné čerpadlo v poloskalním pevném podloží o průměru 16 cm se pohybuje kolem 1300Kč za metr hloubky. V případě nestabilního terénu cena za metr vrtu narůstá na zhruba 2500Kč. Pokud jde o studnu, základ ceny se běžně vypočítává dle plánované hloubky, kdy se cena za metr pohybuje mezi 1800 - 3000Kč.

Daibau.cz, pomůžeme Vám s odhadem investice a výběrem dodavatele pro Váš DůmChci nabídku od poskytovatelů
Poslední zveřejněné poptávky

Kopaná studna

Potřebuji cena za kompletní realizaci kopané studny s hloubkou 15m 40086 Kč do 66810 Kč

........

Vrtanou studnu

Potřebuji vyvrtat studnu na svém pozemku,se všemi povoleními co je k tomu potřeba. Studna má mít hloubku cca 30m. 51876 Kč do 86460 Kč

........

Vyvrtat studnu, cca 70m, cca 18 m propažování

Dobrý den,

poptáváme vrtanou studnu, podle vrtů v sousedství je odhad hloubky cca 70 m a propažování cca 18 m. Potřebuji i vystrojení čerpadlem, voda bude k závlaze cca 3000 m2 zahrady, v obci Česká, u lesa. 18864 Kč do 31440 Kč

........

Chci nabídku od poskytovatelů

Cena, Vrtat studnu, Po popisu
Vrtání studny, Skuteč

450 Kč do 750 Kč

Cena, Studnu na zahradě,vyřidit povoleni, Po popisu
Vrtání studny, Lovosice

900 Kč do 1500 Kč

Cena, Vrt na vodu k RD, cca 30m
Vrtání studny, Drnholec

1980 Kč do 3300 Kč

Cena, Pruzkumny vrt a studnu, Po popisu
Vrtání studny, Dolní Loučky

1350 Kč do 2250 Kč

Cena, Vŕtaní studny, Po popisu
Vrtání studny, Nezdřev

1350 Kč do 2250 Kč

Cena, Vrtaná studna pro komplex RD , Po popisu
Vrtání studny, Bořetice

2250 Kč do 3750 Kč

Cena, Studní ,nebo vrt , Po popisu
Vrtání studny, Soběslav

900 Kč do 1500 Kč

Cena, Monitorovací hydrogeologický vrt - odběr vzorků 2x ročně + projekt §17, Po popisu
Vrtání studny, Třemošná

450 Kč do 750 Kč

Cena, zvýšení vydatnosti pramene, opravu celého systému , Po popisu
Vrtání studny, Kladno

2250 Kč do 3750 Kč

Cena, Vrtání studny, Po popisu
Vrtání studny, Břežany II

900 Kč do 1500 Kč

Cena, Vrt do 12m pro geologicky pruzkum ,
Vrtání studny, Cheb

900 Kč do 1500 Kč

Cena, Kompletní vrtání studny, Po popisu
Vrtání studny, Újezd u Brna

450 Kč do 750 Kč

Cena, Studnu, Po popisu
Vrtání studny, Heřmanův Městec

1800 Kč do 3000 Kč

Cena, Vrtání studny, Po popisu
Vrtání studny, Karviná

1080 Kč do 1800 Kč

Cena, Dobrý den, měl bych dotaz ohledně studny na klíč. Mám chatu na Jesenic, Po popisu
Vrtání studny, Lipová

1800 Kč do 3000 Kč

Cena, 5 m vrt geologický, Po popisu
Vrtání studny, Malá Morava

360 Kč do 600 Kč

Cena, vrtání studny 22,5m Šumperk, Po popisu
Vrtání studny, Šumperk

1350 Kč do 2250 Kč

Cena, Vrtání studny o průměru 50 cm , do hloubky cca 9 m, Po popisu
Vrtání studny, Jílovice

450 Kč do 750 Kč

Cena, 30m studna včetně vystrojení, Po popisu
Vrtání studny, Těšnovice

990 Kč do 1650 Kč

Cena, navrat studnu, přivést vodu domů, Po popisu
Vrtání studny, Albrechtice

360 Kč do 600 Kč

Cena, Cca 5m, Po popisu
Vrtání studny, Radkov

450 Kč do 750 Kč

Cena, Studnu vrt v k u Volfířov p č 76, Po popisu
Vrtání studny, Volfířov

180 Kč do 300 Kč

Cena, Dokončit vrtanou studnu , Po popisu
Vrtání studny, Břeclav

450 Kč do 750 KčPodívejte se na jiné dokončené projekty a ceny

Vrtání studny cenník

Zaslat firmám nezávaznou poptávku

63+ společnostmi pro Vrtání studny
Bezplatná služba
Bez provizí
Získej nabídku

Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Vrtání studny?

 • Vrtání studny Praha
 • Vrtání studny Brno
 • Vrtání studny Ostrava
 • Vrtání studny Plzeň
 • Vrtání studny České Budějovice
 • Vrtání studny Český Krumlov
 • Vrtání studny Chomutov
 • Vrtání studny Děčín
 • Vrtání studny Frýdek-Místek
 • Vrtání studny Havířov
 • Vrtání studny Hradec Králové
 • Vrtání studny Jablonec nad Nisou
 • Vrtání studny Jihlava
 • Vrtání studny Karlovy Vary
 • Vrtání studny Karviná
 • Vrtání studny Kladno
 • Vrtání studny Liberec
 • Vrtání studny Mladá Boleslav
 • Vrtání studny Most
 • Vrtání studny Olomouc
 • Vrtání studny Opava
 • Vrtání studny Opava
 • Vrtání studny Pardubice
 • Vrtání studny Písek
 • Vrtání studny Přerov
 • Vrtání studny Prostějov
 • Vrtání studny Teplice
 • Vrtání studny Třinec
 • Vrtání studny Ústí nad Labem
 • Vrtání studny Zlín
 • Vrtání studny Adamov
 • Vrtání studny Albrechtice
 • Vrtání studny Aš
 • Vrtání studny Bakov nad Jizerou
 • Vrtání studny Bánov
 • Vrtání studny Baška
 • Vrtání studny Batelov
 • Vrtání studny Bechyně
 • Vrtání studny Bečov
 • Vrtání studny Bělá pod Bezdězem
 • Vrtání studny Benešov
 • Vrtání studny Benešov nad Ploučnicí
 • Vrtání studny Bílina
 • Vrtání studny Bílovec
 • Vrtání studny Bílovice nad Svitavou
 • Vrtání studny Blansko
 • Vrtání studny Blatná
 • Vrtání studny Blovice
 • Vrtání studny Blučina
 • Vrtání studny Bludov
 • Vrtání studny Bohuňovice
 • Vrtání studny Bohušovice nad Ohří
 • Vrtání studny Bojkovice
 • Vrtání studny Bolatice
 • Vrtání studny Bor
 • Vrtání studny Borohrádek
 • Vrtání studny Borovany
 • Vrtání studny Boršice
 • Vrtání studny Boskovice
 • Vrtání studny Břasy
 • Vrtání studny Břeclav
 • Vrtání studny Březnice
 • Vrtání studny Břidličná
 • Vrtání studny Broumov
 • Vrtání studny Brtnice
 • Vrtání studny Bruntál
 • Vrtání studny Brušperk
 • Vrtání studny Buchlovice
 • Vrtání studny Bučovice
 • Vrtání studny Budišov nad Budišovkou
 • Vrtání studny Buštěhrad
 • Vrtání studny Bystřice
 • Vrtání studny Bystřice
 • Vrtání studny Bystřice nad Pernštejnem
 • Vrtání studny Bystřice pod Hostýnem
 • Vrtání studny Bzenec
 • Vrtání studny Čejkovice
 • Vrtání studny Čeladná
 • Vrtání studny Čelákovice
 • Vrtání studny Čerčany
 • Vrtání studny Černilov
 • Vrtání studny Černošice
 • Vrtání studny Červená Voda
 • Vrtání studny Červený Kostelec
 • Vrtání studny Česká Kamenice
 • Vrtání studny Česká Lípa
 • Vrtání studny Česká Skalice
 • Vrtání studny Česká Třebová
 • Vrtání studny Česká Ves
 • Vrtání studny České Velenice
 • Vrtání studny Český Brod
 • Vrtání studny Český Dub
 • Vrtání studny Český Těšín
 • Vrtání studny Chabařovice
 • Vrtání studny Cheb
 • Vrtání studny Chlum u Třeboně
 • Vrtání studny Chlumčany
 • Vrtání studny Chlumec
 • Vrtání studny Chlumec nad Cidlinou
 • Vrtání studny Choceň
 • Vrtání studny Chotěboř
 • Vrtání studny Chotěšov
 • Vrtání studny Chrast
 • Vrtání studny Chrastava
 • Vrtání studny Chropyně
 • Vrtání studny Chrudim
 • Vrtání studny Chvaletice
 • Vrtání studny Chýnov
 • Vrtání studny Cvikov
 • Vrtání studny Dačice
 • Vrtání studny Desná
 • Vrtání studny Dětmarovice
 • Vrtání studny Dobrá
 • Vrtání studny Dobřany
 • Vrtání studny Dobřichovice
 • Vrtání studny Dobříš
 • Vrtání studny Dobrovice
 • Vrtání studny Dobruška
 • Vrtání studny Dobšice
 • Vrtání studny Doksy
 • Vrtání studny Dolany
 • Vrtání studny Dolní Benešov
 • Vrtání studny Dolní Bojanovice
 • Vrtání studny Dolní Bousov
 • Vrtání studny Dolní Dobrouč
 • Vrtání studny Dolní Kounice
 • Vrtání studny Dolní Lutyně
 • Vrtání studny Dolní Němčí
 • Vrtání studny Dubí
 • Vrtání studny Dubňany
 • Vrtání studny Duchcov
 • Vrtání studny Dvůr Králové nad Labem
 • Vrtání studny Františkovy Lázně
 • Vrtání studny Frenštát pod Radhoštěm
 • Vrtání studny Fryčovice
 • Vrtání studny Frýdlant
 • Vrtání studny Fryšták
 • Vrtání studny Fulnek
 • Vrtání studny Golčův Jeníkov
 • Vrtání studny Habartov
 • Vrtání studny Háj ve Slezsku
 • Vrtání studny Halenkov
 • Vrtání studny Hanušovice
 • Vrtání studny Hať
 • Vrtání studny Havlíčkův Brod
 • Vrtání studny Hejnice
 • Vrtání studny Heřmanův Městec
 • Vrtání studny Hlinsko
 • Vrtání studny Hlubočky
 • Vrtání studny Hluboká nad Vltavou
 • Vrtání studny Hlučín
 • Vrtání studny Hluk
 • Vrtání studny Hodkovice nad Mohelkou
 • Vrtání studny Holešov
 • Vrtání studny Holice
 • Vrtání studny Holýšov
 • Vrtání studny Horažďovice
 • Vrtání studny Hořice
 • Vrtání studny Horka nad Moravou
 • Vrtání studny Horní Bečva
 • Vrtání studny Horní Benešov
 • Vrtání studny Horní Bříza
 • Vrtání studny Horní Planá
 • Vrtání studny Horní Slavkov
 • Vrtání studny Horní Suchá
 • Vrtání studny Horoměřice
 • Vrtání studny Hořovice
 • Vrtání studny Hošťálková
 • Vrtání studny Hostinné
 • Vrtání studny Hostivice
 • Vrtání studny Hovězí
 • Vrtání studny Hovorany
 • Vrtání studny Hradec nad Moravicí
 • Vrtání studny Hrádek nad Nisou
 • Vrtání studny Hranice
 • Vrtání studny Hranice
 • Vrtání studny Hrob
 • Vrtání studny Hronov
 • Vrtání studny Hrušovany nad Jevišovkou
 • Vrtání studny Hrušovany u Brna
 • Vrtání studny Hulín
 • Vrtání studny Humpolec
 • Vrtání studny Hustopeče
 • Vrtání studny Ivančice
 • Vrtání studny Ivanovice na Hané
 • Vrtání studny Jablonné nad Orlicí
 • Vrtání studny Jablonné v Podještědí
 • Vrtání studny Jablůnka
 • Vrtání studny Jablunkov
 • Vrtání studny Jáchymov
 • Vrtání studny Janovice nad Úhlavou
 • Vrtání studny Jaroměř
 • Vrtání studny Jaroměřice nad Rokytnou
 • Vrtání studny Javorník
 • Vrtání studny Jedovnice
 • Vrtání studny Jemnice
 • Vrtání studny Jesenice
 • Vrtání studny Jeseník
 • Vrtání studny Jevíčko
 • Vrtání studny Jičín
 • Vrtání studny Jilemnice
 • Vrtání studny Jílové
 • Vrtání studny Jílové u Prahy
 • Vrtání studny Jince
 • Vrtání studny Jindřichův Hradec
 • Vrtání studny Jirkov
 • Vrtání studny Jistebnice
 • Vrtání studny Kadaň
 • Vrtání studny Kamenice
 • Vrtání studny Kamenice nad Lipou
 • Vrtání studny Kamenický Šenov
 • Vrtání studny Kamenný Újezd
 • Vrtání studny Kaplice
 • Vrtání studny Kardašova Řečice
 • Vrtání studny Karolinka
 • Vrtání studny Kaznějov
 • Vrtání studny Kdyně
 • Vrtání studny Kelč
 • Vrtání studny Klášterec nad Ohří
 • Vrtání studny Klatovy
 • Vrtání studny Klimkovice
 • Vrtání studny Kobeřice
 • Vrtání studny Kobylí
 • Vrtání studny Kojetín
 • Vrtání studny Kolín
 • Vrtání studny Komárov
 • Vrtání studny Konice
 • Vrtání studny Kopidlno
 • Vrtání studny Kopřivnice
 • Vrtání studny Koryčany
 • Vrtání studny Kosmonosy
 • Vrtání studny Košťany
 • Vrtání studny Kostelec na Hané
 • Vrtání studny Kostelec nad Černými lesy
 • Vrtání studny Kostelec nad Labem
 • Vrtání studny Kostelec nad Orlicí
 • Vrtání studny Kozlovice
 • Vrtání studny Králíky
 • Vrtání studny Kralovice
 • Vrtání studny Kralupy nad Vltavou
 • Vrtání studny Králův Dvůr
 • Vrtání studny Kraslice
 • Vrtání studny Krásná Lípa
 • Vrtání studny Kravaře
 • Vrtání studny Křemže
 • Vrtání studny Kroměříž
 • Vrtání studny Krupka
 • Vrtání studny Kryry
 • Vrtání studny Kunovice
 • Vrtání studny Kunštát
 • Vrtání studny Kuřim
 • Vrtání studny Kvasice
 • Vrtání studny Kyjov
 • Vrtání studny Kynšperk nad Ohří
 • Vrtání studny Lanžhot
 • Vrtání studny Lázně Bělohrad
 • Vrtání studny Lázně Bohdaneč
 • Vrtání studny Ledeč nad Sázavou
 • Vrtání studny Ledenice
 • Vrtání studny Lednice
 • Vrtání studny Letohrad
 • Vrtání studny Letovice
 • Vrtání studny Libčice nad Vltavou
 • Vrtání studny Libochovice
 • Vrtání studny Libušín
 • Vrtání studny Líně
 • Vrtání studny Lipník nad Bečvou
 • Vrtání studny Lišov
 • Vrtání studny Litovel
 • Vrtání studny Loket
 • Vrtání studny Lomnice nad Popelkou
 • Vrtání studny Loštice
 • Vrtání studny Louny
 • Vrtání studny Lovosice
 • Vrtání studny Luby
 • Vrtání studny Ludgeřovice
 • Vrtání studny Luhačovice
 • Vrtání studny Luka nad Jihlavou
 • Vrtání studny Lutín
 • Vrtání studny Luže
 • Vrtání studny Lužice
 • Vrtání studny Lysá nad Labem
 • Vrtání studny Mariánské Lázně
 • Vrtání studny Mělník
 • Vrtání studny Městec Králové
 • Vrtání studny Město Albrechtice
 • Vrtání studny Meziboří
 • Vrtání studny Meziměstí
 • Vrtání studny Mikulášovice
 • Vrtání studny Mikulov
 • Vrtání studny Mikulovice
 • Vrtání studny Milevsko
 • Vrtání studny Milín
 • Vrtání studny Milovice
 • Vrtání studny Mimoň
 • Vrtání studny Miroslav
 • Vrtání studny Mirošov
 • Vrtání studny Mladá Vožice
 • Vrtání studny Mladé Buky
 • Vrtání studny Mnichovo Hradiště
 • Vrtání studny Mníšek pod Brdy
 • Vrtání studny Modřice
 • Vrtání studny Mohelnice
 • Vrtání studny Moravská Nová Ves
 • Vrtání studny Moravské Budějovice
 • Vrtání studny Moravský Beroun
 • Vrtání studny Moravský Krumlov
 • Vrtání studny Moravský Písek
 • Vrtání studny Mořkov
 • Vrtání studny Mosty u Jablunkova
 • Vrtání studny Mutěnice
 • Vrtání studny Náchod
 • Vrtání studny Náměšť nad Oslavou
 • Vrtání studny Napajedla
 • Vrtání studny Nechanice
 • Vrtání studny Nejdek
 • Vrtání studny Němčice nad Hanou
 • Vrtání studny Nepomuk
 • Vrtání studny Neratovice
 • Vrtání studny Netolice
 • Vrtání studny Neveklov
 • Vrtání studny Nivnice
 • Vrtání studny Nová Bystřice
 • Vrtání studny Nová Paka
 • Vrtání studny Nová Role
 • Vrtání studny Nová Včelnice
 • Vrtání studny Nové Hrady
 • Vrtání studny Nové Město na Moravě
 • Vrtání studny Nové Město nad Metují
 • Vrtání studny Nové Město pod Smrkem
 • Vrtání studny Nové Sedlo
 • Vrtání studny Nové Strašecí
 • Vrtání studny Novosedlice
 • Vrtání studny Nový Bor
 • Vrtání studny Nový Bydžov
 • Vrtání studny Nový Hrozenkov
 • Vrtání studny Nový Jičín
 • Vrtání studny Nový Malín
 • Vrtání studny Nymburk
 • Vrtání studny Nýřany
 • Vrtání studny Nýrsko
 • Vrtání studny Obrnice
 • Vrtání studny Odolena Voda
 • Vrtání studny Odry
 • Vrtání studny Okříšky
 • Vrtání studny Opatovice nad Labem
 • Vrtání studny Opočno
 • Vrtání studny Ořechov
 • Vrtání studny Osek
 • Vrtání studny Oslavany
 • Vrtání studny Ostravice
 • Vrtání studny Ostrov
 • Vrtání studny Ostrožská Nová Ves
 • Vrtání studny Otrokovice
 • Vrtání studny Pacov
 • Vrtání studny Palkovice
 • Vrtání studny Paskov
 • Vrtání studny Pečky
 • Vrtání studny Pelhřimov
 • Vrtání studny Peruc
 • Vrtání studny Petrovice u Karviné
 • Vrtání studny Petřvald
 • Vrtání studny Píšť
 • Vrtání studny Planá
 • Vrtání studny Planá nad Lužnicí
 • Vrtání studny Plasy
 • Vrtání studny Plesná
 • Vrtání studny Plumlov
 • Vrtání studny Počátky
 • Vrtání studny Podbořany
 • Vrtání studny Podivín
 • Vrtání studny Pohořelice
 • Vrtání studny Police nad Metují
 • Vrtání studny Polná
 • Vrtání studny Postoloprty
 • Vrtání studny Postřelmov
 • Vrtání studny Povrly
 • Vrtání studny Pozořice
 • Vrtání studny Prachatice
 • Vrtání studny Přelouč
 • Vrtání studny Přeštice
 • Vrtání studny Příbor
 • Vrtání studny Příbram
 • Vrtání studny Přibyslav
 • Vrtání studny Proboštov
 • Vrtání studny Proseč
 • Vrtání studny Protivín
 • Vrtání studny Průhonice
 • Vrtání studny Prušánky
 • Vrtání studny Psáry
 • Vrtání studny Rajhrad
 • Vrtání studny Rakovník
 • Vrtání studny Rakvice
 • Vrtání studny Rapotín
 • Vrtání studny Raspenava
 • Vrtání studny Ratíškovice
 • Vrtání studny Řevnice
 • Vrtání studny Říčany
 • Vrtání studny Rohatec
 • Vrtání studny Rokytnice v Orlických horách
 • Vrtání studny Rosice
 • Vrtání studny Rotava
 • Vrtání studny Roudnice nad Labem
 • Vrtání studny Rousínov
 • Vrtání studny Rožmitál pod Třemšínem
 • Vrtání studny Rožnov pod Radhoštěm
 • Vrtání studny Roztoky
 • Vrtání studny Rtyně v Podkrkonoší
 • Vrtání studny Ruda nad Moravou
 • Vrtání studny Rudná
 • Vrtání studny Rudník
 • Vrtání studny Rudolfov
 • Vrtání studny Rychnov nad Kněžnou
 • Vrtání studny Rychvald
 • Vrtání studny Rýmařov
 • Vrtání studny Sadská
 • Vrtání studny Šardice
 • Vrtání studny Sázava
 • Vrtání studny Sedlčany
 • Vrtání studny Sedlec
 • Vrtání studny Semily
 • Vrtání studny Šenov
 • Vrtání studny Sezemice
 • Vrtání studny Sezimovo Ústí
 • Vrtání studny Skuteč
 • Vrtání studny Slaný
 • Vrtání studny Šlapanice
 • Vrtání studny Slatiňany
 • Vrtání studny Slavičín
 • Vrtání studny Slavkov u Brna
 • Vrtání studny Slavonice
 • Vrtání studny Šluknov
 • Vrtání studny Slušovice
 • Vrtání studny Smiřice
 • Vrtání studny Smržovka
 • Vrtání studny Soběslav
 • Vrtání studny Sobotín
 • Vrtání studny Sobotka
 • Vrtání studny Sokolov
 • Vrtání studny Solnice
 • Vrtání studny Spálené Poříčí
 • Vrtání studny Šťáhlavy
 • Vrtání studny Stará Paka
 • Vrtání studny Staré Město
 • Vrtání studny Staré Město
 • Vrtání studny Starý Jičín
 • Vrtání studny Starý Plzenec
 • Vrtání studny Štěpánkovice
 • Vrtání studny Štěpánov
 • Vrtání studny Šternberk
 • Vrtání studny Štětí
 • Vrtání studny Štítná nad Vláří
 • Vrtání studny Štíty
 • Vrtání studny Stochov
 • Vrtání studny Stod
 • Vrtání studny Strakonice
 • Vrtání studny Štramberk
 • Vrtání studny Strání
 • Vrtání studny Strašice
 • Vrtání studny Stráž pod Ralskem
 • Vrtání studny Strážnice
 • Vrtání studny Střelice
 • Vrtání studny Stříbro
 • Vrtání studny Studená
 • Vrtání studny Studénka
 • Vrtání studny Suchdol nad Lužnicí
 • Vrtání studny Šumperk
 • Vrtání studny Sušice
 • Vrtání studny Světlá nad Sázavou
 • Vrtání studny Svoboda nad Úpou
 • Vrtání studny Tábor
 • Vrtání studny Tachov
 • Vrtání studny Tanvald
 • Vrtání studny Teplá
 • Vrtání studny Terezín
 • Vrtání studny Tišnov
 • Vrtání studny Tlučná
 • Vrtání studny Tlumačov
 • Vrtání studny Toužim
 • Vrtání studny Třebechovice pod Orebem
 • Vrtání studny Třebíč
 • Vrtání studny Třeboň
 • Vrtání studny Třemošná
 • Vrtání studny Třemošnice
 • Vrtání studny Třešť
 • Vrtání studny Trhové Sviny
 • Vrtání studny Trmice
 • Vrtání studny Trojanovice
 • Vrtání studny Trutnov
 • Vrtání studny Tuchlovice
 • Vrtání studny Turnov
 • Vrtání studny Tvrdonice
 • Vrtání studny Týn nad Vltavou
 • Vrtání studny Týnec nad Sázavou
 • Vrtání studny Týniště nad Orlicí
 • Vrtání studny Uherské Hradiště
 • Vrtání studny Uherský Brod
 • Vrtání studny Uherský Ostroh
 • Vrtání studny Uhlířské Janovice
 • Vrtání studny Unhošť
 • Vrtání studny Uničov
 • Vrtání studny Úpice
 • Vrtání studny Ústí nad Orlicí
 • Vrtání studny Úvaly
 • Vrtání studny Vacenovice
 • Vrtání studny Valašská Bystřice
 • Vrtání studny Valašské Klobouky
 • Vrtání studny Valašské Meziříčí
 • Vrtání studny Valtice
 • Vrtání studny Vamberk
 • Vrtání studny Varnsdorf
 • Vrtání studny Vejprnice
 • Vrtání studny Vejprty
 • Vrtání studny Velešín
 • Vrtání studny Velim
 • Vrtání studny Velká Bíteš
 • Vrtání studny Velká Bystřice
 • Vrtání studny Velká Hleďsebe
 • Vrtání studny Velká nad Veličkou
 • Vrtání studny Velké Bílovice
 • Vrtání studny Velké Hamry
 • Vrtání studny Velké Karlovice
 • Vrtání studny Velké Losiny
 • Vrtání studny Velké Meziříčí
 • Vrtání studny Velké Opatovice
 • Vrtání studny Velké Pavlovice
 • Vrtání studny Velké Poříčí
 • Vrtání studny Velký Osek
 • Vrtání studny Velký Týnec
 • Vrtání studny Velvary
 • Vrtání studny Vendryně
 • Vrtání studny Veselí nad Lužnicí
 • Vrtání studny Veselí nad Moravou
 • Vrtání studny Větřní
 • Vrtání studny Veverská Bítýška
 • Vrtání studny Vikýřovice
 • Vrtání studny Vimperk
 • Vrtání studny Vítkov
 • Vrtání studny Vizovice
 • Vrtání studny Vlašim
 • Vrtání studny Vlčnov
 • Vrtání studny Vnorovy
 • Vrtání studny Vodňany
 • Vrtání studny Volary
 • Vrtání studny Volyně
 • Vrtání studny Votice
 • Vrtání studny Vracov
 • Vrtání studny Vratimov
 • Vrtání studny Vrbno pod Pradědem
 • Vrtání studny Vrchlabí
 • Vrtání studny Vrdy
 • Vrtání studny Všetaty
 • Vrtání studny Vsetín
 • Vrtání studny Vyšší Brod
 • Vrtání studny Zábřeh
 • Vrtání studny Žacléř
 • Vrtání studny Zákupy
 • Vrtání studny Žamberk
 • Vrtání studny Zašová
 • Vrtání studny Zastávka
 • Vrtání studny Žatec
 • Vrtání studny Zbiroh
 • Vrtání studny Zbýšov
 • Vrtání studny Ždánice
 • Vrtání studny Žďár nad Sázavou
 • Vrtání studny Zdice
 • Vrtání studny Zdounky
 • Vrtání studny Železná Ruda
 • Vrtání studny Železný Brod
 • Vrtání studny Židlochovice
 • Vrtání studny Žirovnice
 • Vrtání studny Zlaté Hory
 • Vrtání studny Zliv
 • Vrtání studny Zlonice
 • Vrtání studny Žlutice
 • Vrtání studny Znojmo
 • Vrtání studny Zruč nad Sázavou
 • Vrtání studny Zubří
 • Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všechna práva vyhrazena