TERMS

I. Obecná ustanovení

Článek 1.

O obecných podmínkách

Obsah Obecných ustanovení používání internetových stránek Daibau.cz označuje všechny formy použití obsahu a služeb na stránkách Daibau.cz a představuje právně platnou a závaznou dohodu mezi Daibau.cz a uživatelem stránek Daibau.cz

Vlasnik internetových stránek Daibau International d.o.o. si vyhrazuje právo změny Všeobecných smuvních podmínek Daibau International d.o.o. bez předchozího upozornění uživatelům.

Článek 2

Význam pojmů

Webová stránka s informacemi v oblasti stavebnictví, Daibau.cz, je ve vlastnictví společnosti DAIBAU International d.o.o. - v následujícím textu WEBOVÁ STRÁNKA.

Vlastník odpovědný za vývoj a správu systému Daibau.cz je společnost DAIBAU International d.o.o., v následujícím textu PROVOZOVATEL.

Webové stránky jsou určeny pro návštěvníky - investory. Jedná se o jednotlivce, společnosti nebo instituce, které chtějí stavět nebo renovovat a hledají dodavatele a poskytovatele ve stavebnictví nebo chtějí získat pouze informace o stavbě; v následujícím textu UŽIVATELÉ.

Osobní nebo technické informace, které uživatelé zanechávají v online formuláři, aby našli dodavatele a poskytovatele služeb pro jejich stavební, řemeslné nebo designové projekty, jsou vedeny pod termínem POPTÁVKA (popř. DOTAZ).

Webové stránky jsou určeny i pro dodavatele a poskytovatele služeb. Jedná se o stavební, řemeslné nebo inženýrsko-konstrukční společnosti; v následujícím textu DODAVATELÉ.

Kritéria, která se používají při výběru dodavatelů o předávání poptávky souvisejí s velikost společnosti, tj. počtem zaměstnanců, místem ve kterém vykonávají práce tj. lokalitou, obsazeností, schopnosti reagovat na poptávku a sestavit hodnocení; v následujícím textu KRITÉRIA.

Daibau.cz, podle typu služeb, zasílá e-mailem nebo přímo na webové stránky dodavatele /poskytovatele služeb oznámení těm, kteří splňují kritéria. Tito dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou označováni jako VHODNÍ DODAVATELÉ.

Webové stránky v rámci našeho webu jsou určeny společnostem, které prostřednictvím nás inzerují; podmínky používání těchto stránek jsou určeny individuálními dohodami o spolupráci; v následujícím textu jsou tyto společnosti označovány jako INZERENTI.

Webové stránky určené k individuální prezentaci dodavatelů, v rámci webových stránek Daibau.cz; v následujícím textu PROFIL DODAVATELE.

Článek 3

Používání a zneužívání

Jakékoli použití webových stránek Daibau.cz, které by je mohlo poškodit, deaktivovat, přetížit nebo jakýmkoliv způsobem ohrozit jejich chod, technické vybavení nebo samotnou společnost, není povoleno. Společnost Daibau si vyhrazuje právo okamžitě odstranit ze seznamu uživatelů ty, kteří poruší tato pravidla nebo jinak poškodí webové stránky, ostatní uživatele, dodavatele nebo inzerenty.

V případě, že stejná fyzická nebo právnická osoba zopakuje činy, které by způsobily obchodní škodu na webových stránkách, provozovatel si vyhrazuje právo zahájit soudní řízení.

Článek 4

Přesnost informací

Daibau.cz usiluje o přesnost a aktualitu informací ve všech částech stránek. V případě, že zaznamená nepřesnost údajů, je společnost připravena opravit chyby, pokud k tomu získá odpovídající vysvětlení, které obdrží od uživatele nebo od dodavatele. Daibau odpoví do 7 pracovních dnů od obdržení písemného upozornění. Společnost Daibau není odpovědná za přesnost údajů!

Všechny informace zveřejněné nebo poskytnuté uživatelům nebo dodavatelům mají informativní povahu. Daibau nezaručuje jejich přesnost ani za ně nezodpovídá. Daibau rovněž nenese odpovědnost za žádné škody způsobené právnickým nebo fyzickým osobám v důsledku použití informací z našich stránek.

Článek 5

Omezení odpovědnosti

Webové stránky se budou snažit zajistit plynulý a bezchybný provoz, včasnost a přesnost obsahu a obnovení stránek v případě selhání.

Společnost Daibau není odpovědná za jakékoli škody způsobené uživatelům nebo dodavatelům během nedostupnosti stránek.

Uživatelé používají obsah stránek na své vlastní riziko. Uživatel se zavazuje, že nebude stránky používat k nezákonným účelům, v rozporu s ustanoveními zákona nebo etickými a morálními standardy.

Všechny informace zveřejněné nebo poskytnuté uživatelům nebo dodavatelům mají informativní povahu. Daibau nezaručuje jejich přesnost ani za ně nezodpovídá. Daibau rovněž nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené právnickým nebo fyzickým osobám v důsledku použití informací z našeho webu.

Společnost Daibau není zhotovitelem stavebních prací ani poskytovatelem řemeslných služeb. Není prodejcem stavebních a řemeslných materiálů nebo vybavení interiérů, proto nenese odpovědnost za chyby nebo škody způsobené společnostmi registrovanými na našem webu. Společnost Daibau není povinna řešit reklamace, stížnost nebo jiné spory, může však uživateli pomoci s řešením reklamace.

Uživatel a dodavatel vstupují do vzájemných vztahů mimo naše stránky, společnost Daibau s ním není nijak spojena ani do tohoto vztahu nezasahuje.

Společnost Daibau není odpovědná za nepřesnosti, zastaralý obsah nebo nedostupnost webových stránek, za přerušení přístupu nebo přerušení používání webových stránek, za špatnou kvalitu nebo jiné chyby na webových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Společnost Daibau rovněž nenese odpovědnost za jakékoli škody, které mohou nastat na uživatelském hardwaru, softwaru nebo jiném vybavení, které mohly vzniknout v důsledku používání webových stránek. Uživatel musí sám zajistit odpovídající ochranu zařízení (antivirus atd.). před přístupem a používáním našich stránek.

Webové stránky mohou používat odkazy k internetovým stránkám jiných provozovatelů, které nejsou pod kontrolou Daibau. Naše společnost nenese odpovědnost za informace a materiály ani za další obsah dostupný na stránkách jiných poskytovatelů, stejně jako nenese odpovědnost za jejich funkčnost.

Uživatelům se doporučuje, aby si pečlivě přečetli Podmínky použití a Prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách jiných poskytovatelů, před jejich použitím nebo před zveřejněním nebo poskytnutím svých osobních či jiných informací prostřednictvím nich.

Článek 6

Autorská práva

Veškerý obsah a poptávky jsou majetkem společnosti Daibau a jejich reprodukce nebo použití na jiných webových stránkách jsou zakázané zákonem o autorských a souvisejících právech (Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským), s výjimkou obsahu vytvořeného dodavateli nebo inzerenty, při čemž platí stejné ustanovení autorského zákona.

Obsah a informace na stránkách jsou určeny pro osobní, nekomerční použití uživatele a nelze je stahovat, kopírovat, zpracovávat nebo distribuovat pro jakékoliv komerční použití, s výjimkou obsahu, který je k dispozici ke stažení a je k tomu tedy speciálně určen. Uživatel může tisknout nebo publikovat na sociálních sítích pouze ty části stránek, které jsou určeny pro osobní použití.

Obsah stránek, s výjimkou profilů dodavatelů a společností, resp. všechny texty článků, přílohy, obrázky, grafiky, tabulky atd., jsou chráněny autorskými právy a jsou vlastnictvím provozovatele. Uvedený obsah lze citovat, sumarizovat, reprodukovat, zpracovávat nebo distribuovat pro komerční účely při vydávání časopisů, publikací nebo jiných mediálních publikací pouze v případě, že je Daibau.cz uveden jako zdroj s aktivním odkazem na konkrétní webovou stránku!

Článek 7

Autorské právo a profily dodavatelů

Obsah webových stránek jednotlivých dodavatelů a veškeré duševní vlastnictví dodavatelů je majetkem samotných dodavatelů. Obsah a duševní vlastnictví dodavatele jsou zveřejňovány výhradně s jeho ústním nebo písemným souhlasem. Na žádost dodavatele, která může být písemná nebo ústní, Daibau okamžitě stáhne jeho duševní vlastnictví nebo smaže jeho profil.

Celý obsah autorského profilu může spravovat sám dodavatel nebo i s pomocí Daibau

II. Používání webových stránek - pro uživatele

Článek 8

Odeslání poptávky / dotazu

Uživatelé mohou pomocí našich stránek vyhledávat a oslovovat dodavatele, a to buď zasláním dotazu přímo konkrétním dodavatelům, nebo tak, že Daibau sám vyhledá nejvhodnější dodavatele pro váš projekt.

Které specifické informace bude Daibau vyhledávat a zpracovávat je řešeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Uživatel zaručuje, že uvedené informace jsou správné a že kontaktní údaje uvedené v online formuláři jsou opravdu informace osoby, která bude zároveň klientem, pokud bude realizována dohoda.

Při zadávání požadavku, tj. zasílání poptávky / dotazu, musí uživatel souhlasit s Všeobecnými podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů.

Když uživatel vyplní online poptávkový formulář, obdrží e-mail s odkazem na konečné potvrzení žádosti, kde bude muset znovu přijmout Všeobecné podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů.

K potvrzení telefonního čísla lze uživateli také zaslat SMS s potvrzovacím kódem.

Článek 9

Vyhodnocení a schválení poptávky / dotazu

Daibau může dát přednost řešení poptávek od uživatelů, kteří dříve používali náš web, zejména pokud již dříve realizovali své poptávky a poskytli hodnocení práce dodavatele.

Daibau obdrží poptávku a na základě dostupných údajů a dle vlastního uvážení, zavolá uživateli v případě potřeby získání dalších informací.

Daibau neschválí poptávku v následujících případech:

 • pokud uživatel nezadá do online formuláře úplné údaje, zejména telefonní číslo (čísla) - Daibau požádá uživatele o poskytnutí těchto informací; pokud je neobdrží do jednoho pracovního dne, Daibau poptávku nepotvrdí a nezveřejní;
 • v případě, že Daibau na základě předchozích zkušeností dospěje k závěru, že mezi dodavateli nebudou žádní zájemci, může se rozhodnout poptávku nepotvrdit;
 • pokud Daibau dojde k závěru, že není k dispozici žádný dodavatel, který by mohl odpovědět, poptávku nepotvrdí;
 • pokud Daibau na základě předchozích zkušeností zjistí, že uživatel porušil všeobecné podmínky Daibau.cz, může se rozhodnout poptávku nepotvrdit.

Článek 10

Potvrzení poptávky

V případě, že se Daibau domnívá, že má dostatek údajů k potvrzení poptávky, potvrdí ji. To znamená, že se poptávka / dotaz stanou viditelnými pro všechny dodavatele, kteří jsou vhodní pro realizaci projektu, a anonymní obsah dotazu je k dispozici v určité části webu. Po potvrzení může Daibau také informovat dodavatele vybrané uživatelem.

Daibau bude informovat dodavatele o poptávce prostřednictvím svých informačních kanálů a těch, u nichž může ze svých záznamů a předchozích zkušeností usoudit, že by byli vhodní pro provedení prací nebo poskytnutí služeb požadovaných uživatelem.

Pokud uživatel chce, aby byl dotaz viditelný pro vybrané dodavatele, ale ne pro všechny, může jej zneviditelnit.

Daibau nemůže zaručit, že dodavatelé vybraní uživatelem, odpoví. Daibau také nemůže zaručit, že bude informovat dodavatele vybrané uživatelem.

Daibau neručí za přijaté nabídky ani za realizační smlouvu.

Daibau není odpovědná za odpověď dodavatele, ani za ní nikterak neručí

Uživatel je povinen sám navázat styk s navrhovanými dodavateli.

Článek 11

Ukončení poptávek a hodnocení dodavatelů

Po dokončení prací, tj. po poskytnutí služby, je uživatel povinen po několika výzvách dodavatele prostřednictvím e-mailu uzavřít poptávku, nebyla-li uzavřena automaticky.

Uživatel by měl po dokončení prací vyhodnotit dodavatele, tj. poskytovatele služeb podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Daibau zveřejní negativní hodnocení pouze v případě, že uživatel může prokázat, že práce nebyla provedena správně (nebo vůbec), a dodavatel neposkytne žádné vysvětlení svého postupu.

Článek 12

Zneužití odesílání poptávek

Zasílání poptávek, je povoleno pouze jednotlivcům a společnostem, které potřebují služby v oblasti plánování, výstavby a renovace.

Zasílání dotazů za účelem průzkum trhu nebo přístupu do seznamu dodavatelů pro komerční účely není povoleno.

Odesílání poptávek za účelem hledání subdodavatelů také není povoleno. Pokud Daibau zjistí, že uživatel zaslal dotaz za účelem vyhledání vlastních subdodavatelů nebo zajištění pracovních sil, může účtovat poplatek za službu zveřejnění komerční poptávky podle platného ceníku.

Článek 13

Řešení reklamací a stížností

Daibau neodpovídá za kvalitu práce provedené dodavateli ani za jakékoli vzniklé škody, ale je ochoten poskytnout uživateli podporu při řešení případných reklamací a stížností, poskytováním pokynů, rad a komunikací s dodavatelem.

Daibau může uživateli pomoci s řešením reklamace pouze v případě:

 • pokud klient zaslal poptávku na poskytované služby,
 • pokud byly služby poskytovány poskytovatelem nebo dodavatelem registrovaným na našem webu.

Web poskytuje pomoc při řešení reklamací, když:

 • klient má doklad o zaplacení služby, buďto fakturu nebo podepsanou zálohovou fakturu dodavatele,
 • klient má důkazy pro podání reklamace, jako jsou fotografie, stanovisko soudního znalce apod.,
 • klient zná přesné datum zahájení prací,
 • klient má důkaz korespondence s dodavatelem, ze které vyplývá, že dodavatele vyzval k odstranění nedostatků.

Článek 14

Záruka pro tzv. autorizovaného dodavatele

Autorizovaní dodavatelé jsou dodavatelé, zhotovitelé a poskytovatelé služeb, kteří uzavřeli s Daibau.cz příslušnou dohodu o obchodní spolupráci a na základě této dohody nabízejí své služby prostřednictvím platformy Daibau.cz jako autorizovaní dodavatelé a Daibau je tak na platformě označí jako autorizované dodavatele a přidělí jim označeni podle typu vydaného certifikátu (A +, AA nebo AAA).

Uživatel, který zaplatil zálohu, zálohovou fakturu nebo jinak zaplatil za službu předem (dále jen: záloha) našemu autorizovanému dodavateli a se kterým kontaktoval prostřednictvím našeho systému, Daibau.cz, bude garantem pro vrácení až 500 EUR za společnosti s certifikátem A +, 1 500,00 EUR za certifikát společnosti s certifikátem AA a 3 000,00 EUR za společnosti s certifikátem AAA, pokud uživatel prokáže, že autorizovaný dodavatel nezačal provádět objednanou práci ve sjednané lhůtě nebo nevrátil zaplacenou částku do 8 dní. Daibau poskytuje uživateli záruku podle tohoto členu, pokud je dodavatel uveden na seznamu autorizovaných dodavatelů na webu Daibau.cz v okamžiku, kdy uživatel zadá objednávku a provede zálohovou platbu směrem k dodavateli.

Daibau neručí za žádné další povinnosti autorizovaného dodavatele, které nejsou výslovně definovány v tomto článku, ani za to, že dodavatel dokončí dohodnutou práci kvalitně a včas.

Daibau uživateli nezaručuje, že autorizovaní dodavatelé, které uživateli nabízí, jsou solventní nebo že splní všechny požadavky uživatele.

Pokud dojde v jednom kalendářním roce k několika sporům, za které společnost Daibau uživateli poskytuje záruku v souladu s tímto článkem, společnost Daibau zaručuje uživateli maximální částku 4 000,00 EUR v daném kalendářním roce.

Uživatel může, podle tohoto článku, získat záruku za následujících podmínek:

 • v případě sporné situace by měl uživatel nejprve kontaktovat autorizovaného dodavatele a požádat ho o vrácení předem zaplacené částky,
 • plátcem zálohy, zálohové faktury nebo jiné zálohy musí být uživatel
 • pouze v případě, že autorizovaný dodavatel nevrátí zálohu do 8 dnů, může uživatel požádat společnost Daibau o vyplacení záruky v souladu s tímto článkem a s předložením všech příslušných důkazů.

Uživatel má nárok na záruku za zálohovou platbu pouze v případě, že:

 • poptávku / dotaz na autorizovaného dodavatele byl podaný prostřednictvím webových stránek Daibau
 • zaplatil zálohu na bankovní účet vybraného dodavatele a předložil důkaz (potvrzení o zaplacení)
 • předložil ve stanoveném termínu podepsanou nabídku, fakturu, zálohovou fakturu, smlouvu, doklad o zaplacení nebo jakýkoli jiný doklad, na jehož základě provedl zálohovou platbu na předepsaném místě,
 • na předepsaném místě zadal částku celé nabídky a výši zálohy,
 • vybral autorizovaného dodavatele na webových stránkách Daibau.

Uživatel může na základě této smlouvy požádat společnost Daibau o záruku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měl autorizovaný dodavatel zahájit provádění prací.

Pokud má společnost Daibau podezření, že uživatel zneužívá záruku podle tohoto článku nebo se pokusí poškodit společnost Daibau jakýmkoli jiným způsobem, může kdykoli záruku zrušit, přičemž se toto rozhodnutí stává platné v den doručení písemného oznámení na e-mailovou adresu uživatele.

III. Používání webových stránek - pro dodavatele

Článek 15

Podmínky

Podmínkou vstupu do našeho systému je registrace, kterou Daibau zaznamenává do své elektronické databáze údajů o dodavatelích, tj. společnostech, se kterými spolupracuje, o druzích práce, kterými se zabývají, a jejich obchodních zájmech. Podmínky registrace jsou:

 • dodavatel je právnická osoba,
 • dodavatel je oprávněn vykonávat aktivitu, kterou nabízí uživatelům na našich stránkách,
 • dodavatel má všechna příslušná povolení a absolvoval veškerá zákonem požadovaná školení k provádění vybraných děl a úkonů
 • dodavatel nebyl nikterak zapojen ani odsouzen za v soudním řízení, které se odehrálo kvůli škodě způsobené při výkonu práce, pro kterou je registrován,
 • dodavatel má alespoň jeden běžný účet po dobu nejméně 3 měsíců od data registrace,
 • dodavatel má platnou e-mailovou adresu a aktivní číslo mobilního telefonu,
 • dodavatel vykonává činnost samostatně a poskytuje služby samostatně - zprostředkování není povoleno pro jiné právnické ani fyzické osoby,
 • dodavatel podepsal prohlášení o totožnosti a jako signatář zaručuje, že je oprávněn registrovat společnost na webových stránkách.

Není-li některá z výše uvedených podmínek splněna, je dodavatel povinen do 7 dnů předložit o tom společnosti Daibau písemné prohlášení.

Pokud Daibau zjistí, že dodavatel nesplňuje jednu nebo více z uvedených podmínek, může okamžitě ukončit spolupráci nebo smazat dodavatele z webových stránek bez předchozího upozornění.

Článek 16

Zkušební doba

Daibau může nabídnout dodavateli bezplatné zkušební období poskytování služeb webových stránek Daibau.cz

Rozsah bezplatných služeb a jejich doba může být společností Daibau změněna bez předchozího upozornění.

Článek 17

Balíčky předplatného a počet přeposlaných poptávek

Webové stránky nabízí různé druhy balíčků předplatného pro dodavatele a inzerenty. Volba balíčku předplatného určuje, kolik poptávek / dotazů si dodavatel může prohlédnout, jak je webové stránky předloží uživatelům a jak rychle a kolikrát bude na zveřejněné poptávky upozorněn.

Pokud dodavatel není zhotovitelem stavebních prací nebo poskytovatelem služeb, ale obchodníkem, velkoobchodníkem, agentem, výrobcem nebo reklamní agenturou, a zejména pokud je jeho cílem předávat poptávky do vlastní sítě dodavatelů a poskytovatelů, pak je pro něj platná speciální nabídka předplatného, která se liší od balíčků předplatného pro běžné dodavatele.

Předplatné začíná zaplacením zálohové faktury a webové stránky vám umožní přístup k poptávkám / dotazům nejpozději 24 hodin od přijetí platby, pokud je následující den pracovním dnem.

V okamžiku, kdy poskytovatel pošle Daibau požadavek na zobrazení kontaktu zákazníka, webové stránky odečtou tento požadavek z celkového počtu poptávek / dotazů, které má k dispozici v balíčku předplatného.

V případě, že web dodavatele okamžitě nabídne uživateli potvrzení poptávky, bude tato poptávka také odečtena z celkového počtu poptávek / dotazů, které má k dispozici v balíčku předplatného, protože je jeho kontakt pro uživatele okamžitě viditelný.

Článek 18

Příjem poptávek

Daibau zasílá informace o novém požadavku dodavateli prostřednictvím svých informačních kanálů. Počet předaných poptávek/dotazů a lhůta pro předání mohou záviset na tom, jaký druh předplatného dodavatel má.

Dodavatel má na webových stránkách příležitost získat přístup ke všem informacím, které jsou zásadní pro realizaci projektu, včetně kontaktních údajů uživatelů. Daibau předem zkontroluje všechny údaje popř. je zkontroluje na žádost dodavatele. V případě, že uživatel poptávku ukončil, je přístup k údajům znemožněn.

Dodavatel bude mít příležitost informovat Daibau, pokud se domnívá, že poptávka nesplňuje podmínky pro zveřejnění. V takovém případě společnost Daibau odečte tuto poptávky z kvóty, kterou dodavatel má.

Daibau rovněž upozorní dodavatele na případy, kdy zjistí, že uživatel porušil podmínky použití nebo jinak zneužil webové stránky, manipuloval s dodavateli nebo je jiným způsobem poškodil.

Článek 19

Omezení odpovědnosti

Daibau zaručuje, že údaje o uživateli jsou takové, jak je uživatelé zadali v online formuláři na webové stránce, a že je nebudou nikterak měnit, kromě případů, kdy zjistí, že jsou neúplné nebo špatně srozumitelné.

Daibau se zavazuje předávat dotazy od uživatelů, kteří vyjádřili vážný záměr realizovat svůj projekt. Vážnost záměru určuje Daibau podle interních kritérií.

Daibau nezaručuje, že uživatel má v úmyslu projekt opravdu realizovat, ani nezaručuje, že dodavatel bude souhlasit s jeho realizací.

Daibau nezaručuje, že uživatel odpoví na telefon nebo na zaslané zprávy.

Daibau nezaručuje splnění všech podmínek pro reazaci projektu z poptávky.

Daibau nezaručuje, že uživatel zaplatí za provedenou práci nebo služby.

Článek 20

Počet poptávek / dotazů

Daibau poskytuje dodavateli přístup pouze k tolika poptávkám / dotazům, kolik skutečně existuje pro konkrétní kategorii a region – oblast působnosti a lokalitu definoval dodavatel.

Článek 21

Kategorie prací pro poptávky / dotazy

Dodavatelé mohou obdržet poptávky pouze v kategoriích prací / služeb, pro které jsou registrováni, tj. v kategoriích, které mají nastavené. Společnostem zabývajícím se zprostředkováním zaměstnání, projektováním a inženýrstvím nebude umožněno používat webové stránky, s výjimkou případů, pro které provozovatel poskytne výjimku. S těmito dodavateli se dohody o spolupráci uzavírají individuálně.

Ve výjimečných případech mohou dodavatelé přeposlat poptávky svým stálým spolupracovníkům, pokud realizace projektu vyžaduje kategorie služeb, které dodavatel neposkytuje.

Daibau může dodavateli odebrat určité kategorie, zejména v případě podezření ze zneužití, nebo pokud dodavatel nemůže prokázat, že je pro určitou kategorii dostatečně kvalifikovaný.

Článek 22

Hodnota poptávky

Daibau nejprve určuje hodnotu (rozpočet) každé poptávky. Jsou rozděleny do tří tříd: malé, střední a velké hodnoty. Daibau může bez předchozího upozornění změnit kritéria pro poptávky, tj. pro projekty nižší i vyšší hodnoty. Daibau může také kdykoli změnit třídu hodnoty dotazu. Počet dotazů malé, střední a velké hodnoty, které dodavatel může obdržet, závisí na balíčku předplatného, který má.

Član 23.

Profil dodavatele

Profil dodavatele je jeho webová stránka v rámci stránek Daibau.cz. Profil, který může dodavatel nastavit, upravovat a spravovat sám, nebo to Daibau může udělat za něj. Profil se nastavuje výhradně pro registrované dodavatele.

V případě, že Daibau zaregistruje dodavatele, on sám určuje vzhled a obsah svého profilu. Pokud se dodavatel zaregistruje, vyplní formulář povinnými údaji, které se stanou součástí jeho profilu.

Dodavatel může upravit obsah svého profilu sám nebo, v některých situacích, může požádat o pomoc Daibau.

Obvyklý obsah profilu se skládá z:

 • obrázků jeho předchozích prací s popisky,
 • popisu společnosti,
 • neomezeného počtu dalšího textového obsahu.

Daibau nenese odpovědnost za obsah profilu dodavatele, tj. za jeho webové stránky. Veškerý obsah a duševní vlastnictví v profilu jsou vlastnictvím dodavatele. Obsah a duševní vlastnictví v profilu dodavatele jsou zveřejňovány výhradně s jeho ústním nebo písemným souhlasem. Na ústní nebo písemnou žádost dodavatele, Daibau odstraní duševní vlastnictví nebo smaže jeho profil.

Článek 24

Hodnocení dodavatele

Hodnocení dodavatele je objektivní posouzení složené z několika prvků určených a sestavených společností Daibau, nebo určených na základě spolupráce s tímto dodavatelem. Hodnocení se skládá z následujících kritérií:

 • počet roků, kolik dodavatel působí na trhu, od založení společnosti,
 • doporučení odborníků a klientů,
 • počet referencí a obsahu webového profilu dodavatele,
 • reakci dodavatele na příchozí poptávky.

Daibau si vyhrazuje právo změnit či doplnit kritéria hodnocení bez předchozího upozornění.

Hodnocení dodavatele je tvořeno výhradně na základě daných kritérií. Hodnocení nelze opravit platbou!

Článek 25

Zákon o minimální mzdě

Dodavatelé a poskytovatelé služeb se zavazují, že budou sobě a svým zaměstnancům vyplácet minimální mzdu a to zcela v souladu s příslušným zákonem.

Zavazují se, že v případě uzavření pracovního poměru vyplývajícího ze smlouvy uzavřené se subdodavateli, budou řádně platit za provedené práce a služby, a to alespoň v minimální hodinové mzdě stanovené platnými právními předpisy.

Článek 26

Pojištění odpovědnosti a pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Správce dodavatelům a poskytovatelům služeb na našich stránkách poskytuje informace o možnosti uzavření pojištění odpovědnosti a pojištění pro případ pracovní neschopnosti, a to kvůli ochraně uživatelů i dodavatelů.

Správce může požádat dodavatele a poskytovatele služeb, aby, pro určité kategorie na našich stránkách, poskytli důkaz o tom, že mají uzavřená příslušná pojištění, jakož i podrobnosti jejich pojistné smlouvy. V systému hodnocení dodavatelů na našich stránkách může správce změnit a přidat hodnotící kritéria a dodatečně vizuálně zvýraznit ty dodavatele a poskytovatele, kteří mají uzavřené příslušné pojištění.

Článek 27

Vyloučení dodavatelů

K vyloučení dodavatelů z platformy může dojít, pokud:

 • již nesplňuje základní podmínky pro účast v našem systému,
 • uživatel předloží fotografie či písemné důkazy a podloženou stížnost na provedené práce nebo poskytnuté služby,
 • soudní znalec vydá negativní hodnocení provedené práce,
 • Daibau dává negativní hodnocení provedené práce,
 • nejsou uhrazeny finanční závazky,
 • je stanoven neoprávněný přenos osobních údajů třetím stranám.

Daibau dodavatele obeznámí o vyloučení e-mailem, běžnou poštou nebo prostřednictvím telefonu nejpozději do tří dnů. Daibau si vyhrazuje právo změnit kritéria pro vyloučení.

Článek 28

Předávání údajů o dodavatelích třetím stranám

Daubau může inzerentům poskytnout informace o dodavatelích. Tyto informace zahrnují kategorii působnosti, obchodní zájmy a obecné informace o službách poskytovaných dodavatelem. Daibau poskytuje cílené informace pouze těm inzerentům, kteří poskytují služby nebo produkty ve prospěch konkrétní kategorie dodavatelů.

IV. Ostatní

Článek 29

Změna obecných podmínek

Daibau si vyhrazuje právo provést částečné nebo úplné změny jakékoli části Všeobecných smluvních podmínek, o nichž musí obvyklým způsobem předem informovat uživatele webových stránek. Změny jsou platné od okamžiku zveřejnění na webových stránkách. Daibau se zavazuje, že platné podmínky budou na webových stránkách vždy snadno dostupné.

Článek 30

Kompetence v případě sporu

Dohoda o přijetí všech uvedených smluvních podmínek byla uzavřena v Mariboru. Na spory vyplývající z používání služeb webové stránky nebo Všeobecných smluvních podmínek se vztahují výhradně zákony Slovinska.

Všechny spory vyplývající z této smlouvy by měly zúčastněné strany vyřešit přátelsky. Pokud to není možné, může kterákoli ze stran zahájit spor před příslušným soudem v Mariboru.

V Mariboru 20.05.2021

Všeobecné podmínky jsou platné do odvolání nebo do další změny obsahu.

Martin Pelcl, ředitel

DAIBAU International d.o.o.
Ulice škofa Maksimilijana Držečnika
2000 Maribor, Slovinsko
VAT.: SI76619982

Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
© 2024 Daibau, všechna práva vyhrazena