Cena asfaltu

Kolik stojí asfaltování? Náklady na asfalt závisí na přípravě podkladu a počtu vrstev. Za přípravné práce je zapotřebí vyčlenit asi 200 Kč / m2. Jedna vrstva asfaltu stojí zhruba 400 Kč / m2. Dvouvrstvý asfalt, který je tvrdší a plošší, stojí asi 500 Kč / m2.

Komu svěřit asfaltování? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným dodavatelům asfaltu - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

Vyžádat nabídku:
POSLAT POPTÁVKU

CENA ZA ASFALTOVÁNÍ


Cena asfaltování. Cena za dodávku a pokládku dvouvrstvého jemného a hrubého asfaltu. Cena za asfalt o tloušťce 5 cm a 3 cm, spolu s přípravou na štěrkopísek.

350.00 Kč/m2

VELMI NÍZKÁ CENA
Kč/m2

STŘEDNÍ CENA
660.00 Kč/m2

NEJVYŠŠÍ CENA
CHCI NABÍDKU OD POSKYTOVATELŮ
Cena asfaltu

OSTATNÍ CENY ZA ASFALT

Vaše množství

jednotka

orientační cena

Vaše cena

Asfaltování 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletně

Orientační cena pokládky s předběžnou vyrovnáním terénu- bez přípravy podkladu do cca. 200m2Kč/m2

m2
poptávka

Asfaltování 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletně

Orientační cena pokládky s vyrovnáním terénu - bez přípravy podkladu nad cca. 200m2Kč/m2

m2
poptávka

Manuální asfaltování

Cena za manuálně asfaltování. Cena manuálního pokládky. Cena za manuálně asfaltování na předpřipravený povrch pro 6 cm silnou vrstvu asfaltu.Kč/m2

m2
poptávka

Drobné opravy asfaltu

Cena za opravu asfaltu. Cena za opravu asfaltových trhlin. Náklady na opravu trhlin s elastickou bitumenovou studenou licí hmotou. Cena za opravu trhlin v asfaltu do 2 cm.Kč/m2

m2
poptávka

Demontáž a montáž krytů

Demontáž a montáž stávajících litinových krytů se zarovnáním do nové výšky.Kč/kus

kus
poptávka

Odstranění vymývané dlažby

Demolice a odstraňování existující betonové vymývané dlažby, dlaždic s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku, spolu se zaplacením poplatku.Kč/m2

m2
poptávka

Odstranění obrubníků

Odstranění stávajících obrubníků naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku spolu s zaplacením poplatku.Kč/m

m
poptávka

Odstranění asfaltu, betonu

Strojní řezání asfaltu, odstraňování asfaltu nebo betonu o tloušťce od 11 do 15 cm, nakládání a odstraňování suti na skládku, přičemž se berou v úvahu náklady na dočasnou a konečnou skládku s předložením záznamů provozovatele skládky a terénní úpravy okolí.Kč/m2

m2
poptávka

Výkop pro asfaltování

Kombinovaný strojově-manuální široký výkop v terénu III. kategorie, hloubka výkopu do 40 cm, s nakládáním materiálu na vozidlo a jeho přepravou na trvalou skládku včetně zaplacení poplatků za skládku.Kč/m2

m2
poptávka

Násyp štěrku

Dodávka a montáž stěnového štěrku frakce 0-100 mm v tloušťce 40cm.Kč/m2

m2
poptávka

Násyp drti

Dodávka a instalace drti, štěrkopísku (0-32D) pro jemné vyrovnání v tloušťce přibližně 10 cm.Kč/m2

m2
poptávka

Jemné vyrovnaní

Jemné vyrovnání s přesností + - 1 cm a válcování podkladu.Kč/m2

m2
poptávka

Asfaltový nástřik (nátěr) pro povrchovou úpravu.

Nástřik (nátěr) s asfaltovou emulzí před povrchovou úpravou asfaltu.Kč/m2

m2
poptávka

Dvojvrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 22 base B 50/70 A3, tloušťky 5 cm. Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrubky 3 cm.Kč/m2

m2
poptávka

Jednovrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 tloušťky 6cm.Kč/m2

m2
poptávka

Zahradní obrubníky

Dodávka a montáž dvouvrstvých betonových obrubníků 8x20x100 cm cementově šedá barva, příprava základů a lůžek pro montáž obrubníků, montáž obrubníků s vyrovnáváním a obbetónovaním.Kč/m

m
poptávka

Obrubníky

Dodávka a montáž dvouvrstvých silničních betonových obrubníků 12x20x100 cm cementově šedá barva, příprava základů a lůžek pro montáž obrubníků, montáž obrubníků s vyrovnáváním a obbetónovaním.Kč/m

m
poptávka

Liniová vpusť

Dodávka a montáž liniových vpustí s pozinkovaným roštem do betonu bez položení potrubí pro dešťové vody.Kč/m

m
poptávka

Bodová vpusť

Dodávka a montáž standardní pochozí bodové vputi s kovovým roštem. Dodávka včetně připojovacího kusu pro odtok.Kč/kus

kus
poptávka

Asfaltový odtokový kanál

Výroba asfaltového odtokového kanálu přiměřené šířky pro správný spád podél asfaltové plochy.Kč/m

m
poptávka
Celkem:
POSLAT POPTÁVKU >

Dlažba


Kolik stojí dlažba? Dlaždiči si za svou práci účtují velmi odlišné sumy podle materiálu, podkladu, t...

Zkontrolovat taktéž: Dlažba Cena

Jak jste využili tyto informace?

Nápady na úpravu a uspořádání domu

Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

Asfaltování - vše, co potřebujete vědět

1. Asfalt - co potřebujete vědět?

Pokud jde o úpravu příjezdové cesty k domu nebo zahradě, je velmi důležité, aby vámi zvolený materiál byl stylově vhodný a v souladu s okolím. Stejně tak musí být funkční a musí vydržet velmi dlouho. Proto se mnoho lidí rozhoduje pro asfalt.

Kvůli snadné údržbě a dlouhé životnosti se spousta lidí rozhodne vydláždit přístupovou cestu a dvůr.
Kvůli snadné údržbě a dlouhé životnosti se spousta lidí rozhodne vydláždit přístupovou cestu a dvůr

1.1. Výhody asfaltu

Jednou z hlavních výhod asfaltu je rychlost jeho pokládky. Asfaltovou cestu lze na dobře připravený povrch vylít za jeden den. Dalšími důležitými důvody jsou snadná údržba a prakticky neomezená životnost. Asfalt je jedním z nejodolnějších a nejtrvanlivějších materiálů, i když je každou zimu posypán solí. Snadno se z něj čistí sníh a nezadržují se na něm písek ani kameny. Cena asfaltování je ve srovnání s jinými typy zahradní dlažby velmi přijatelná. Cena za m2 závisí na umístění, účelu, velikosti a tloušťce.

1.2. Nevýhody asfaltu

Ačkoli jsou jeho výhody četnější, asfalt má i své nevýhody. V létě přitahuje a vyzařuje teplo. Může se natolik přehřát, že může způsobit popáleniny, pokud na něj šlápněte bez obutí. Na vysokých teplotách se asfalt šíří, na příliš nízkých teplotách se naopak může drolit. Poté se v trhlinách hromadí voda a nečistoty a asfalt se pomalu dezintegruje. Problém nastává také v případě potřeby nových instalací a připojení. Tehdy musí být rozřezán a poté opraven. Rozdíly mezi starým a novým asfaltem zůstávají viditelné jak na okrajích, tak i v barvě. Pokud máte dlážděnou podlahu, desky se odstraní a po opravě instalace se vloží zpět na místo bez viditelných stop.

2. Profesionální a kvalitní provedení prací

Stejně jako v případě jiných odborných prací je důležité, aby i asfaltování prováděl zkušený a profesionální dodavatel, který poskytuje záruku jak na materiál, tak na vykonané práce. Dobře položený asfalt je zárukou jeho dlouhověkosti, proto hledejte zkušené řemeslníky, kteří budou práci provádět podle profesionálních standardů a vašich přání.

3. Druhy asfaltu

Volba typu asfaltu závisí na následujících faktorech:

- účel: přístupová cesta, stezka pro chodce, dvůr apod.

- druh zatížení: lehký, střední, těžký

- umístění objektu

- hodnota investice

Bez ohledu na to, pro jaký typ asfaltu se rozhodnete, je nutný mít dobře připravený podklad, protože asfalt není samonosný materiál a to znamená, že jej nelze pokládat samostatně.

3.1. Jednovrstvé asfaltování

Cena jednovrstvého asfaltování je pochopitelně nižší. Je vhodné pro méně využívané dvorky a příjezdové cesty.

Doporučené užití jednovrstvého asfaltu:

- pro nízká povrchové zatížení (až 3,5 tuny) může být kamenná frakce 0-11 nebo 16mm a tloušťka samotné asfaltové vrstvy 5-6 cm;

- pro větší povrchové zatížení (do 8 tun) může být kamenná frakce 0-16 mm a tloušťka samotné asfaltové vrstvy 7-8 cm.

(Tato informace je orientační. Vhodný typ asfaltu a jeho tloušťka jsou stanoveny na místě během terénní kontroly.)

3.2. Dvouvrstvé asfaltování

Tento typ řešení je vhodný pro stavbu přístupových cest a dvorů, které by kromě osobních automobilů měly odolat nákladu těžších vozidel. Dvouvrstvý asfalt je kvalitnější, protože se jeho spodní vrstva skládá z kamene hrubší frakce. Takový povrch snáší zatížení lépe i při vysokých teplotách. Tenčí horní vrstvu asfaltu činí kámen s menší frakcí a její povrch je dokonale hladký. Tloušťka tohoto asfaltu je dohromady kolem 8 cm, přičemž spodní vrstvu činí asi 5 cm a horní asi 3 cm. Kromě toho, že je kvalitnější, je tento typ asfaltu také o něco dražší, ale je odolnější a vypadá lépe.

Doporučené užití dvouvrstvého asfaltu:

- pro střední povrchové zatížení (do 8 tun) je frakce kamene pro spodní vrstvu 0-22 mm a pro horní 0-8 / 11 mm. Tloušťka spodní a horní vrstvy asfaltu je 5 resp. 3 cm;

- pro těžší povrchové zatížení (do 10 tun) je frakce kamene pro spodní vrstvu 0-22 / 32 mm a pro horní 0-11 mm. Tloušťka spodní vrstvy asfaltu je 10 cm a horní 3-4 cm.

(Tato informace je orientační. Vhodný typ asfaltu a jeho tloušťka jsou stanoveny na místě během terénní kontroly.)

4. Fáze asfaltování

4.1. Příprava podkladu

Pokud chcete, aby zpevněná plocha dlouhodobě a úspěšně odolávala různým hmotnostem automobilů, teplotním změnám, srážkám, kroupám, soli a podobně - je velmi důležité, aby byl byl podklad proveden správným způsobem. Jinak se můžete setkat s poklesem půdy a výmoly a prasklinami na asfaltu. Výkop pro cestu určenou pro osobní automobily je hluboký 0,6m. Pokud je pro danou oblast plánováno větší zatížení, pak i výkop musí být větší. Při kopání nesmíme zapomenout, že kvůli odtoku dešťové vody terén musí mít  pokles o 2%, tedy 2cm na metr a to na opačné straně než je dům. Vedle silnice se doporučuje instalovat drenážní mřížky. Do terénu, který byl vykopán ve více vrstvách, zalijeme asi 0,4 metru hrubých kamenů (štěrk nebo drcené kamenivo). Před naplněním každé vrstvy je důkladně zhutněte. Na zasypávání nikdy nepoužíváme odpad ze staveniště nebo velké kusy kamenů. Tento typ materiálu má velmi nerovnoměrnou velikost a tvar, nedá se dobře opracovat a vyrovnat. Po vytvrzení dolní části jí posypte vrstvou asi 0,2 metru horního zásypu z jemnějšího štěrku. Tato vrstva je finální a proto musí být zhutnělá a vyrovnaná ještě lépe.

4.2. Pokládka asfaltu

Jak jsme již zmínili, typ a tloušťka asfaltu jsou určovány podle účelu. Nejčastěji se pro chodníky vyrábí dvouvrstvý asfalt s drsnější spodní vrstvou 5cm a jemnější horní vrstvou 3cm silnou. Když se vylijí, musí být obě vrstvy dobře zhutněny válcem a to obvykle trvá několik hodin. Asfaltování doporučujeme provádět v době, kdy jsou venkovní teploty kolem 10°C, tj. a na začátku stavební sezóny. Asfalt tak mezi přípravou a instalací příliš nevychladne a bude se dobře válcovat, tedy hutnit. Deštivé počasí není vhodné, protože asfaltová hmota se hůře chytá na podklad a snáze se trhá. Asfalt se doporučuje pokládat jakmile je podklad připraven. Pokud je totiž podklad dlouhodobě ponechán a používán „na sucho“, bude  zcela změkčen a rozdrcen pneumatikami automobilů.

4.3. Údržba a opravy

Při asfaltování se opravdu nevyplatí šetřit na přípravě podkladu. Dobře zhutněný podklad a kvalitní lití a válcování asfaltu jsou klíčem k jeho životnosti. Pro odolnost je také důležité vytvořit obrubníky, resp. spojení nebo křížení s jinými materiály. Pokud obrubníky nejsou dobře provedeny, asfalt se bude drolit a časem se zlomí. Skrz povrchové trhliny bude voda pronikat do hlubších vrstev. V nejhorším případě může celá vrstva asfaltu nabobtnat a odloupnout se od země. Otvory, ve kterých je zadržována voda a jiné nečistoty, jsou mnohem častějším problémem. Postupem času se na asfaltu objeví také stopy po pneumatikách a šířící se praskliny (pokud vždy jedete po stejné trase a parkujete na stejném místě). To je dobře vidět, zejména v létě, kdy asfalt díky teplu změkne a když na něm nesmíte nechávat těžké věci, aby po nich nezůstaly žádné otisky. Asfalt může být poškozen i únikem oleje nebo jiných agresivních prostředků z automobilů. Některé z těchto skvrn nelze vyčistit; asfalt je potřeba vyřezat a nalít nový.

DAIBAU.CZ, POMŮŽEME VÁM S ODHADEM INVESTICE A VÝBĚREM DODAVATELE PRO VÁŠ DŮMVYASVALTOVAT CESTU KOLEM DOMU

Dobrý den,

poptáváme asvaltovaní zpevněné plochy pojízdné 109m2 a zpevněné plochy pochozí 482,3m2. Pro další jednání prosíme o cenovou nabídku.

Děkuji 8100 Kč do 13500 Kč


........

RUČNÍ POKLÁDKA ASFALTU

Dobrý den,

poptávám ruční pokládku 30m2 asfaltu, trojúhelníkový půdorys, ztížený příjezd - pouze pro menší a lehčí techniku (plocha je od cesty vzdálená cca 50 m, po trávě, mírné stoupání - pouze couváním, není možné se otočit).

Realizace dle domluvy.

V případě možnosti realizace mé poptávky mě, prosím, kontaktujte telefonicky případně přes stavební platformu DAIBAU, kam jsem se obrátil s touto poptávkou.

Děkuji

540 Kč do 900 Kč


........

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ASFALTU, PŘÍPADNĚ INSTALACE NOVÉHO

Dobrý den,

potřebovali bychom udělat opravu asfaltové plochy, jsou na ní už nepěkné díry a začíná se drolit + bychom potřebovali asi 100 m2 kus nově zaasfaltovat, aktuálně je zde pouze podkladní beton.

Celková plocha asi 100 m2.

V případě možnosti realizace mé poptávky mě, prosím, kontaktujte telefonicky případně přes stavební platformu DAIBAU, kam jsem se obrátil s touto poptávkou.

Děkuji

1440 Kč do 2400 Kč


........

CHCI NABÍDKU OD POSKYTOVATELŮ

CENA, ASFALTOVÁNÍ DVORKU S VJEZDEM DO GARÁŽE, 60 - 70 M2
Asfalt, Zbečno

1080 Kč do 1800 Kč

CENA, VYASFALTOVANI STÁNÍ NA AUTO A PŘÍJEZDOVÉ PLOCHY OD VRAT, 6 X13 M
Asfalt, Bělá nad Radbuzou

900 Kč do 1500 Kč

CENA, POKLÁDKA ASFALTU, 200 M2
Asfalt, Liberec

3150 Kč do 5250 Kč

CENA, POLOŽIT A ZHUTNIT CCA 8 M2 ASFALTU U RD , CCA 8 M2
Asfalt, Nová Role

135 Kč do 225 Kč

CENA, PŘÍJEZDOVÁ CESTA + PARKOVIŠTĚ, 300 M2
Asfalt, Roprachtice

3600 Kč do 6000 Kč

CENA, POKLÁDKA ASFALTU, 180M2
Asfalt, Librantice

1800 Kč do 3000 Kč

CENA, ROZŘÍZNUTÍ VOZOVKY A ASFALTOVATOVÁNÍ, ROZŘÍZNOUT 12 M A ASFALTOVAT CCA 6 M2.
Asfalt, Radobyčice

270 Kč do 450 Kč

CENA, ASFALTOVÁNÍ NOVÉ ULICE + OBRUBNÍKY , CCA 500 M2
Asfalt, Opava

11700 Kč do 19500 Kč

CENA, ASFALTOVÁNÍ PARKOVÁNÍ U DOMU, 130 M2
Asfalt, Služovice

1800 Kč do 3000 Kč

CENA, CHODNÍK 2M ŠIROKÝ A 350 DLOUHÝ, CCA 730 M2
Asfalt, Třeboň

10800 Kč do 18000 Kč

CENA, VYASFALTOVAT PRIJEZDOVOU CESTU K DOMU S OBRUBNÍKEM, ŠÍŘKA 3 M A DÉLKA CESTY 14 M
Asfalt, Cheb

720 Kč do 1200 Kč

CENA, PŘÍJEZDOVÁ CESTA, PARKOVIŠTĚ PRO 2 VOZIDLA, CCA 150 M2
Asfalt, Bavorov

900 Kč do 1500 Kč

CENA, ASFALTOVÁNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA, CCA 2 X 5 M
Asfalt, Velká Polom

144 Kč do 240 Kč

CENA, ZPEVNĚNÍ + VYASFALTOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ CESTY,
Asfalt, Řícmanice

2700 Kč do 4500 Kč

CENA, PŘÍJEZDOVÁ CESTA A KOLEM DOMU, 100 METRŮ2
Asfalt, Holešov

1620 Kč do 2700 Kč

CENA, OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ CESTY, 200 M2
Asfalt, Slavíkov

1800 Kč do 3000 Kč

CENA, VYASFALTOVAT PLOCHU BEZ POTŘEBNÉ ÚPRAVY POVRCHU PŘED TÍM, 300 M2
Asfalt, Vestec

3600 Kč do 6000 Kč

CENA, POKLÁDKA ASFALTU, 100 X 2, 5-3 METRY A CCA 5 CM HRUBÝ
Asfalt, Řepiště

324 Kč do 540 Kč

CENA, POKLÁDKA ASFALTU NA KLÍČ, VČ. DOPRAVY, 1500 M2 V TL. VRSTVY 5 CM
Asfalt, Slaný

2250 Kč do 3750 Kč

CENA, POKLÁDKA ASFALTU, 150 M2
Asfalt, Jaroměř

2700 Kč do 4500 Kč

CENA, VYASFALTOVAT PARKOVIŠTĚ U BYTOVÉHO DOMU,
Asfalt, Hrochův Týnec

3150 Kč do 5250 Kč

CENA, PŘÍJEZDOVÁ CESTA, 72 M2
Asfalt, Sloveč

1080 Kč do 1800 Kč

CENA, ŽÁDÁM O REALIZACI PŘÍJEZDOVÉ CESTY CCA 160M2., CCA 160 M2
Asfalt, Kostelec nad Černými lesy

2250 Kč do 3750 Kč

CENA, POLOŽENÍ 5-6 CM ASFALTU NA BETONOVÝ MOST , CCA 25M 2
Asfalt, Bušín

540 Kč do 900 Kč

CENA, ASFALTOVÁNÍ KOMUNIKACE 180 M2 + OBRUBNÍKY 120 M, 180 M2
Asfalt, Tehovec

5400 Kč do 9000 Kč

CENA, POKLÁDKA ASFALTU, 400M2
Asfalt, Náchod

6480 Kč do 10800 Kč

CENA, POLOŽENÍ ASFALTOVÉ CESTY NA NAVEZENÝ ŠTĚRK , CCA 98M2
Asfalt, Doubravčice

1080 Kč do 1800 Kč

CENA, POVRCH PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K RD - RUČNÍ POKLÁDKA ASFALTU 180-200 M 2,
Asfalt, Pstruží

9000 Kč do 15000 Kč

CENA, ASFALT DO KRYTÉ HALY CCA 600 M2,
Asfalt, Lomnička

9000 Kč do 15000 Kč

CENA, SROVNÁNÍ ZPEVNĚNÉ CESTY A POLOŽENÍ DVOUVRSTVÉHO ASFALTU, CCA 620 M2
Asfalt, Vráž

9000 Kč do 15000 Kč

CENA, CHODNÍK U BYTOVÉHO DOMU VČETNĚ OBRUBNÍKŮ, 100 M2
Asfalt, Vejprnice

2250 Kč do 3750 Kč

CENA, POTŘEBUJI ZAASFALTOVAT VÝKOP PO VODOVODNÍ PŘÍPOJCE., 5X08M
Asfalt, Prostějov

405 Kč do 675 Kč

CENA, ASFALTOVANI 5-10CM ,
Asfalt, Mratín

360 Kč do 600 Kč

CENA, DOASFALTOVÁNÍ , 80M2, VÝŠKA DO 10CM
Asfalt, Břilice

1800 Kč do 3000 KčPodívejte se na jiné dokončené projekty a ceny

ASFALT CENNÍK

Zaslat firmám nezávaznou poptávku

76+ SPOLEČNOSTMI PRO ASFALT
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVIZÍ
ZÍSKEJ NABÍDKU

HLEDÁTE DOBRÉ ŘEMESLNÍKY V OBLASTI ASFALT?

© 2022 Daibau, všechna práva vyhrazena