Cena asfaltu

Kolik stojí asfaltování? Náklady na asfalt závisí na přípravě podkladu a počtu vrstev. Za přípravné práce je zapotřebí vyčlenit asi 200 Kč / m2. Jedna vrstva asfaltu stojí zhruba 400 Kč / m2. Dvouvrstvý asfalt, který je tvrdší a plošší, stojí asi 500 Kč / m2.

Komu svěřit asfaltování? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným dodavatelům asfaltu - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

Vyžádat nabídku:
Poslat poptávku

Cena za asfaltování


Cena asfaltování. Cena za dodávku a pokládku dvouvrstvého jemného a hrubého asfaltu. Cena za asfalt o tloušťce 5 cm a 3 cm, spolu s přípravou na štěrkopísek.

350.00 Kč/m2

VELMI NÍZKÁ CENA
Kč/m2

STŘEDNÍ CENA
660.00 Kč/m2

NEJVYŠŠÍ CENA
Chci nabídku od poskytovatelů
Cena asfaltu

Ostatní ceny za Asfalt

Vaše množství

jednotka

orientační cena

Vaše cena

Asfaltování 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletně

Orientační cena pokládky s předběžnou vyrovnáním terénu- bez přípravy podkladu do cca. 200m2Kč/m2

m2
poptávka

Asfaltování 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletně

Orientační cena pokládky s vyrovnáním terénu - bez přípravy podkladu nad cca. 200m2Kč/m2

m2
poptávka

Manuální asfaltování

Cena za manuálně asfaltování. Cena manuálního pokládky. Cena za manuálně asfaltování na předpřipravený povrch pro 6 cm silnou vrstvu asfaltu.Kč/m2

m2
poptávka

Drobné opravy asfaltu

Cena za opravu asfaltu. Cena za opravu asfaltových trhlin. Náklady na opravu trhlin s elastickou bitumenovou studenou licí hmotou. Cena za opravu trhlin v asfaltu do 2 cm.Kč/m2

m2
poptávka

Demontáž a montáž krytů

Demontáž a montáž stávajících litinových krytů se zarovnáním do nové výšky.Kč/kus

kus
poptávka

Odstranění vymývané dlažby

Demolice a odstraňování existující betonové vymývané dlažby, dlaždic s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku, spolu se zaplacením poplatku.Kč/m2

m2
poptávka

Odstranění obrubníků

Odstranění stávajících obrubníků naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku spolu s zaplacením poplatku.Kč/m

m
poptávka

Odstranění asfaltu, betonu

Strojní řezání asfaltu, odstraňování asfaltu nebo betonu o tloušťce od 11 do 15 cm, nakládání a odstraňování suti na skládku, přičemž se berou v úvahu náklady na dočasnou a konečnou skládku s předložením záznamů provozovatele skládky a terénní úpravy okolí.Kč/m2

m2
poptávka

Výkop pro asfaltování

Kombinovaný strojově-manuální široký výkop v terénu III. kategorie, hloubka výkopu do 40 cm, s nakládáním materiálu na vozidlo a jeho přepravou na trvalou skládku včetně zaplacení poplatků za skládku.Kč/m2

m2
poptávka

Násyp štěrku

Dodávka a montáž stěnového štěrku frakce 0-100 mm v tloušťce 40cm.Kč/m2

m2
poptávka

Násyp drti

Dodávka a instalace drti, štěrkopísku (0-32D) pro jemné vyrovnání v tloušťce přibližně 10 cm.Kč/m2

m2
poptávka

Jemné vyrovnaní

Jemné vyrovnání s přesností + - 1 cm a válcování podkladu.Kč/m2

m2
poptávka

Asfaltový nástřik (nátěr) pro povrchovou úpravu.

Nástřik (nátěr) s asfaltovou emulzí před povrchovou úpravou asfaltu.Kč/m2

m2
poptávka

Dvojvrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 22 base B 50/70 A3, tloušťky 5 cm. Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrubky 3 cm.Kč/m2

m2
poptávka

Jednovrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 tloušťky 6cm.Kč/m2

m2
poptávka

Zahradní obrubníky

Dodávka a montáž dvouvrstvých betonových obrubníků 8x20x100 cm cementově šedá barva, příprava základů a lůžek pro montáž obrubníků, montáž obrubníků s vyrovnáváním a obbetónovaním.Kč/m

m
poptávka

Obrubníky

Dodávka a montáž dvouvrstvých silničních betonových obrubníků 12x20x100 cm cementově šedá barva, příprava základů a lůžek pro montáž obrubníků, montáž obrubníků s vyrovnáváním a obbetónovaním.Kč/m

m
poptávka

Liniová vpusť

Dodávka a montáž liniových vpustí s pozinkovaným roštem do betonu bez položení potrubí pro dešťové vody.Kč/m

m
poptávka

Bodová vpusť

Dodávka a montáž standardní pochozí bodové vputi s kovovým roštem. Dodávka včetně připojovacího kusu pro odtok.Kč/kus

kus
poptávka

Asfaltový odtokový kanál

Výroba asfaltového odtokového kanálu přiměřené šířky pro správný spád podél asfaltové plochy.Kč/m

m
poptávka
Celkem:
Zaslat poptávku >

Dlažba


Kolik stojí dlažba? Dlaždiči si za svou práci účtují velmi odlišné sumy podle materiálu, podkladu, t...

Zkontrolovat taktéž: Dlažba Cena

Jak jste využili tyto informace?

Nápady na úpravu a uspořádání domu

Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

Asfaltování - vše, co potřebujete vědět

1. Asfalt - co potřebujete vědět?

Pokud jde o úpravu příjezdové cesty k domu nebo zahradě, je velmi důležité, aby vámi zvolený materiál byl stylově vhodný a v souladu s okolím. Stejně tak musí být funkční a musí vydržet velmi dlouho. Proto se mnoho lidí rozhoduje pro asfalt.

Kvůli snadné údržbě a dlouhé životnosti se spousta lidí rozhodne vydláždit přístupovou cestu a dvůr.
Kvůli snadné údržbě a dlouhé životnosti se spousta lidí rozhodne vydláždit přístupovou cestu a dvůr

1.1. Výhody asfaltu

Jednou z hlavních výhod asfaltu je rychlost jeho pokládky. Asfaltovou cestu lze na dobře připravený povrch vylít za jeden den. Dalšími důležitými důvody jsou snadná údržba a prakticky neomezená životnost. Asfalt je jedním z nejodolnějších a nejtrvanlivějších materiálů, i když je každou zimu posypán solí. Snadno se z něj čistí sníh a nezadržují se na něm písek ani kameny. Cena asfaltování je ve srovnání s jinými typy zahradní dlažby velmi přijatelná. Cena za m2 závisí na umístění, účelu, velikosti a tloušťce.

1.2. Nevýhody asfaltu

Ačkoli jsou jeho výhody četnější, asfalt má i své nevýhody. V létě přitahuje a vyzařuje teplo. Může se natolik přehřát, že může způsobit popáleniny, pokud na něj šlápněte bez obutí. Na vysokých teplotách se asfalt šíří, na příliš nízkých teplotách se naopak může drolit. Poté se v trhlinách hromadí voda a nečistoty a asfalt se pomalu dezintegruje. Problém nastává také v případě potřeby nových instalací a připojení. Tehdy musí být rozřezán a poté opraven. Rozdíly mezi starým a novým asfaltem zůstávají viditelné jak na okrajích, tak i v barvě. Pokud máte dlážděnou podlahu, desky se odstraní a po opravě instalace se vloží zpět na místo bez viditelných stop.

2. Profesionální a kvalitní provedení prací

Stejně jako v případě jiných odborných prací je důležité, aby i asfaltování prováděl zkušený a profesionální dodavatel, který poskytuje záruku jak na materiál, tak na vykonané práce. Dobře položený asfalt je zárukou jeho dlouhověkosti, proto hledejte zkušené řemeslníky, kteří budou práci provádět podle profesionálních standardů a vašich přání.

3. Druhy asfaltu

Volba typu asfaltu závisí na následujících faktorech:

- účel: přístupová cesta, stezka pro chodce, dvůr apod.

- druh zatížení: lehký, střední, těžký

- umístění objektu

- hodnota investice

Bez ohledu na to, pro jaký typ asfaltu se rozhodnete, je nutný mít dobře připravený podklad, protože asfalt není samonosný materiál a to znamená, že jej nelze pokládat samostatně.

3.1. Jednovrstvé asfaltování

Cena jednovrstvého asfaltování je pochopitelně nižší. Je vhodné pro méně využívané dvorky a příjezdové cesty.

Doporučené užití jednovrstvého asfaltu:

- pro nízká povrchové zatížení (až 3,5 tuny) může být kamenná frakce 0-11 nebo 16mm a tloušťka samotné asfaltové vrstvy 5-6 cm;

- pro větší povrchové zatížení (do 8 tun) může být kamenná frakce 0-16 mm a tloušťka samotné asfaltové vrstvy 7-8 cm.

(Tato informace je orientační. Vhodný typ asfaltu a jeho tloušťka jsou stanoveny na místě během terénní kontroly.)

3.2. Dvouvrstvé asfaltování

Tento typ řešení je vhodný pro stavbu přístupových cest a dvorů, které by kromě osobních automobilů měly odolat nákladu těžších vozidel. Dvouvrstvý asfalt je kvalitnější, protože se jeho spodní vrstva skládá z kamene hrubší frakce. Takový povrch snáší zatížení lépe i při vysokých teplotách. Tenčí horní vrstvu asfaltu činí kámen s menší frakcí a její povrch je dokonale hladký. Tloušťka tohoto asfaltu je dohromady kolem 8 cm, přičemž spodní vrstvu činí asi 5 cm a horní asi 3 cm. Kromě toho, že je kvalitnější, je tento typ asfaltu také o něco dražší, ale je odolnější a vypadá lépe.

Doporučené užití dvouvrstvého asfaltu:

- pro střední povrchové zatížení (do 8 tun) je frakce kamene pro spodní vrstvu 0-22 mm a pro horní 0-8 / 11 mm. Tloušťka spodní a horní vrstvy asfaltu je 5 resp. 3 cm;

- pro těžší povrchové zatížení (do 10 tun) je frakce kamene pro spodní vrstvu 0-22 / 32 mm a pro horní 0-11 mm. Tloušťka spodní vrstvy asfaltu je 10 cm a horní 3-4 cm.

(Tato informace je orientační. Vhodný typ asfaltu a jeho tloušťka jsou stanoveny na místě během terénní kontroly.)

4. Fáze asfaltování

4.1. Příprava podkladu

Pokud chcete, aby zpevněná plocha dlouhodobě a úspěšně odolávala různým hmotnostem automobilů, teplotním změnám, srážkám, kroupám, soli a podobně - je velmi důležité, aby byl byl podklad proveden správným způsobem. Jinak se můžete setkat s poklesem půdy a výmoly a prasklinami na asfaltu. Výkop pro cestu určenou pro osobní automobily je hluboký 0,6m. Pokud je pro danou oblast plánováno větší zatížení, pak i výkop musí být větší. Při kopání nesmíme zapomenout, že kvůli odtoku dešťové vody terén musí mít  pokles o 2%, tedy 2cm na metr a to na opačné straně než je dům. Vedle silnice se doporučuje instalovat drenážní mřížky. Do terénu, který byl vykopán ve více vrstvách, zalijeme asi 0,4 metru hrubých kamenů (štěrk nebo drcené kamenivo). Před naplněním každé vrstvy je důkladně zhutněte. Na zasypávání nikdy nepoužíváme odpad ze staveniště nebo velké kusy kamenů. Tento typ materiálu má velmi nerovnoměrnou velikost a tvar, nedá se dobře opracovat a vyrovnat. Po vytvrzení dolní části jí posypte vrstvou asi 0,2 metru horního zásypu z jemnějšího štěrku. Tato vrstva je finální a proto musí být zhutnělá a vyrovnaná ještě lépe.

4.2. Pokládka asfaltu

Jak jsme již zmínili, typ a tloušťka asfaltu jsou určovány podle účelu. Nejčastěji se pro chodníky vyrábí dvouvrstvý asfalt s drsnější spodní vrstvou 5cm a jemnější horní vrstvou 3cm silnou. Když se vylijí, musí být obě vrstvy dobře zhutněny válcem a to obvykle trvá několik hodin. Asfaltování doporučujeme provádět v době, kdy jsou venkovní teploty kolem 10°C, tj. a na začátku stavební sezóny. Asfalt tak mezi přípravou a instalací příliš nevychladne a bude se dobře válcovat, tedy hutnit. Deštivé počasí není vhodné, protože asfaltová hmota se hůře chytá na podklad a snáze se trhá. Asfalt se doporučuje pokládat jakmile je podklad připraven. Pokud je totiž podklad dlouhodobě ponechán a používán „na sucho“, bude  zcela změkčen a rozdrcen pneumatikami automobilů.

4.3. Údržba a opravy

Při asfaltování se opravdu nevyplatí šetřit na přípravě podkladu. Dobře zhutněný podklad a kvalitní lití a válcování asfaltu jsou klíčem k jeho životnosti. Pro odolnost je také důležité vytvořit obrubníky, resp. spojení nebo křížení s jinými materiály. Pokud obrubníky nejsou dobře provedeny, asfalt se bude drolit a časem se zlomí. Skrz povrchové trhliny bude voda pronikat do hlubších vrstev. V nejhorším případě může celá vrstva asfaltu nabobtnat a odloupnout se od země. Otvory, ve kterých je zadržována voda a jiné nečistoty, jsou mnohem častějším problémem. Postupem času se na asfaltu objeví také stopy po pneumatikách a šířící se praskliny (pokud vždy jedete po stejné trase a parkujete na stejném místě). To je dobře vidět, zejména v létě, kdy asfalt díky teplu změkne a když na něm nesmíte nechávat těžké věci, aby po nich nezůstaly žádné otisky. Asfalt může být poškozen i únikem oleje nebo jiných agresivních prostředků z automobilů. Některé z těchto skvrn nelze vyčistit; asfalt je potřeba vyřezat a nalít nový.

Daibau.cz, pomůžeme Vám s odhadem investice a výběrem dodavatele pro Váš DůmChci nabídku od poskytovatelů
Poslední zveřejněné poptávky

Přesunutí nájezdového obrubníku

Dobrý den, potřebuji vybudovat nový nájezd k parkovacímu místu. Na hranici pozemku mám nájezdový obrubník, který je ale asi dva metry dál než bych potřeboval k nájezdu k parkovacímu stání. Se starostou obce je domluveno, že nejsou potřeba žádné povolení či dokumentace, pouze podmínka, že si náklady s tímto spojené uhradím sám. Děkuji 7074 Kč do 11790 Kč

........

Oprava asfaltu po výkopu přípojky

Potřebuji opravu asfaltu po výkopu přípojky - oříznutí, sejmutí 5 centimetrů kemeniva a pokládka asfaltu, plpcha cca 3 x 1,3 m v nejširším místě, viz. foto v příloze. 4716 Kč do 7860 Kč

........

Pokládka asfaltu

Potřebuji vyasfaltovat cca 120m cesty o šířce 3,1m mezi obrubníky z kamenných kostek, které jsou již položeny. 153270 Kč do 255450 Kč

........

Chci nabídku od poskytovatelů

Cena, Asfaltování, cca 30 m2
Asfalt, Doksy

1080 Kč do 1800 Kč

Cena, Asfaltový povrch na starší beton pod pergolou ,stání na auta, 70m2
Asfalt, Malšice

1170 Kč do 1950 Kč

Cena, Asfaltování na dvoře, 15-30 m2
Asfalt, Libčice nad Vltavou

450 Kč do 750 Kč

Cena, položit asfalt na podlahu haly na uskladnění soli nasolení cest v zimě, 12 m x 12 m
Asfalt, Ludmírov

1800 Kč do 3000 Kč

Cena, Asfaltace části vozovky po vykopovich pracich, 9m2
Asfalt, Chrastava

225 Kč do 375 Kč

Cena, Asfaltování, 170m2
Asfalt, Kruh

2880 Kč do 4800 Kč

Cena, ASFALTOVÁ PLOCHA PRO PROVOZ VZV, 300M2
Asfalt, Plzeň

4680 Kč do 7800 Kč

Cena, Vyasfaltování sjezdu k domu, cca31 m2
Asfalt, Němčice

1800 Kč do 3000 Kč

Cena, Vyasfalovani plochy u rodinneho domu, 100 m2
Asfalt, Vlachovice

1980 Kč do 3300 Kč

Cena, Asfalt, cca 40m2
Asfalt, Kamenný Přívoz

1800 Kč do 3000 Kč

Cena, Asfalt 2 vrstvy, 120m2
Asfalt, Bukov

1350 Kč do 2250 Kč

Cena, Pokládka asfaltu,
Asfalt, Rumburk 1

765 Kč do 1275 Kč

Cena, oprava děr v asfaltové cestě, 10m2
Asfalt, Poruba

180 Kč do 300 Kč

Cena, Asfalt před pojezdovou bránu, 60m2 tl. 6 cm
Asfalt, Vlkančice

1260 Kč do 2100 Kč

Cena, Nájezd do garáže, 5x2,5
Asfalt, Středokluky

225 Kč do 375 Kč

Cena, Červený asfalt před barák, 50m2
Asfalt, Most

1080 Kč do 1800 Kč

Cena, Podklad, postřik, asfaltový beton, 200 m2
Asfalt, Hradec Králové

4050 Kč do 6750 Kč

Cena, asfalt v areálu, 3000m2
Asfalt, Moravský Krumlov

4500 Kč do 7500 Kč

Cena, Horní asfalt, 150m2
Asfalt, Martinov

2250 Kč do 3750 Kč

Cena, Asfaltování povrchu , 450m2
Asfalt, Kraslice

6750 Kč do 11250 Kč

Cena, Asfaltování chodníku a silnice, 7m2
Asfalt, Ústí nad Labem

225 Kč do 375 Kč

Cena, Pokládka asfaltu na silnici, 5m2
Asfalt, Praha

270 Kč do 450 Kč

Cena, Asfaltování, cca 200m2
Asfalt, Habří

3060 Kč do 5100 Kč

Cena, Asfalt, 300m2
Asfalt, Havířov

4320 Kč do 7200 Kč

Cena, Asfaltový povrch, 400m2
Asfalt, Rudná

6120 Kč do 10200 Kč

Cena, Asfaltovani hristě , 180 m2
Asfalt, Bílovice

3150 Kč do 5250 Kč

Cena, Asfaltování ploch , 1) 60 cm šířka, délka 15 m. 2) 12m x2,4 m
Asfalt, Ždírec nad Doubravou

2700 Kč do 4500 Kč

Cena, Asfaltovat povrch vozovky po výkopu kanalizační přípojky,
Asfalt, Vsetín

720 Kč do 1200 Kč

Cena, Vyasfaltovat příjezdovou cestu, 100m2
Asfalt, Kamenice

2250 Kč do 3750 Kč

Cena, Vyasfaltování příjezdové cesty , 100m2
Asfalt, Pilníkov

900 Kč do 1500 Kč

Cena, Asfalt příjezdová cesta na pozemek, 30
Asfalt, Červený Kostelec

1350 Kč do 2250 Kč

Cena, Vybodovat příjezdovou asfaltovou silnici k rodinnému domu, 80m2
Asfalt, Benešov

2880 Kč do 4800 Kč

Cena, Hutnění, pokládka asfaltu, 100m2
Asfalt, Strašice

3420 Kč do 5700 Kč

Cena, Asfaltování děr na parkovišti, 80 m2
Asfalt, Ostrava

1170 Kč do 1950 Kč

Cena, Oprava výtluků, 100m2
Asfalt, Olomouc

900 Kč do 1500 Kč

Cena, Pokládka asfaltu cca 150m2,
Asfalt, Hradec Králové

2700 Kč do 4500 KčPodívejte se na jiné dokončené projekty a ceny

Asfalt cenník

Zaslat firmám nezávaznou poptávku

82+ společnostmi pro Asfalt
Bezplatná služba
Bez provizí
Získej nabídku

Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Asfalt?

 • Asfalt Praha
 • Asfalt Brno
 • Asfalt Ostrava
 • Asfalt Plzeň
 • Asfalt České Budějovice
 • Asfalt Český Krumlov
 • Asfalt Chomutov
 • Asfalt Děčín
 • Asfalt Frýdek-Místek
 • Asfalt Havířov
 • Asfalt Hradec Králové
 • Asfalt Jablonec nad Nisou
 • Asfalt Jihlava
 • Asfalt Karlovy Vary
 • Asfalt Karviná
 • Asfalt Kladno
 • Asfalt Liberec
 • Asfalt Mladá Boleslav
 • Asfalt Most
 • Asfalt Olomouc
 • Asfalt Opava
 • Asfalt Opava
 • Asfalt Pardubice
 • Asfalt Písek
 • Asfalt Přerov
 • Asfalt Prostějov
 • Asfalt Teplice
 • Asfalt Třinec
 • Asfalt Ústí nad Labem
 • Asfalt Zlín
 • Asfalt Adamov
 • Asfalt Albrechtice
 • Asfalt Aš
 • Asfalt Bakov nad Jizerou
 • Asfalt Bánov
 • Asfalt Baška
 • Asfalt Batelov
 • Asfalt Bechyně
 • Asfalt Bečov
 • Asfalt Bělá pod Bezdězem
 • Asfalt Benešov
 • Asfalt Benešov nad Ploučnicí
 • Asfalt Bílina
 • Asfalt Bílovec
 • Asfalt Bílovice nad Svitavou
 • Asfalt Blansko
 • Asfalt Blatná
 • Asfalt Blovice
 • Asfalt Blučina
 • Asfalt Bludov
 • Asfalt Bohuňovice
 • Asfalt Bohušovice nad Ohří
 • Asfalt Bojkovice
 • Asfalt Bolatice
 • Asfalt Bor
 • Asfalt Borohrádek
 • Asfalt Borovany
 • Asfalt Boršice
 • Asfalt Boskovice
 • Asfalt Břasy
 • Asfalt Břeclav
 • Asfalt Březnice
 • Asfalt Břidličná
 • Asfalt Broumov
 • Asfalt Brtnice
 • Asfalt Bruntál
 • Asfalt Brušperk
 • Asfalt Buchlovice
 • Asfalt Bučovice
 • Asfalt Budišov nad Budišovkou
 • Asfalt Buštěhrad
 • Asfalt Bystřice
 • Asfalt Bystřice
 • Asfalt Bystřice nad Pernštejnem
 • Asfalt Bystřice pod Hostýnem
 • Asfalt Bzenec
 • Asfalt Čejkovice
 • Asfalt Čeladná
 • Asfalt Čelákovice
 • Asfalt Čerčany
 • Asfalt Černilov
 • Asfalt Černošice
 • Asfalt Červená Voda
 • Asfalt Červený Kostelec
 • Asfalt Česká Kamenice
 • Asfalt Česká Lípa
 • Asfalt Česká Skalice
 • Asfalt Česká Třebová
 • Asfalt Česká Ves
 • Asfalt České Velenice
 • Asfalt Český Brod
 • Asfalt Český Dub
 • Asfalt Český Těšín
 • Asfalt Chabařovice
 • Asfalt Cheb
 • Asfalt Chlum u Třeboně
 • Asfalt Chlumčany
 • Asfalt Chlumec
 • Asfalt Chlumec nad Cidlinou
 • Asfalt Choceň
 • Asfalt Chotěboř
 • Asfalt Chotěšov
 • Asfalt Chrast
 • Asfalt Chrastava
 • Asfalt Chropyně
 • Asfalt Chrudim
 • Asfalt Chvaletice
 • Asfalt Chýnov
 • Asfalt Cvikov
 • Asfalt Dačice
 • Asfalt Desná
 • Asfalt Dětmarovice
 • Asfalt Dobrá
 • Asfalt Dobřany
 • Asfalt Dobřichovice
 • Asfalt Dobříš
 • Asfalt Dobrovice
 • Asfalt Dobruška
 • Asfalt Dobšice
 • Asfalt Doksy
 • Asfalt Dolany
 • Asfalt Dolní Benešov
 • Asfalt Dolní Bojanovice
 • Asfalt Dolní Bousov
 • Asfalt Dolní Dobrouč
 • Asfalt Dolní Kounice
 • Asfalt Dolní Lutyně
 • Asfalt Dolní Němčí
 • Asfalt Dubí
 • Asfalt Dubňany
 • Asfalt Duchcov
 • Asfalt Dvůr Králové nad Labem
 • Asfalt Františkovy Lázně
 • Asfalt Frenštát pod Radhoštěm
 • Asfalt Fryčovice
 • Asfalt Frýdlant
 • Asfalt Fryšták
 • Asfalt Fulnek
 • Asfalt Golčův Jeníkov
 • Asfalt Habartov
 • Asfalt Háj ve Slezsku
 • Asfalt Halenkov
 • Asfalt Hanušovice
 • Asfalt Hať
 • Asfalt Havlíčkův Brod
 • Asfalt Hejnice
 • Asfalt Heřmanův Městec
 • Asfalt Hlinsko
 • Asfalt Hlubočky
 • Asfalt Hluboká nad Vltavou
 • Asfalt Hlučín
 • Asfalt Hluk
 • Asfalt Hodkovice nad Mohelkou
 • Asfalt Holešov
 • Asfalt Holice
 • Asfalt Holýšov
 • Asfalt Horažďovice
 • Asfalt Hořice
 • Asfalt Horka nad Moravou
 • Asfalt Horní Bečva
 • Asfalt Horní Benešov
 • Asfalt Horní Bříza
 • Asfalt Horní Planá
 • Asfalt Horní Slavkov
 • Asfalt Horní Suchá
 • Asfalt Horoměřice
 • Asfalt Hořovice
 • Asfalt Hošťálková
 • Asfalt Hostinné
 • Asfalt Hostivice
 • Asfalt Hovězí
 • Asfalt Hovorany
 • Asfalt Hradec nad Moravicí
 • Asfalt Hrádek nad Nisou
 • Asfalt Hranice
 • Asfalt Hranice
 • Asfalt Hrob
 • Asfalt Hronov
 • Asfalt Hrušovany nad Jevišovkou
 • Asfalt Hrušovany u Brna
 • Asfalt Hulín
 • Asfalt Humpolec
 • Asfalt Hustopeče
 • Asfalt Ivančice
 • Asfalt Ivanovice na Hané
 • Asfalt Jablonné nad Orlicí
 • Asfalt Jablonné v Podještědí
 • Asfalt Jablůnka
 • Asfalt Jablunkov
 • Asfalt Jáchymov
 • Asfalt Janovice nad Úhlavou
 • Asfalt Jaroměř
 • Asfalt Jaroměřice nad Rokytnou
 • Asfalt Javorník
 • Asfalt Jedovnice
 • Asfalt Jemnice
 • Asfalt Jesenice
 • Asfalt Jeseník
 • Asfalt Jevíčko
 • Asfalt Jičín
 • Asfalt Jilemnice
 • Asfalt Jílové
 • Asfalt Jílové u Prahy
 • Asfalt Jince
 • Asfalt Jindřichův Hradec
 • Asfalt Jirkov
 • Asfalt Jistebnice
 • Asfalt Kadaň
 • Asfalt Kamenice
 • Asfalt Kamenice nad Lipou
 • Asfalt Kamenický Šenov
 • Asfalt Kamenný Újezd
 • Asfalt Kaplice
 • Asfalt Kardašova Řečice
 • Asfalt Karolinka
 • Asfalt Kaznějov
 • Asfalt Kdyně
 • Asfalt Kelč
 • Asfalt Klášterec nad Ohří
 • Asfalt Klatovy
 • Asfalt Klimkovice
 • Asfalt Kobeřice
 • Asfalt Kobylí
 • Asfalt Kojetín
 • Asfalt Kolín
 • Asfalt Komárov
 • Asfalt Konice
 • Asfalt Kopidlno
 • Asfalt Kopřivnice
 • Asfalt Koryčany
 • Asfalt Kosmonosy
 • Asfalt Košťany
 • Asfalt Kostelec na Hané
 • Asfalt Kostelec nad Černými lesy
 • Asfalt Kostelec nad Labem
 • Asfalt Kostelec nad Orlicí
 • Asfalt Kozlovice
 • Asfalt Králíky
 • Asfalt Kralovice
 • Asfalt Kralupy nad Vltavou
 • Asfalt Králův Dvůr
 • Asfalt Kraslice
 • Asfalt Krásná Lípa
 • Asfalt Kravaře
 • Asfalt Křemže
 • Asfalt Kroměříž
 • Asfalt Krupka
 • Asfalt Kryry
 • Asfalt Kunovice
 • Asfalt Kunštát
 • Asfalt Kuřim
 • Asfalt Kvasice
 • Asfalt Kyjov
 • Asfalt Kynšperk nad Ohří
 • Asfalt Lanžhot
 • Asfalt Lázně Bělohrad
 • Asfalt Lázně Bohdaneč
 • Asfalt Ledeč nad Sázavou
 • Asfalt Ledenice
 • Asfalt Lednice
 • Asfalt Letohrad
 • Asfalt Letovice
 • Asfalt Libčice nad Vltavou
 • Asfalt Libochovice
 • Asfalt Libušín
 • Asfalt Líně
 • Asfalt Lipník nad Bečvou
 • Asfalt Lišov
 • Asfalt Litovel
 • Asfalt Loket
 • Asfalt Lomnice nad Popelkou
 • Asfalt Loštice
 • Asfalt Louny
 • Asfalt Lovosice
 • Asfalt Luby
 • Asfalt Ludgeřovice
 • Asfalt Luhačovice
 • Asfalt Luka nad Jihlavou
 • Asfalt Lutín
 • Asfalt Luže
 • Asfalt Lužice
 • Asfalt Lysá nad Labem
 • Asfalt Mariánské Lázně
 • Asfalt Mělník
 • Asfalt Městec Králové
 • Asfalt Město Albrechtice
 • Asfalt Meziboří
 • Asfalt Meziměstí
 • Asfalt Mikulášovice
 • Asfalt Mikulov
 • Asfalt Mikulovice
 • Asfalt Milevsko
 • Asfalt Milín
 • Asfalt Milovice
 • Asfalt Mimoň
 • Asfalt Miroslav
 • Asfalt Mirošov
 • Asfalt Mladá Vožice
 • Asfalt Mladé Buky
 • Asfalt Mnichovo Hradiště
 • Asfalt Mníšek pod Brdy
 • Asfalt Modřice
 • Asfalt Mohelnice
 • Asfalt Moravská Nová Ves
 • Asfalt Moravské Budějovice
 • Asfalt Moravský Beroun
 • Asfalt Moravský Krumlov
 • Asfalt Moravský Písek
 • Asfalt Mořkov
 • Asfalt Mosty u Jablunkova
 • Asfalt Mutěnice
 • Asfalt Náchod
 • Asfalt Náměšť nad Oslavou
 • Asfalt Napajedla
 • Asfalt Nechanice
 • Asfalt Nejdek
 • Asfalt Němčice nad Hanou
 • Asfalt Nepomuk
 • Asfalt Neratovice
 • Asfalt Netolice
 • Asfalt Neveklov
 • Asfalt Nivnice
 • Asfalt Nová Bystřice
 • Asfalt Nová Paka
 • Asfalt Nová Role
 • Asfalt Nová Včelnice
 • Asfalt Nové Hrady
 • Asfalt Nové Město na Moravě
 • Asfalt Nové Město nad Metují
 • Asfalt Nové Město pod Smrkem
 • Asfalt Nové Sedlo
 • Asfalt Nové Strašecí
 • Asfalt Novosedlice
 • Asfalt Nový Bor
 • Asfalt Nový Bydžov
 • Asfalt Nový Hrozenkov
 • Asfalt Nový Jičín
 • Asfalt Nový Malín
 • Asfalt Nymburk
 • Asfalt Nýřany
 • Asfalt Nýrsko
 • Asfalt Obrnice
 • Asfalt Odolena Voda
 • Asfalt Odry
 • Asfalt Okříšky
 • Asfalt Opatovice nad Labem
 • Asfalt Opočno
 • Asfalt Ořechov
 • Asfalt Osek
 • Asfalt Oslavany
 • Asfalt Ostravice
 • Asfalt Ostrov
 • Asfalt Ostrožská Nová Ves
 • Asfalt Otrokovice
 • Asfalt Pacov
 • Asfalt Palkovice
 • Asfalt Paskov
 • Asfalt Pečky
 • Asfalt Pelhřimov
 • Asfalt Peruc
 • Asfalt Petrovice u Karviné
 • Asfalt Petřvald
 • Asfalt Píšť
 • Asfalt Planá
 • Asfalt Planá nad Lužnicí
 • Asfalt Plasy
 • Asfalt Plesná
 • Asfalt Plumlov
 • Asfalt Počátky
 • Asfalt Podbořany
 • Asfalt Podivín
 • Asfalt Pohořelice
 • Asfalt Police nad Metují
 • Asfalt Polná
 • Asfalt Postoloprty
 • Asfalt Postřelmov
 • Asfalt Povrly
 • Asfalt Pozořice
 • Asfalt Prachatice
 • Asfalt Přelouč
 • Asfalt Přeštice
 • Asfalt Příbor
 • Asfalt Příbram
 • Asfalt Přibyslav
 • Asfalt Proboštov
 • Asfalt Proseč
 • Asfalt Protivín
 • Asfalt Průhonice
 • Asfalt Prušánky
 • Asfalt Psáry
 • Asfalt Rajhrad
 • Asfalt Rakovník
 • Asfalt Rakvice
 • Asfalt Rapotín
 • Asfalt Raspenava
 • Asfalt Ratíškovice
 • Asfalt Řevnice
 • Asfalt Říčany
 • Asfalt Rohatec
 • Asfalt Rokytnice v Orlických horách
 • Asfalt Rosice
 • Asfalt Rotava
 • Asfalt Roudnice nad Labem
 • Asfalt Rousínov
 • Asfalt Rožmitál pod Třemšínem
 • Asfalt Rožnov pod Radhoštěm
 • Asfalt Roztoky
 • Asfalt Rtyně v Podkrkonoší
 • Asfalt Ruda nad Moravou
 • Asfalt Rudná
 • Asfalt Rudník
 • Asfalt Rudolfov
 • Asfalt Rychnov nad Kněžnou
 • Asfalt Rychvald
 • Asfalt Rýmařov
 • Asfalt Sadská
 • Asfalt Šardice
 • Asfalt Sázava
 • Asfalt Sedlčany
 • Asfalt Sedlec
 • Asfalt Semily
 • Asfalt Šenov
 • Asfalt Sezemice
 • Asfalt Sezimovo Ústí
 • Asfalt Skuteč
 • Asfalt Slaný
 • Asfalt Šlapanice
 • Asfalt Slatiňany
 • Asfalt Slavičín
 • Asfalt Slavkov u Brna
 • Asfalt Slavonice
 • Asfalt Šluknov
 • Asfalt Slušovice
 • Asfalt Smiřice
 • Asfalt Smržovka
 • Asfalt Soběslav
 • Asfalt Sobotín
 • Asfalt Sobotka
 • Asfalt Sokolov
 • Asfalt Solnice
 • Asfalt Spálené Poříčí
 • Asfalt Šťáhlavy
 • Asfalt Stará Paka
 • Asfalt Staré Město
 • Asfalt Staré Město
 • Asfalt Starý Jičín
 • Asfalt Starý Plzenec
 • Asfalt Štěpánkovice
 • Asfalt Štěpánov
 • Asfalt Šternberk
 • Asfalt Štětí
 • Asfalt Štítná nad Vláří
 • Asfalt Štíty
 • Asfalt Stochov
 • Asfalt Stod
 • Asfalt Strakonice
 • Asfalt Štramberk
 • Asfalt Strání
 • Asfalt Strašice
 • Asfalt Stráž pod Ralskem
 • Asfalt Strážnice
 • Asfalt Střelice
 • Asfalt Stříbro
 • Asfalt Studená
 • Asfalt Studénka
 • Asfalt Suchdol nad Lužnicí
 • Asfalt Šumperk
 • Asfalt Sušice
 • Asfalt Světlá nad Sázavou
 • Asfalt Svoboda nad Úpou
 • Asfalt Tábor
 • Asfalt Tachov
 • Asfalt Tanvald
 • Asfalt Teplá
 • Asfalt Terezín
 • Asfalt Tišnov
 • Asfalt Tlučná
 • Asfalt Tlumačov
 • Asfalt Toužim
 • Asfalt Třebechovice pod Orebem
 • Asfalt Třebíč
 • Asfalt Třeboň
 • Asfalt Třemošná
 • Asfalt Třemošnice
 • Asfalt Třešť
 • Asfalt Trhové Sviny
 • Asfalt Trmice
 • Asfalt Trojanovice
 • Asfalt Trutnov
 • Asfalt Tuchlovice
 • Asfalt Turnov
 • Asfalt Tvrdonice
 • Asfalt Týn nad Vltavou
 • Asfalt Týnec nad Sázavou
 • Asfalt Týniště nad Orlicí
 • Asfalt Uherské Hradiště
 • Asfalt Uherský Brod
 • Asfalt Uherský Ostroh
 • Asfalt Uhlířské Janovice
 • Asfalt Unhošť
 • Asfalt Uničov
 • Asfalt Úpice
 • Asfalt Ústí nad Orlicí
 • Asfalt Úvaly
 • Asfalt Vacenovice
 • Asfalt Valašská Bystřice
 • Asfalt Valašské Klobouky
 • Asfalt Valašské Meziříčí
 • Asfalt Valtice
 • Asfalt Vamberk
 • Asfalt Varnsdorf
 • Asfalt Vejprnice
 • Asfalt Vejprty
 • Asfalt Velešín
 • Asfalt Velim
 • Asfalt Velká Bíteš
 • Asfalt Velká Bystřice
 • Asfalt Velká Hleďsebe
 • Asfalt Velká nad Veličkou
 • Asfalt Velké Bílovice
 • Asfalt Velké Hamry
 • Asfalt Velké Karlovice
 • Asfalt Velké Losiny
 • Asfalt Velké Meziříčí
 • Asfalt Velké Opatovice
 • Asfalt Velké Pavlovice
 • Asfalt Velké Poříčí
 • Asfalt Velký Osek
 • Asfalt Velký Týnec
 • Asfalt Velvary
 • Asfalt Vendryně
 • Asfalt Veselí nad Lužnicí
 • Asfalt Veselí nad Moravou
 • Asfalt Větřní
 • Asfalt Veverská Bítýška
 • Asfalt Vikýřovice
 • Asfalt Vimperk
 • Asfalt Vítkov
 • Asfalt Vizovice
 • Asfalt Vlašim
 • Asfalt Vlčnov
 • Asfalt Vnorovy
 • Asfalt Vodňany
 • Asfalt Volary
 • Asfalt Volyně
 • Asfalt Votice
 • Asfalt Vracov
 • Asfalt Vratimov
 • Asfalt Vrbno pod Pradědem
 • Asfalt Vrchlabí
 • Asfalt Vrdy
 • Asfalt Všetaty
 • Asfalt Vsetín
 • Asfalt Vyšší Brod
 • Asfalt Zábřeh
 • Asfalt Žacléř
 • Asfalt Zákupy
 • Asfalt Žamberk
 • Asfalt Zašová
 • Asfalt Zastávka
 • Asfalt Žatec
 • Asfalt Zbiroh
 • Asfalt Zbýšov
 • Asfalt Ždánice
 • Asfalt Žďár nad Sázavou
 • Asfalt Zdice
 • Asfalt Zdounky
 • Asfalt Železná Ruda
 • Asfalt Železný Brod
 • Asfalt Židlochovice
 • Asfalt Žirovnice
 • Asfalt Zlaté Hory
 • Asfalt Zliv
 • Asfalt Zlonice
 • Asfalt Žlutice
 • Asfalt Znojmo
 • Asfalt Zruč nad Sázavou
 • Asfalt Zubří
 • Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všechna práva vyhrazena