V oblasti

  Kovové konstrukce Cena

  Kolik stojí kovové konstrukce? Cena ocelových konstrukcí závisí v první řadě na rozměrech a typu ocelových profilů a samozřejmě na dodavateli. U velkých zařízení, jako jsou například výrobní haly, se cena počítá za kilogram. Pokud však jde o kovový přístřešek, cena se počítá za metr čtvereční. Cena kovových konstrukcí z žárově pozinkovaných profilů je spolu s nákupem a instalací cca 125 Kč/ kg. Přibližná cena kovového přístřešku o rozměru 4x4 m, jehož vršek je vyroben z polykarbonátových panelů, se pohybuje kolem 5.000 Kč / m2.

  Komu svěřit kovové konstrukce? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným dodavatelům ocelových konstrukcí - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

  Vyžádat nabídku:
  Poslat poptávku
  Zkontrolovat taktéž:
  Nerezové přístřešky, cena

  Cena za kovové konstrukce


  Cena kovových konstrukcí. Cena za kovové konstrukce, žárově-zinkované profily včetně dodávky a montáže na místě.

  50.00 Kč/kg

  VELMI NÍZKÁ CENA
  100.00 Kč/kg

  STŘEDNÍ CENA
  150.00 Kč/kg

  NEJVYŠŠÍ CENA
  Chci nabídku od poskytovatelů

  Ostatní ceny za Kovové konstrukce

  Nerezové přístřešky


  Kolik stojí nerezové přístřešky? Nerezová ocel je mnohem dražší než pozinkovaná ocel. Cena přístřešk...

  Zkontrolovat taktéž: Nerezové přístřešky Cena

  Jak jste využili tyto informace?

  KOVOVÉ KONSTRUKCE - VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

  1. Kovové konstrukce - co potřebujete vědět?

   

  Kovové konstrukce jsou díky svým četným výhodám již více než století velmi silnou konkurencí jiným stavebním materiálům
  Kovové konstrukce jsou díky svým četným výhodám již více než století velmi silnou konkurencí jiným stavebním materiálům

  1.1. Obecně o ocelových konstrukcích

  Ocelové konstrukce díky svým četným výhodám již více než století konkurují jiným běžným stavebním materiálům, zejména betonu. Ocelové konstrukce se však dodnes používají pro stavbu větších veřejných budov, zejména těch vícepodlažních, dále pak sportovních a průmyslových hal s velkými střechami. Vzhledem k relativně vysoké ceně oceli a vysoké hmotnosti nosníků se investice do ocelové konstrukce nejvíce vyplatí pouze u budov této velikosti.

  1.2. Rozdíl mezi ocelovou a kovovou konstrukcí?

  Nejprve je třeba rozlišovat ocelové a kovové konstrukce. Kovové konstrukce jsou obecnější pojem. Jedná se o název pro konstrukce z hliníku, železa a oceli. „Kovová“ je tedy poměrně neurčitý přívlastek. Železné konstrukce jsou v podstatě minulostí. Byly plně nahrazeny ocelovými. Hliníkové se používají jen pro určité části budov, a to samozřejmě kvůli velmi vysoké ceně.

  1.3. Ocel

  Kromě rozdílu mezi pojmy kovová a ocelová konstrukce je důležité pochopit i rozdíl mezi železem a ocelí. Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Ačkoli je ho velmi málo, toto množství výrazně ovlivňuje její vlastnosti.

  1.4. Historie používání oceli

  Ocel se začala hojně využívat na konci 19. století, kdy technologický pokrok a znalosti zpracování kovů umožnily vynalézt druh železa s lepšími konstrukčními vlastnostmi - ocel. Do té doby ocelové konstrukce ani neexistovaly, všechny totiž byly ze železa. V 19. století byla ocel poprvé použita během secesního období (art nouveau), kdy se ocel a železo používaly mimořádně expresivně a dekorativně. Velmi populární byly květinové a geometrické ozdoby, které sloužily jako podpůrné prvky i jako ozdoba. Na konci 19. století ale nastal další velký posun ve stavebnictví: objev železobetonu, který byl ve skutečnosti umožněn objevem oceli. Francouzský inženýr François Hennebique byl jedním z prvních, kdo prozkoumal možnosti kombinace betonu s ocelovou výztuží a sepsal základní pokyny pro stavbu železobetonových konstrukcí. Ocelová výztuž, která v betonu nese tahová napětí a lineární tahové deformace, umožnila na počátku 20. století obrovské rozpětí betonových desek a nosníků, což vedlo k objevu volného půdorysu v architektuře během modernismu zpočátku 20. století.

  1.5. Ocelové konstrukce ve stavebnictví

  Na stavbě se konstrukce montují spojováním ocelových profilů. Jedná se tedy o skeletovou strukturu složenou z mnoha nezávislých prvků spojených do jednoho celku. Všechny ocelové profily jsou z logiky věci prefabrikované a jsou přivezeny kamionem z továrny na staveniště. Ocelové konstrukce se skládají z ocelových nosníků a sloupů.

  1.6. Výhody ocelové konstrukce

  Ocelové konstrukce mají mnoho výhod. Největší výhodou ocelových nosníků je výjimečné rozpětí, kterého s nimi lze dosáhnout. Nedají se porovnat s jinými stavebními materiály (železobeton, dřevo). Další výhodou, kterou ocelové konstrukce nabízejí, je množství profilů různých charakteristik, což umožňuje velký výběr podle daného konstrukčního a statického požadavku. Díky těmto dvěma vlastnostem je ocel jedním z nejlepších materiálů pro stavbu složitých struktur velkých budov. Třetí výhodou oceli je, že při správné ochraně je konstrukce prakticky nezničitelná a opravdu extrémně odolná. Čtvrtou výhodou, která není zanedbatelná, je postup při instalaci ocelových profilů. Jsou totiž prefabrikované a přímo z továrny se dopravují na staveniště, kde jsou ihned připraveny k montáži. Na rozdíl od železobetonu, který se nalévá na stavbu, stavba za pomoci oceli probíhá velmi rychle a staveniště zůstává čisté a nevíří prach. Díky procesu montáže je také maximálně kontrolována kvalita ocelových profilů. V neposlední řadě je třeba také poznamenat, že je ocel materiál šetrný k životnímu prostředí, protože může být zcela recyklován.

  1.7. Nevýhody ocelové konstrukce

  Nejviditelnější nevýhodou ocelové konstrukce jsou vysoké náklady na ocelové profily. Proto jsou z oceli stavěny pouze ty objekty, u kterých by jiné materiály nemohly dosáhnout toho, co dovedou fyzikální a mechanické vlastnosti oceli. To je zvláště patrné na velkých objektech. Další důležitou nevýhodou oceli je její hmotnost, která sama o sobě není problémem, nicméně tak velká hmotnost vyvíjí značný tlak na ostatní materiály v celé konstrukci. Třetí slabinou oceli je, že navzdory ochraně proti ohni povrchovými nátěry, nejde o ohnivzdorný materiál, protože se při vysokých teplotách vytvářených ohněm taví. Možnost špatného složení slitiny se vyskytuje jen výjimečně, ale přeci jen se to může stát. Toto může vést ke kolapsu budovy a ztrátách na životech. Proto jsou všechny ocelové konstrukce povinně zkoumány ultrazvukem nebo rentgenovým paprskem za účelem detekce potenciálních vad.

  2. Vlastnosti oceli

  2.1 Všeobecné fyzikální a mechanické vlastnosti

  Ocel je elastický materiál s modulem pružnosti 2,0-2,2 × 105 N / mm². Čisté železo má hodnotu tvrdosti pouze 60 HV, zatímco ocel díky procesu zpracování (přidání uhlíku) dosahuje hodnoty až 800 HV, při chemickém zpracování dokonce až 2 000 HV. Ocel má pevnost v tahu 4000 N / mm², což je 20krát vyšší hodnota, než má železo.

  2.2. Odolnost oceli proti korozi

  Odolnost oceli proti rzi lze přizpůsobit různým požadavkům, stejně jako lze upravit její technologické vlastnosti. Pro tento typ odolnosti se do slitin oceli obvykle přidává chrom (11%).

  2.3. Tvarování oceli

  Ocel lze tvářet za tepla kováním, litím, lisováním nebo válcováním. Ocel tvářená za studena může být tvarována tažením, válcováním, lisováním nebo řezáním, ale může být také vyráběna práškovou metalurgií (metoda výroby dílů  - polotovarů i finálních výrobků - z prášků kovů)

  2.4. Kalená ocel

  Kalená ocel je vyztužená verze, vytvořená tepelným zpracováním. Proces probíhá tak, že se ocel nejprve zahřeje do bodu tavení, a poté se velmi rychle ochladí. Tento proces tvoří velmi tvrdou strukturu zvanou martenzit. Díky velmi rychlému ochlazování během procesu kalení dochází v materiálu k výrazným vnitřním napětím, které zvyšují riziko popraskání tvrzeného předmětu. Aby se tomu zabránilo, zpracovávaný předmět se rychle „uhasí“ v oleji, vodě nebo vzduchu. Hlavním účelem kalení oceli je další zlepšování jejích vlastností, v tomto případě především tvrdosti.

  3. Ocelové profily

  3.1. Ocelové profily jsou polotovary

  Ocel nelze použít surovou. Všechny ocelové prvky jsou vlastně polotovary. To znamená, že jsou vyráběny v továrně, a poté dopraveny kamionem na staveniště, kde je z nich sestavena daná konstrukce. Polotovary mají mnoho výhod, protože díky řízení výrobního procesu a rychlosti stavby jsou všechny profily standardizovány a přesně definovány. Pro architekta to může být nevýhoda, protože musí své představy o vzhledu stavby přizpůsobit materiálu, který má k dispozici, a ne naopak.

  3.2. Druhy ocelových profilů

  Existuje řada standardizovaných ocelových profilů s určitými mechanickými vlastnostmi. Ocelové profily se dělí a rozlišují podle průřezu, což jsou profily I a IPE, štíhlé a vysoké (jejich průřez připomíná písmeno I). U těchto profilů je výška výrazně větší než šířka. Profily HEA, H a HEB, mají menší rozdíl ve výškových a šířkových poměrech. Pokud jsou profily I a IPE výrazně obdélníkové, profily HEA, H a HEB jsou více čtvercové. Profily IPE mají výškové rozměry mezi 8 - 60cm, H a ostatní profily 10 - 100cm. Profily U a L lze identifikovat podle typického průřezu ve tvaru písmen U nebo L. Obvykle se výběru účastní statik nebo stavební inženýr specializující se na ocel.

  3.3. Eurokód 3

  Všechny typy standardních ocelových profilů, jejich vlastnosti a požadavky na rozměry a struktury, najdete v normě „Eurokód 3 - navrhování ocelových konstrukcí“, angl. Eurocode 3: Design of steel structures.

  3.4. Charakteristika ocelových profilů

  Ocelové profily mají velmi dobré fyzikální a mechanické vlastnosti. Díky vlastnostem železa mohou spojovat velmi vzdálené body, takže se nejčastěji nacházejí při stavbě těch struktur, které překlenují velká rozpětí, jako jsou haly, mosty, stadiony a podobných zařízení. Jednou z hlavních výhod profilů je jejich snadná kombinace s jinými materiály, která umožňuje flexibilitu konstrukce. Na druhou stranu se velmi snadno udržují. Pokud je však patřičně neochráníte proti rzi, brzy začnete mít potíže. Ocel bohužel není zcela korozivzdorná.

  3.5. Spojování ocelových profilů

  Ocelové profily se montují do skeletové konstrukce svařováním nebo šroubováním. Rozhodnutí, zda zvolit to či ono, je podmíněno statickými požadavky a požadovaným konečným vzhledem. Šrouby jsou vždy viditelné, pokud nejsou pokryty jiným materiálem. Po svařování zůstanou viditelné svarové spoje. Nakonec ale mohou být vyhlazeny, takže se prakticky stanou neviditelnými. Ocelové profily lze také spojovat pájením a nýtováním.

  4. Dům ocelové konstrukce

  Vzhledem k vysoké ceně oceli jsou rodinné ocelové domy poměrně vzácné. V Čechách a na Moravě, kde převládají tradiční stavební materiály jako cihla a železobeton, skoro neexistují. Domy s ocelovou konstrukcí se však od období modernismu, tedy od první poloviny 20. století, stavěly po celé Evropě. Výhodou ocelové skeletové konstrukce je, že umožňuje zcela otevřený půdorys s velkými rozpětími, který si uživatelé uspořádají podle své vlastní představivosti, tužeb a potřeb, a který lze zcela velmi rychle změnit, pokud dojde k nějakým změnám. Co mohou poskytnout ocelové domy, je nejlépe vidět na příkladech jako je dům Farnsworth architekta Ludwiga Miese van der Roha, a mnoho domů ze 60. let 20. století, z tzv. období „Case study houses“.

  4.1. Kombinace oceli a dřeva

  Protože jsou ocelové konstrukce vždy skeletové, musí být kombinovány s jinými materiály, které slouží k ohraničení exteriéru a uspořádání interiéru. Historicky byla ocel nejčastěji kombinována se sklem (příkladem toho je zmiňovaný Farnsworth). Tato kombinace je velmi moderní a čistá, jak z hlediska estetiky, tak z hlediska módy, ale může někomu působit dost chladně. V posledních desetiletích se ocel hodně kombinuje se dřevem, které svým teplem změkčuje surový vzhled tohoto materiálu. Dřevo přináší do prostoru teplo a zjemňuje ho, zatímco ocel dává charakteristiku industriálního stylu. V interiéru je však kombinace bílých sádrokartonových stěn a viditelných ocelových nosníků, zejména pilířů, velmi běžná.

  Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Kovové konstrukce?

  Daibau.cz, pomůžeme Vám s odhadem investice a výběrem dodavatele pro Váš Dům  Chci nabídku od poskytovatelů
  Poslední zveřejněné poptávky

  Plocha kovová konstrukce strechy pro FVE

  Potřebuji vytvorit nosnou vodorovnou konstrukci pro instalaci FVE nad technologii cistirny odpadnich vod, cca 200m2 141480 Kč do 235800 Kč

  ........

  okno černé kovové (industriální) - posuvné otevírání pravého křídla

  Dobrý den,

  poptáváme výrobu industriálního černého okna na zakázku. Jedná se o rekonstrukci starého domu, bude se jednat o výměnu do stávajícího okenního otvoru. Z důvodu nedostatku místa je potřeba, aby jedno křídlo bylo pevné a druhé bylo posuvné.
  Každé křídlo by mělo být děleno černou mřížkou, aby rozdělilo jedno křídlo na 6 polí. Okno by mohlo být bez izolačního dvojskla, tj. jednoduché provedení. Okno bude v interiéru dělit dvě místnosti. 7074 Kč do 11790 Kč

  ........

  5 parapetů u výdejních oken školní jídelny.

  Přikládám půdorys, foto. Prosím o nabídku pokud možno zítra. Stávající šířka parapetů 250 mm, nových parapetů 300 mm. 35370 Kč do 58950 Kč

  ........

  Chci nabídku od poskytovatelů

  Cena, Plechová garážová vrata, garáž pro jeden vůz
  Kovové konstrukce, Mladá Boleslav

  1530 Kč do 2550 Kč

  Cena, Požární zinkovaný žebřík na střechu 2. podlažní budovy v Milovicích, střecha výška 8 m -
  Kovové konstrukce, Všejany

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, Poklop do sklepních prostor, 100x 80
  Kovové konstrukce, Hanušovice

  2700 Kč do 4500 Kč

  Cena, Konstrukce na houpačku, 1ks, s tímže výška musí být 280cm
  Kovové konstrukce, Praha

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, Dvoukřídlá brána, branka a 2 ks sloupků, 4,7 m
  Kovové konstrukce, Poděbrady I

  360 Kč do 600 Kč

  Cena, Svařit obdelnikovy rošt, 7,5 x 3,5 m
  Kovové konstrukce, Velká Dobrá

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, Garážová vrata v řadové zástavbě, Klasický stavební otvor. Kovová záruben na místě
  Kovové konstrukce, Svitavy Město

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, Kovové treláže (sloupy) do obchodního centra, 3 kusy, výška á 15,5m
  Kovové konstrukce, Liberec

  5400 Kč do 9000 Kč

  Cena, Kovová konstrukce pro rostliny , Výška boků 350cm, šířka 158cm a hloubka max 90cm
  Kovové konstrukce, Odolena Voda

  360 Kč do 600 Kč

  Cena, Kovovou konstrukcí 9x6m,bez pokrytí.strechy, ta bude dřevěná, , 9x6m
  Kovové konstrukce, Budišov nad Budišovkou

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, Montáž ocelové konstrukce, 2 tuny oceli
  Kovové konstrukce, Zbraslavec

  3600 Kč do 6000 Kč

  Cena, Vylezovy žebřík na strechu, 5 m
  Kovové konstrukce, Klatovy

  360 Kč do 600 Kč

  Cena, kovová konsrtrukce pastevního přístřešku , 12*3m
  Kovové konstrukce, Bašť

  720 Kč do 1200 Kč

  Cena, Strecha, zdi, stavba, 60m3 garaz, podkroví hlavni stavby cca 350m3
  Kovové konstrukce, Rakovník

  4500 Kč do 7500 Kč

  Cena, Kovový kvádr, 1m*1m*2,5m
  Kovové konstrukce, Praha

  1800 Kč do 3000 Kč

  Cena, Parkovací stání RD, 70m2
  Kovové konstrukce, Hostěnice

  2880 Kč do 4800 Kč

  Cena, Nosnou kostrukci domu, Dům
  Kovové konstrukce, Borovany

  900 Kč do 1500 Kč

  Cena, žb základy, žb sloupy, žb stropy - pohledové , stropy 89m3, věnce 21m3 , základy
  Kovové konstrukce, Blansko

  4500 Kč do 7500 Kč

  Cena, Terasa ve výšce 2m, nad ní střecha z polykarbonátu, 5,5 x 2,3 m
  Kovové konstrukce, Kroměříž

  540 Kč do 900 Kč

  Cena, Kovovou konstrukci vyvýšené terasy k rodinnému domu, Plocha cca 10 m2 + schody dolů do zahrady
  Kovové konstrukce, Nový Bohumín

  1350 Kč do 2250 Kč

  Cena, konstrukce modulového domu,
  Kovové konstrukce, Zlatá

  10800 Kč do 18000 Kč

  Cena, Ocelový přístřešek, 25 čtverečních ( 5 x 5 m)
  Kovové konstrukce, Malešice

  2700 Kč do 4500 Kč

  Cena, Kovová konstrukce na BLB, 64 m2
  Kovové konstrukce, Olomouc

  8100 Kč do 13500 Kč  Nápady na úpravu a uspořádání domu

  Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

  Kovové konstrukce cenník

  Zaslat firmám nezávaznou poptávku

  132+ společnostmi pro Kovové konstrukce
  Bezplatná služba
  Bez provizí
  Získej nabídku
  Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všechna práva vyhrazena