Kovové konstrukce Cena

Kolik stojí kovové konstrukce? Cena ocelových konstrukcí závisí v první řadě na rozměrech a typu ocelových profilů a samozřejmě na dodavateli. U velkých zařízení, jako jsou například výrobní haly, se cena počítá za kilogram. Pokud však jde o kovový přístřešek, cena se počítá za metr čtvereční. Cena kovových konstrukcí z žárově pozinkovaných profilů je spolu s nákupem a instalací cca 125 Kč/ kg. Přibližná cena kovového přístřešku o rozměru 4x4 m, jehož vršek je vyroben z polykarbonátových panelů, se pohybuje kolem 5.000 Kč / m2.

Komu svěřit kovové konstrukce? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným dodavatelům ocelových konstrukcí - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

Vyžádat nabídku:
Poslat poptávku
Zkontrolovat taktéž:
Nerezové přístřešky, cena

Cena za kovové konstrukce


Cena kovových konstrukcí. Cena za kovové konstrukce, žárově-zinkované profily včetně dodávky a montáže na místě.

50.00 Kč/kg

VELMI NÍZKÁ CENA
Kč/kg

STŘEDNÍ CENA
150.00 Kč/kg

NEJVYŠŠÍ CENA
Chci nabídku od poskytovatelů
Kovové konstrukce Cena

Ostatní ceny za Kovové konstrukce

Vaše množství

jednotka

orientační cena

Vaše cena

Celkem:
Zaslat poptávku >

Nerezové přístřešky


Kolik stojí nerezové přístřešky? Nerezová ocel je mnohem dražší než pozinkovaná ocel. Cena přístřešk...

Zkontrolovat taktéž: Nerezové přístřešky Cena

Jak jste využili tyto informace?

Nápady na úpravu a uspořádání domu

Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

KOVOVÉ KONSTRUKCE - VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

1. Kovové konstrukce - co potřebujete vědět?

 

Kovové konstrukce jsou díky svým četným výhodám již více než století velmi silnou konkurencí jiným stavebním materiálům
Kovové konstrukce jsou díky svým četným výhodám již více než století velmi silnou konkurencí jiným stavebním materiálům

1.1. Obecně o ocelových konstrukcích

Ocelové konstrukce díky svým četným výhodám již více než století konkurují jiným běžným stavebním materiálům, zejména betonu. Ocelové konstrukce se však dodnes používají pro stavbu větších veřejných budov, zejména těch vícepodlažních, dále pak sportovních a průmyslových hal s velkými střechami. Vzhledem k relativně vysoké ceně oceli a vysoké hmotnosti nosníků se investice do ocelové konstrukce nejvíce vyplatí pouze u budov této velikosti.

1.2. Rozdíl mezi ocelovou a kovovou konstrukcí?

Nejprve je třeba rozlišovat ocelové a kovové konstrukce. Kovové konstrukce jsou obecnější pojem. Jedná se o název pro konstrukce z hliníku, železa a oceli. „Kovová“ je tedy poměrně neurčitý přívlastek. Železné konstrukce jsou v podstatě minulostí. Byly plně nahrazeny ocelovými. Hliníkové se používají jen pro určité části budov, a to samozřejmě kvůli velmi vysoké ceně.

1.3. Ocel

Kromě rozdílu mezi pojmy kovová a ocelová konstrukce je důležité pochopit i rozdíl mezi železem a ocelí. Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Ačkoli je ho velmi málo, toto množství výrazně ovlivňuje její vlastnosti.

1.4. Historie používání oceli

Ocel se začala hojně využívat na konci 19. století, kdy technologický pokrok a znalosti zpracování kovů umožnily vynalézt druh železa s lepšími konstrukčními vlastnostmi - ocel. Do té doby ocelové konstrukce ani neexistovaly, všechny totiž byly ze železa. V 19. století byla ocel poprvé použita během secesního období (art nouveau), kdy se ocel a železo používaly mimořádně expresivně a dekorativně. Velmi populární byly květinové a geometrické ozdoby, které sloužily jako podpůrné prvky i jako ozdoba. Na konci 19. století ale nastal další velký posun ve stavebnictví: objev železobetonu, který byl ve skutečnosti umožněn objevem oceli. Francouzský inženýr François Hennebique byl jedním z prvních, kdo prozkoumal možnosti kombinace betonu s ocelovou výztuží a sepsal základní pokyny pro stavbu železobetonových konstrukcí. Ocelová výztuž, která v betonu nese tahová napětí a lineární tahové deformace, umožnila na počátku 20. století obrovské rozpětí betonových desek a nosníků, což vedlo k objevu volného půdorysu v architektuře během modernismu zpočátku 20. století.

1.5. Ocelové konstrukce ve stavebnictví

Na stavbě se konstrukce montují spojováním ocelových profilů. Jedná se tedy o skeletovou strukturu složenou z mnoha nezávislých prvků spojených do jednoho celku. Všechny ocelové profily jsou z logiky věci prefabrikované a jsou přivezeny kamionem z továrny na staveniště. Ocelové konstrukce se skládají z ocelových nosníků a sloupů.

1.6. Výhody ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce mají mnoho výhod. Největší výhodou ocelových nosníků je výjimečné rozpětí, kterého s nimi lze dosáhnout. Nedají se porovnat s jinými stavebními materiály (železobeton, dřevo). Další výhodou, kterou ocelové konstrukce nabízejí, je množství profilů různých charakteristik, což umožňuje velký výběr podle daného konstrukčního a statického požadavku. Díky těmto dvěma vlastnostem je ocel jedním z nejlepších materiálů pro stavbu složitých struktur velkých budov. Třetí výhodou oceli je, že při správné ochraně je konstrukce prakticky nezničitelná a opravdu extrémně odolná. Čtvrtou výhodou, která není zanedbatelná, je postup při instalaci ocelových profilů. Jsou totiž prefabrikované a přímo z továrny se dopravují na staveniště, kde jsou ihned připraveny k montáži. Na rozdíl od železobetonu, který se nalévá na stavbu, stavba za pomoci oceli probíhá velmi rychle a staveniště zůstává čisté a nevíří prach. Díky procesu montáže je také maximálně kontrolována kvalita ocelových profilů. V neposlední řadě je třeba také poznamenat, že je ocel materiál šetrný k životnímu prostředí, protože může být zcela recyklován.

1.7. Nevýhody ocelové konstrukce

Nejviditelnější nevýhodou ocelové konstrukce jsou vysoké náklady na ocelové profily. Proto jsou z oceli stavěny pouze ty objekty, u kterých by jiné materiály nemohly dosáhnout toho, co dovedou fyzikální a mechanické vlastnosti oceli. To je zvláště patrné na velkých objektech. Další důležitou nevýhodou oceli je její hmotnost, která sama o sobě není problémem, nicméně tak velká hmotnost vyvíjí značný tlak na ostatní materiály v celé konstrukci. Třetí slabinou oceli je, že navzdory ochraně proti ohni povrchovými nátěry, nejde o ohnivzdorný materiál, protože se při vysokých teplotách vytvářených ohněm taví. Možnost špatného složení slitiny se vyskytuje jen výjimečně, ale přeci jen se to může stát. Toto může vést ke kolapsu budovy a ztrátách na životech. Proto jsou všechny ocelové konstrukce povinně zkoumány ultrazvukem nebo rentgenovým paprskem za účelem detekce potenciálních vad.

2. Vlastnosti oceli

2.1 Všeobecné fyzikální a mechanické vlastnosti

Ocel je elastický materiál s modulem pružnosti 2,0-2,2 × 105 N / mm². Čisté železo má hodnotu tvrdosti pouze 60 HV, zatímco ocel díky procesu zpracování (přidání uhlíku) dosahuje hodnoty až 800 HV, při chemickém zpracování dokonce až 2 000 HV. Ocel má pevnost v tahu 4000 N / mm², což je 20krát vyšší hodnota, než má železo.

2.2. Odolnost oceli proti korozi

Odolnost oceli proti rzi lze přizpůsobit různým požadavkům, stejně jako lze upravit její technologické vlastnosti. Pro tento typ odolnosti se do slitin oceli obvykle přidává chrom (11%).

2.3. Tvarování oceli

Ocel lze tvářet za tepla kováním, litím, lisováním nebo válcováním. Ocel tvářená za studena může být tvarována tažením, válcováním, lisováním nebo řezáním, ale může být také vyráběna práškovou metalurgií (metoda výroby dílů  - polotovarů i finálních výrobků - z prášků kovů)

2.4. Kalená ocel

Kalená ocel je vyztužená verze, vytvořená tepelným zpracováním. Proces probíhá tak, že se ocel nejprve zahřeje do bodu tavení, a poté se velmi rychle ochladí. Tento proces tvoří velmi tvrdou strukturu zvanou martenzit. Díky velmi rychlému ochlazování během procesu kalení dochází v materiálu k výrazným vnitřním napětím, které zvyšují riziko popraskání tvrzeného předmětu. Aby se tomu zabránilo, zpracovávaný předmět se rychle „uhasí“ v oleji, vodě nebo vzduchu. Hlavním účelem kalení oceli je další zlepšování jejích vlastností, v tomto případě především tvrdosti.

3. Ocelové profily

3.1. Ocelové profily jsou polotovary

Ocel nelze použít surovou. Všechny ocelové prvky jsou vlastně polotovary. To znamená, že jsou vyráběny v továrně, a poté dopraveny kamionem na staveniště, kde je z nich sestavena daná konstrukce. Polotovary mají mnoho výhod, protože díky řízení výrobního procesu a rychlosti stavby jsou všechny profily standardizovány a přesně definovány. Pro architekta to může být nevýhoda, protože musí své představy o vzhledu stavby přizpůsobit materiálu, který má k dispozici, a ne naopak.

3.2. Druhy ocelových profilů

Existuje řada standardizovaných ocelových profilů s určitými mechanickými vlastnostmi. Ocelové profily se dělí a rozlišují podle průřezu, což jsou profily I a IPE, štíhlé a vysoké (jejich průřez připomíná písmeno I). U těchto profilů je výška výrazně větší než šířka. Profily HEA, H a HEB, mají menší rozdíl ve výškových a šířkových poměrech. Pokud jsou profily I a IPE výrazně obdélníkové, profily HEA, H a HEB jsou více čtvercové. Profily IPE mají výškové rozměry mezi 8 - 60cm, H a ostatní profily 10 - 100cm. Profily U a L lze identifikovat podle typického průřezu ve tvaru písmen U nebo L. Obvykle se výběru účastní statik nebo stavební inženýr specializující se na ocel.

3.3. Eurokód 3

Všechny typy standardních ocelových profilů, jejich vlastnosti a požadavky na rozměry a struktury, najdete v normě „Eurokód 3 - navrhování ocelových konstrukcí“, angl. Eurocode 3: Design of steel structures.

3.4. Charakteristika ocelových profilů

Ocelové profily mají velmi dobré fyzikální a mechanické vlastnosti. Díky vlastnostem železa mohou spojovat velmi vzdálené body, takže se nejčastěji nacházejí při stavbě těch struktur, které překlenují velká rozpětí, jako jsou haly, mosty, stadiony a podobných zařízení. Jednou z hlavních výhod profilů je jejich snadná kombinace s jinými materiály, která umožňuje flexibilitu konstrukce. Na druhou stranu se velmi snadno udržují. Pokud je však patřičně neochráníte proti rzi, brzy začnete mít potíže. Ocel bohužel není zcela korozivzdorná.

3.5. Spojování ocelových profilů

Ocelové profily se montují do skeletové konstrukce svařováním nebo šroubováním. Rozhodnutí, zda zvolit to či ono, je podmíněno statickými požadavky a požadovaným konečným vzhledem. Šrouby jsou vždy viditelné, pokud nejsou pokryty jiným materiálem. Po svařování zůstanou viditelné svarové spoje. Nakonec ale mohou být vyhlazeny, takže se prakticky stanou neviditelnými. Ocelové profily lze také spojovat pájením a nýtováním.

4. Dům ocelové konstrukce

Vzhledem k vysoké ceně oceli jsou rodinné ocelové domy poměrně vzácné. V Čechách a na Moravě, kde převládají tradiční stavební materiály jako cihla a železobeton, skoro neexistují. Domy s ocelovou konstrukcí se však od období modernismu, tedy od první poloviny 20. století, stavěly po celé Evropě. Výhodou ocelové skeletové konstrukce je, že umožňuje zcela otevřený půdorys s velkými rozpětími, který si uživatelé uspořádají podle své vlastní představivosti, tužeb a potřeb, a který lze zcela velmi rychle změnit, pokud dojde k nějakým změnám. Co mohou poskytnout ocelové domy, je nejlépe vidět na příkladech jako je dům Farnsworth architekta Ludwiga Miese van der Roha, a mnoho domů ze 60. let 20. století, z tzv. období „Case study houses“.

4.1. Kombinace oceli a dřeva

Protože jsou ocelové konstrukce vždy skeletové, musí být kombinovány s jinými materiály, které slouží k ohraničení exteriéru a uspořádání interiéru. Historicky byla ocel nejčastěji kombinována se sklem (příkladem toho je zmiňovaný Farnsworth). Tato kombinace je velmi moderní a čistá, jak z hlediska estetiky, tak z hlediska módy, ale může někomu působit dost chladně. V posledních desetiletích se ocel hodně kombinuje se dřevem, které svým teplem změkčuje surový vzhled tohoto materiálu. Dřevo přináší do prostoru teplo a zjemňuje ho, zatímco ocel dává charakteristiku industriálního stylu. V interiéru je však kombinace bílých sádrokartonových stěn a viditelných ocelových nosníků, zejména pilířů, velmi běžná.

Daibau.cz, pomůžeme Vám s odhadem investice a výběrem dodavatele pro Váš DůmChci nabídku od poskytovatelů
Poslední zveřejněné poptávky

Kovové treláže (sloupy) do obchodního centra

Dobrý den,

pro chystaný projekt bychom potřebovali 3 kusy kovových treláží, na kterých budou umístěny umělé rostliny. Tyto "zelené sloupy" budou umístěny v interiéru obchodního centra v Liberci.

Níže jsou parametry, které byly původně zadány. Nicméně jsme se s investorem domluvili, že určitě není nezbytné použít nerez, protože konstrukce stejně nebude vidět. Stejně tak není nutné dodržet další uvedené parametry.

Výška 15,5m je neměnná.

- treláž tvořená sítí z nerezových lanek (velikost ok 200x200mm) navlečená na kruhové obruče průměru 0,75m z nerezové kulatiny průměru 10mm, obruče každých 1,5m výšky

- výška celé treláže 15,5m

V příloze vizualizace hotové projektu. 141480 Kč do 235800 Kč

........

Kovová konstrukce pro rostliny

Dobrý den,

potřebovala bych vyrobit kovovou kontrukci po bocích schůdků přes betonovou stříšku nad vchodovými dveřmi domu jako oporu pro rostliny, které by zakryly zmiňovanou ošklivou betonovou stříšku a ošklivé betonové schody před dveřmi do rodinného domu.

V případě možnosti realizace mé poptávky mě, prosím, kontaktujte telefonicky případně přes stavební platformu DAIBAU, kam jsem se obrátila s touto poptávkou.

Děkuji
9432 Kč do 15720 Kč

........

Kovovou konstrukcí 9x6m,bez pokrytí.strechy, ta bude dřevěná,

Dobrý den,

poptáváme kovové konstrukce.Jedná se o pergolou a přístřešek na auto, zastřešení bude dřevěné a na ní fotovoltaika 14 panelu, konstrukce nesmí být podle projektanta dřevěné, ale kovové.

V případě možnosti realizace mé poptávky mě, prosím, kontaktujte telefonicky případně přes stavební platformu DAIBAU, kam jsem se obrátila s touto poptávkou.

Děkuji
23580 Kč do 39300 Kč

........

Chci nabídku od poskytovatelů

Cena, Montáž ocelové konstrukce, 2 tuny oceli
Kovové konstrukce, Zbraslavec

3600 Kč do 6000 Kč

Cena, Vylezovy žebřík na strechu, 5 m
Kovové konstrukce, Klatovy

360 Kč do 600 Kč

Cena, kovová konsrtrukce pastevního přístřešku , 12*3m
Kovové konstrukce, Bašť

720 Kč do 1200 Kč

Cena, Strecha, zdi, stavba, 60m3 garaz, podkroví hlavni stavby cca 350m3
Kovové konstrukce, Rakovník

4500 Kč do 7500 Kč

Cena, Kovový kvádr, 1m*1m*2,5m
Kovové konstrukce, Praha

1800 Kč do 3000 Kč

Cena, Parkovací stání RD, 70m2
Kovové konstrukce, Hostěnice

2880 Kč do 4800 Kč

Cena, Nosnou kostrukci domu, Dům
Kovové konstrukce, Borovany

900 Kč do 1500 Kč

Cena, žb základy, žb sloupy, žb stropy - pohledové , stropy 89m3, věnce 21m3 , základy
Kovové konstrukce, Blansko

4500 Kč do 7500 Kč

Cena, Terasa ve výšce 2m, nad ní střecha z polykarbonátu, 5,5 x 2,3 m
Kovové konstrukce, Kroměříž

540 Kč do 900 Kč

Cena, Kovovou konstrukci vyvýšené terasy k rodinnému domu, Plocha cca 10 m2 + schody dolů do zahrady
Kovové konstrukce, Nový Bohumín

1350 Kč do 2250 Kč

Cena, konstrukce modulového domu,
Kovové konstrukce, Zlatá

10800 Kč do 18000 Kč

Cena, Ocelový přístřešek, 25 čtverečních ( 5 x 5 m)
Kovové konstrukce, Malešice

2700 Kč do 4500 Kč

Cena, Kovová konstrukce na BLB, 64 m2
Kovové konstrukce, Olomouc

8100 Kč do 13500 KčPodívejte se na jiné dokončené projekty a ceny

Kovové konstrukce cenník

Zaslat firmám nezávaznou poptávku

121+ společnostmi pro Kovové konstrukce
Bezplatná služba
Bez provizí
Získej nabídku

Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Kovové konstrukce?

 • Kovové konstrukce Praha
 • Kovové konstrukce Brno
 • Kovové konstrukce Ostrava
 • Kovové konstrukce Plzeň
 • Kovové konstrukce České Budějovice
 • Kovové konstrukce Český Krumlov
 • Kovové konstrukce Chomutov
 • Kovové konstrukce Děčín
 • Kovové konstrukce Frýdek-Místek
 • Kovové konstrukce Havířov
 • Kovové konstrukce Hradec Králové
 • Kovové konstrukce Jablonec nad Nisou
 • Kovové konstrukce Jihlava
 • Kovové konstrukce Karlovy Vary
 • Kovové konstrukce Karviná
 • Kovové konstrukce Kladno
 • Kovové konstrukce Liberec
 • Kovové konstrukce Mladá Boleslav
 • Kovové konstrukce Most
 • Kovové konstrukce Olomouc
 • Kovové konstrukce Opava
 • Kovové konstrukce Opava
 • Kovové konstrukce Pardubice
 • Kovové konstrukce Písek
 • Kovové konstrukce Přerov
 • Kovové konstrukce Prostějov
 • Kovové konstrukce Teplice
 • Kovové konstrukce Třinec
 • Kovové konstrukce Ústí nad Labem
 • Kovové konstrukce Zlín
 • Kovové konstrukce Adamov
 • Kovové konstrukce Albrechtice
 • Kovové konstrukce Aš
 • Kovové konstrukce Bakov nad Jizerou
 • Kovové konstrukce Bánov
 • Kovové konstrukce Baška
 • Kovové konstrukce Batelov
 • Kovové konstrukce Bechyně
 • Kovové konstrukce Bečov
 • Kovové konstrukce Bělá pod Bezdězem
 • Kovové konstrukce Benešov
 • Kovové konstrukce Benešov nad Ploučnicí
 • Kovové konstrukce Bílina
 • Kovové konstrukce Bílovec
 • Kovové konstrukce Bílovice nad Svitavou
 • Kovové konstrukce Blansko
 • Kovové konstrukce Blatná
 • Kovové konstrukce Blovice
 • Kovové konstrukce Blučina
 • Kovové konstrukce Bludov
 • Kovové konstrukce Bohuňovice
 • Kovové konstrukce Bohušovice nad Ohří
 • Kovové konstrukce Bojkovice
 • Kovové konstrukce Bolatice
 • Kovové konstrukce Bor
 • Kovové konstrukce Borohrádek
 • Kovové konstrukce Borovany
 • Kovové konstrukce Boršice
 • Kovové konstrukce Boskovice
 • Kovové konstrukce Břasy
 • Kovové konstrukce Břeclav
 • Kovové konstrukce Březnice
 • Kovové konstrukce Břidličná
 • Kovové konstrukce Broumov
 • Kovové konstrukce Brtnice
 • Kovové konstrukce Bruntál
 • Kovové konstrukce Brušperk
 • Kovové konstrukce Buchlovice
 • Kovové konstrukce Bučovice
 • Kovové konstrukce Budišov nad Budišovkou
 • Kovové konstrukce Buštěhrad
 • Kovové konstrukce Bystřice
 • Kovové konstrukce Bystřice
 • Kovové konstrukce Bystřice nad Pernštejnem
 • Kovové konstrukce Bystřice pod Hostýnem
 • Kovové konstrukce Bzenec
 • Kovové konstrukce Čejkovice
 • Kovové konstrukce Čeladná
 • Kovové konstrukce Čelákovice
 • Kovové konstrukce Čerčany
 • Kovové konstrukce Černilov
 • Kovové konstrukce Černošice
 • Kovové konstrukce Červená Voda
 • Kovové konstrukce Červený Kostelec
 • Kovové konstrukce Česká Kamenice
 • Kovové konstrukce Česká Lípa
 • Kovové konstrukce Česká Skalice
 • Kovové konstrukce Česká Třebová
 • Kovové konstrukce Česká Ves
 • Kovové konstrukce České Velenice
 • Kovové konstrukce Český Brod
 • Kovové konstrukce Český Dub
 • Kovové konstrukce Český Těšín
 • Kovové konstrukce Chabařovice
 • Kovové konstrukce Cheb
 • Kovové konstrukce Chlum u Třeboně
 • Kovové konstrukce Chlumčany
 • Kovové konstrukce Chlumec
 • Kovové konstrukce Chlumec nad Cidlinou
 • Kovové konstrukce Choceň
 • Kovové konstrukce Chotěboř
 • Kovové konstrukce Chotěšov
 • Kovové konstrukce Chrast
 • Kovové konstrukce Chrastava
 • Kovové konstrukce Chropyně
 • Kovové konstrukce Chrudim
 • Kovové konstrukce Chvaletice
 • Kovové konstrukce Chýnov
 • Kovové konstrukce Cvikov
 • Kovové konstrukce Dačice
 • Kovové konstrukce Desná
 • Kovové konstrukce Dětmarovice
 • Kovové konstrukce Dobrá
 • Kovové konstrukce Dobřany
 • Kovové konstrukce Dobřichovice
 • Kovové konstrukce Dobříš
 • Kovové konstrukce Dobrovice
 • Kovové konstrukce Dobruška
 • Kovové konstrukce Dobšice
 • Kovové konstrukce Doksy
 • Kovové konstrukce Dolany
 • Kovové konstrukce Dolní Benešov
 • Kovové konstrukce Dolní Bojanovice
 • Kovové konstrukce Dolní Bousov
 • Kovové konstrukce Dolní Dobrouč
 • Kovové konstrukce Dolní Kounice
 • Kovové konstrukce Dolní Lutyně
 • Kovové konstrukce Dolní Němčí
 • Kovové konstrukce Dubí
 • Kovové konstrukce Dubňany
 • Kovové konstrukce Duchcov
 • Kovové konstrukce Dvůr Králové nad Labem
 • Kovové konstrukce Františkovy Lázně
 • Kovové konstrukce Frenštát pod Radhoštěm
 • Kovové konstrukce Fryčovice
 • Kovové konstrukce Frýdlant
 • Kovové konstrukce Fryšták
 • Kovové konstrukce Fulnek
 • Kovové konstrukce Golčův Jeníkov
 • Kovové konstrukce Habartov
 • Kovové konstrukce Háj ve Slezsku
 • Kovové konstrukce Halenkov
 • Kovové konstrukce Hanušovice
 • Kovové konstrukce Hať
 • Kovové konstrukce Havlíčkův Brod
 • Kovové konstrukce Hejnice
 • Kovové konstrukce Heřmanův Městec
 • Kovové konstrukce Hlinsko
 • Kovové konstrukce Hlubočky
 • Kovové konstrukce Hluboká nad Vltavou
 • Kovové konstrukce Hlučín
 • Kovové konstrukce Hluk
 • Kovové konstrukce Hodkovice nad Mohelkou
 • Kovové konstrukce Holešov
 • Kovové konstrukce Holice
 • Kovové konstrukce Holýšov
 • Kovové konstrukce Horažďovice
 • Kovové konstrukce Hořice
 • Kovové konstrukce Horka nad Moravou
 • Kovové konstrukce Horní Bečva
 • Kovové konstrukce Horní Benešov
 • Kovové konstrukce Horní Bříza
 • Kovové konstrukce Horní Planá
 • Kovové konstrukce Horní Slavkov
 • Kovové konstrukce Horní Suchá
 • Kovové konstrukce Horoměřice
 • Kovové konstrukce Hořovice
 • Kovové konstrukce Hošťálková
 • Kovové konstrukce Hostinné
 • Kovové konstrukce Hostivice
 • Kovové konstrukce Hovězí
 • Kovové konstrukce Hovorany
 • Kovové konstrukce Hradec nad Moravicí
 • Kovové konstrukce Hrádek nad Nisou
 • Kovové konstrukce Hranice
 • Kovové konstrukce Hranice
 • Kovové konstrukce Hrob
 • Kovové konstrukce Hronov
 • Kovové konstrukce Hrušovany nad Jevišovkou
 • Kovové konstrukce Hrušovany u Brna
 • Kovové konstrukce Hulín
 • Kovové konstrukce Humpolec
 • Kovové konstrukce Hustopeče
 • Kovové konstrukce Ivančice
 • Kovové konstrukce Ivanovice na Hané
 • Kovové konstrukce Jablonné nad Orlicí
 • Kovové konstrukce Jablonné v Podještědí
 • Kovové konstrukce Jablůnka
 • Kovové konstrukce Jablunkov
 • Kovové konstrukce Jáchymov
 • Kovové konstrukce Janovice nad Úhlavou
 • Kovové konstrukce Jaroměř
 • Kovové konstrukce Jaroměřice nad Rokytnou
 • Kovové konstrukce Javorník
 • Kovové konstrukce Jedovnice
 • Kovové konstrukce Jemnice
 • Kovové konstrukce Jesenice
 • Kovové konstrukce Jeseník
 • Kovové konstrukce Jevíčko
 • Kovové konstrukce Jičín
 • Kovové konstrukce Jilemnice
 • Kovové konstrukce Jílové
 • Kovové konstrukce Jílové u Prahy
 • Kovové konstrukce Jince
 • Kovové konstrukce Jindřichův Hradec
 • Kovové konstrukce Jirkov
 • Kovové konstrukce Jistebnice
 • Kovové konstrukce Kadaň
 • Kovové konstrukce Kamenice
 • Kovové konstrukce Kamenice nad Lipou
 • Kovové konstrukce Kamenický Šenov
 • Kovové konstrukce Kamenný Újezd
 • Kovové konstrukce Kaplice
 • Kovové konstrukce Kardašova Řečice
 • Kovové konstrukce Karolinka
 • Kovové konstrukce Kaznějov
 • Kovové konstrukce Kdyně
 • Kovové konstrukce Kelč
 • Kovové konstrukce Klášterec nad Ohří
 • Kovové konstrukce Klatovy
 • Kovové konstrukce Klimkovice
 • Kovové konstrukce Kobeřice
 • Kovové konstrukce Kobylí
 • Kovové konstrukce Kojetín
 • Kovové konstrukce Kolín
 • Kovové konstrukce Komárov
 • Kovové konstrukce Konice
 • Kovové konstrukce Kopidlno
 • Kovové konstrukce Kopřivnice
 • Kovové konstrukce Koryčany
 • Kovové konstrukce Kosmonosy
 • Kovové konstrukce Košťany
 • Kovové konstrukce Kostelec na Hané
 • Kovové konstrukce Kostelec nad Černými lesy
 • Kovové konstrukce Kostelec nad Labem
 • Kovové konstrukce Kostelec nad Orlicí
 • Kovové konstrukce Kozlovice
 • Kovové konstrukce Králíky
 • Kovové konstrukce Kralovice
 • Kovové konstrukce Kralupy nad Vltavou
 • Kovové konstrukce Králův Dvůr
 • Kovové konstrukce Kraslice
 • Kovové konstrukce Krásná Lípa
 • Kovové konstrukce Kravaře
 • Kovové konstrukce Křemže
 • Kovové konstrukce Kroměříž
 • Kovové konstrukce Krupka
 • Kovové konstrukce Kryry
 • Kovové konstrukce Kunovice
 • Kovové konstrukce Kunštát
 • Kovové konstrukce Kuřim
 • Kovové konstrukce Kvasice
 • Kovové konstrukce Kyjov
 • Kovové konstrukce Kynšperk nad Ohří
 • Kovové konstrukce Lanžhot
 • Kovové konstrukce Lázně Bělohrad
 • Kovové konstrukce Lázně Bohdaneč
 • Kovové konstrukce Ledeč nad Sázavou
 • Kovové konstrukce Ledenice
 • Kovové konstrukce Lednice
 • Kovové konstrukce Letohrad
 • Kovové konstrukce Letovice
 • Kovové konstrukce Libčice nad Vltavou
 • Kovové konstrukce Libochovice
 • Kovové konstrukce Libušín
 • Kovové konstrukce Líně
 • Kovové konstrukce Lipník nad Bečvou
 • Kovové konstrukce Lišov
 • Kovové konstrukce Litovel
 • Kovové konstrukce Loket
 • Kovové konstrukce Lomnice nad Popelkou
 • Kovové konstrukce Loštice
 • Kovové konstrukce Louny
 • Kovové konstrukce Lovosice
 • Kovové konstrukce Luby
 • Kovové konstrukce Ludgeřovice
 • Kovové konstrukce Luhačovice
 • Kovové konstrukce Luka nad Jihlavou
 • Kovové konstrukce Lutín
 • Kovové konstrukce Luže
 • Kovové konstrukce Lužice
 • Kovové konstrukce Lysá nad Labem
 • Kovové konstrukce Mariánské Lázně
 • Kovové konstrukce Mělník
 • Kovové konstrukce Městec Králové
 • Kovové konstrukce Město Albrechtice
 • Kovové konstrukce Meziboří
 • Kovové konstrukce Meziměstí
 • Kovové konstrukce Mikulášovice
 • Kovové konstrukce Mikulov
 • Kovové konstrukce Mikulovice
 • Kovové konstrukce Milevsko
 • Kovové konstrukce Milín
 • Kovové konstrukce Milovice
 • Kovové konstrukce Mimoň
 • Kovové konstrukce Miroslav
 • Kovové konstrukce Mirošov
 • Kovové konstrukce Mladá Vožice
 • Kovové konstrukce Mladé Buky
 • Kovové konstrukce Mnichovo Hradiště
 • Kovové konstrukce Mníšek pod Brdy
 • Kovové konstrukce Modřice
 • Kovové konstrukce Mohelnice
 • Kovové konstrukce Moravská Nová Ves
 • Kovové konstrukce Moravské Budějovice
 • Kovové konstrukce Moravský Beroun
 • Kovové konstrukce Moravský Krumlov
 • Kovové konstrukce Moravský Písek
 • Kovové konstrukce Mořkov
 • Kovové konstrukce Mosty u Jablunkova
 • Kovové konstrukce Mutěnice
 • Kovové konstrukce Náchod
 • Kovové konstrukce Náměšť nad Oslavou
 • Kovové konstrukce Napajedla
 • Kovové konstrukce Nechanice
 • Kovové konstrukce Nejdek
 • Kovové konstrukce Němčice nad Hanou
 • Kovové konstrukce Nepomuk
 • Kovové konstrukce Neratovice
 • Kovové konstrukce Netolice
 • Kovové konstrukce Neveklov
 • Kovové konstrukce Nivnice
 • Kovové konstrukce Nová Bystřice
 • Kovové konstrukce Nová Paka
 • Kovové konstrukce Nová Role
 • Kovové konstrukce Nová Včelnice
 • Kovové konstrukce Nové Hrady
 • Kovové konstrukce Nové Město na Moravě
 • Kovové konstrukce Nové Město nad Metují
 • Kovové konstrukce Nové Město pod Smrkem
 • Kovové konstrukce Nové Sedlo
 • Kovové konstrukce Nové Strašecí
 • Kovové konstrukce Novosedlice
 • Kovové konstrukce Nový Bor
 • Kovové konstrukce Nový Bydžov
 • Kovové konstrukce Nový Hrozenkov
 • Kovové konstrukce Nový Jičín
 • Kovové konstrukce Nový Malín
 • Kovové konstrukce Nymburk
 • Kovové konstrukce Nýřany
 • Kovové konstrukce Nýrsko
 • Kovové konstrukce Obrnice
 • Kovové konstrukce Odolena Voda
 • Kovové konstrukce Odry
 • Kovové konstrukce Okříšky
 • Kovové konstrukce Opatovice nad Labem
 • Kovové konstrukce Opočno
 • Kovové konstrukce Ořechov
 • Kovové konstrukce Osek
 • Kovové konstrukce Oslavany
 • Kovové konstrukce Ostravice
 • Kovové konstrukce Ostrov
 • Kovové konstrukce Ostrožská Nová Ves
 • Kovové konstrukce Otrokovice
 • Kovové konstrukce Pacov
 • Kovové konstrukce Palkovice
 • Kovové konstrukce Paskov
 • Kovové konstrukce Pečky
 • Kovové konstrukce Pelhřimov
 • Kovové konstrukce Peruc
 • Kovové konstrukce Petrovice u Karviné
 • Kovové konstrukce Petřvald
 • Kovové konstrukce Píšť
 • Kovové konstrukce Planá
 • Kovové konstrukce Planá nad Lužnicí
 • Kovové konstrukce Plasy
 • Kovové konstrukce Plesná
 • Kovové konstrukce Plumlov
 • Kovové konstrukce Počátky
 • Kovové konstrukce Podbořany
 • Kovové konstrukce Podivín
 • Kovové konstrukce Pohořelice
 • Kovové konstrukce Police nad Metují
 • Kovové konstrukce Polná
 • Kovové konstrukce Postoloprty
 • Kovové konstrukce Postřelmov
 • Kovové konstrukce Povrly
 • Kovové konstrukce Pozořice
 • Kovové konstrukce Prachatice
 • Kovové konstrukce Přelouč
 • Kovové konstrukce Přeštice
 • Kovové konstrukce Příbor
 • Kovové konstrukce Příbram
 • Kovové konstrukce Přibyslav
 • Kovové konstrukce Proboštov
 • Kovové konstrukce Proseč
 • Kovové konstrukce Protivín
 • Kovové konstrukce Průhonice
 • Kovové konstrukce Prušánky
 • Kovové konstrukce Psáry
 • Kovové konstrukce Rajhrad
 • Kovové konstrukce Rakovník
 • Kovové konstrukce Rakvice
 • Kovové konstrukce Rapotín
 • Kovové konstrukce Raspenava
 • Kovové konstrukce Ratíškovice
 • Kovové konstrukce Řevnice
 • Kovové konstrukce Říčany
 • Kovové konstrukce Rohatec
 • Kovové konstrukce Rokytnice v Orlických horách
 • Kovové konstrukce Rosice
 • Kovové konstrukce Rotava
 • Kovové konstrukce Roudnice nad Labem
 • Kovové konstrukce Rousínov
 • Kovové konstrukce Rožmitál pod Třemšínem
 • Kovové konstrukce Rožnov pod Radhoštěm
 • Kovové konstrukce Roztoky
 • Kovové konstrukce Rtyně v Podkrkonoší
 • Kovové konstrukce Ruda nad Moravou
 • Kovové konstrukce Rudná
 • Kovové konstrukce Rudník
 • Kovové konstrukce Rudolfov
 • Kovové konstrukce Rychnov nad Kněžnou
 • Kovové konstrukce Rychvald
 • Kovové konstrukce Rýmařov
 • Kovové konstrukce Sadská
 • Kovové konstrukce Šardice
 • Kovové konstrukce Sázava
 • Kovové konstrukce Sedlčany
 • Kovové konstrukce Sedlec
 • Kovové konstrukce Semily
 • Kovové konstrukce Šenov
 • Kovové konstrukce Sezemice
 • Kovové konstrukce Sezimovo Ústí
 • Kovové konstrukce Skuteč
 • Kovové konstrukce Slaný
 • Kovové konstrukce Šlapanice
 • Kovové konstrukce Slatiňany
 • Kovové konstrukce Slavičín
 • Kovové konstrukce Slavkov u Brna
 • Kovové konstrukce Slavonice
 • Kovové konstrukce Šluknov
 • Kovové konstrukce Slušovice
 • Kovové konstrukce Smiřice
 • Kovové konstrukce Smržovka
 • Kovové konstrukce Soběslav
 • Kovové konstrukce Sobotín
 • Kovové konstrukce Sobotka
 • Kovové konstrukce Sokolov
 • Kovové konstrukce Solnice
 • Kovové konstrukce Spálené Poříčí
 • Kovové konstrukce Šťáhlavy
 • Kovové konstrukce Stará Paka
 • Kovové konstrukce Staré Město
 • Kovové konstrukce Staré Město
 • Kovové konstrukce Starý Jičín
 • Kovové konstrukce Starý Plzenec
 • Kovové konstrukce Štěpánkovice
 • Kovové konstrukce Štěpánov
 • Kovové konstrukce Šternberk
 • Kovové konstrukce Štětí
 • Kovové konstrukce Štítná nad Vláří
 • Kovové konstrukce Štíty
 • Kovové konstrukce Stochov
 • Kovové konstrukce Stod
 • Kovové konstrukce Strakonice
 • Kovové konstrukce Štramberk
 • Kovové konstrukce Strání
 • Kovové konstrukce Strašice
 • Kovové konstrukce Stráž pod Ralskem
 • Kovové konstrukce Strážnice
 • Kovové konstrukce Střelice
 • Kovové konstrukce Stříbro
 • Kovové konstrukce Studená
 • Kovové konstrukce Studénka
 • Kovové konstrukce Suchdol nad Lužnicí
 • Kovové konstrukce Šumperk
 • Kovové konstrukce Sušice
 • Kovové konstrukce Světlá nad Sázavou
 • Kovové konstrukce Svoboda nad Úpou
 • Kovové konstrukce Tábor
 • Kovové konstrukce Tachov
 • Kovové konstrukce Tanvald
 • Kovové konstrukce Teplá
 • Kovové konstrukce Terezín
 • Kovové konstrukce Tišnov
 • Kovové konstrukce Tlučná
 • Kovové konstrukce Tlumačov
 • Kovové konstrukce Toužim
 • Kovové konstrukce Třebechovice pod Orebem
 • Kovové konstrukce Třebíč
 • Kovové konstrukce Třeboň
 • Kovové konstrukce Třemošná
 • Kovové konstrukce Třemošnice
 • Kovové konstrukce Třešť
 • Kovové konstrukce Trhové Sviny
 • Kovové konstrukce Trmice
 • Kovové konstrukce Trojanovice
 • Kovové konstrukce Trutnov
 • Kovové konstrukce Tuchlovice
 • Kovové konstrukce Turnov
 • Kovové konstrukce Tvrdonice
 • Kovové konstrukce Týn nad Vltavou
 • Kovové konstrukce Týnec nad Sázavou
 • Kovové konstrukce Týniště nad Orlicí
 • Kovové konstrukce Uherské Hradiště
 • Kovové konstrukce Uherský Brod
 • Kovové konstrukce Uherský Ostroh
 • Kovové konstrukce Uhlířské Janovice
 • Kovové konstrukce Unhošť
 • Kovové konstrukce Uničov
 • Kovové konstrukce Úpice
 • Kovové konstrukce Ústí nad Orlicí
 • Kovové konstrukce Úvaly
 • Kovové konstrukce Vacenovice
 • Kovové konstrukce Valašská Bystřice
 • Kovové konstrukce Valašské Klobouky
 • Kovové konstrukce Valašské Meziříčí
 • Kovové konstrukce Valtice
 • Kovové konstrukce Vamberk
 • Kovové konstrukce Varnsdorf
 • Kovové konstrukce Vejprnice
 • Kovové konstrukce Vejprty
 • Kovové konstrukce Velešín
 • Kovové konstrukce Velim
 • Kovové konstrukce Velká Bíteš
 • Kovové konstrukce Velká Bystřice
 • Kovové konstrukce Velká Hleďsebe
 • Kovové konstrukce Velká nad Veličkou
 • Kovové konstrukce Velké Bílovice
 • Kovové konstrukce Velké Hamry
 • Kovové konstrukce Velké Karlovice
 • Kovové konstrukce Velké Losiny
 • Kovové konstrukce Velké Meziříčí
 • Kovové konstrukce Velké Opatovice
 • Kovové konstrukce Velké Pavlovice
 • Kovové konstrukce Velké Poříčí
 • Kovové konstrukce Velký Osek
 • Kovové konstrukce Velký Týnec
 • Kovové konstrukce Velvary
 • Kovové konstrukce Vendryně
 • Kovové konstrukce Veselí nad Lužnicí
 • Kovové konstrukce Veselí nad Moravou
 • Kovové konstrukce Větřní
 • Kovové konstrukce Veverská Bítýška
 • Kovové konstrukce Vikýřovice
 • Kovové konstrukce Vimperk
 • Kovové konstrukce Vítkov
 • Kovové konstrukce Vizovice
 • Kovové konstrukce Vlašim
 • Kovové konstrukce Vlčnov
 • Kovové konstrukce Vnorovy
 • Kovové konstrukce Vodňany
 • Kovové konstrukce Volary
 • Kovové konstrukce Volyně
 • Kovové konstrukce Votice
 • Kovové konstrukce Vracov
 • Kovové konstrukce Vratimov
 • Kovové konstrukce Vrbno pod Pradědem
 • Kovové konstrukce Vrchlabí
 • Kovové konstrukce Vrdy
 • Kovové konstrukce Všetaty
 • Kovové konstrukce Vsetín
 • Kovové konstrukce Vyšší Brod
 • Kovové konstrukce Zábřeh
 • Kovové konstrukce Žacléř
 • Kovové konstrukce Zákupy
 • Kovové konstrukce Žamberk
 • Kovové konstrukce Zašová
 • Kovové konstrukce Zastávka
 • Kovové konstrukce Žatec
 • Kovové konstrukce Zbiroh
 • Kovové konstrukce Zbýšov
 • Kovové konstrukce Ždánice
 • Kovové konstrukce Žďár nad Sázavou
 • Kovové konstrukce Zdice
 • Kovové konstrukce Zdounky
 • Kovové konstrukce Železná Ruda
 • Kovové konstrukce Železný Brod
 • Kovové konstrukce Židlochovice
 • Kovové konstrukce Žirovnice
 • Kovové konstrukce Zlaté Hory
 • Kovové konstrukce Zliv
 • Kovové konstrukce Zlonice
 • Kovové konstrukce Žlutice
 • Kovové konstrukce Znojmo
 • Kovové konstrukce Zruč nad Sázavou
 • Kovové konstrukce Zubří
 • Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všechna práva vyhrazena