V oblasti

  Proč je nutné provádět čištění komína pravidelně?

  Přemýšleli jste někdy nad tím, co přesně dělá kominík? Saze jsou vlastně sraženina vznikající takzvanými vedlejšími produkty spalování - kouřem, dehtem, mastnotou, nečistotami a plyny. Každá zvlášť, a tedy i všechny dohromady, jsou vysoce hořlavé. Čištěním komína se těchto nánosů zbavujeme a drasticky tak snižujeme riziko vzniku požáru. Saze navíc snižují účinnost topných zařízení - spotřebuje se více paliva, složenky jsou dražší a výsledek tudíž není uspokojivý z žádného hlediska.
  Odborný článek 239
  iStock 611993448
  Máme 175 realizátorů v oblasti Komín:

  Čištění komínů

  Při spalování paliva s vysokým obsahem uhlíku se uvolňuje velké množství sazí, které se usazují na vnitřních plochách komína. Všechny tyto nahromaděné nečistoty mohou působením různých vnějších i vnitřních faktorů způsobit požár. Naštěstí se díky pravidelnému čištění a údržbě takovému východisku lze vyhnout, proto radíme kontaktovat kominíky v pravidelných intervalech.

  Kominík provádí ruční nebo strojní čištění komínů, kontrolu a měření emisí na hlavních i pomocných částech topného systému a jistě vám dokáže poradit s jejich správným používáním. Čisté kouřovody lépe odtahují kouř (jak se říká „lépe táhnou“), čímž se zvyšuje palivová účinnost a zároveň se vypouští méně škodlivých plynů; obojí je lepší pro přírodu i pro vaši peněženku. 

  První revize topných zařízení

  U nově instalovaných topných systémů je nutné provést první zkoušku ke kontrole správnosti všech částí a prvků zařízení a instalací; a zároveň se zjišťuje, zda jsou splněny všechny technické podmínky pro provoz a údržbu.

  To zajišťuje bezpečný provoz zařízení a optimální spalování. Tento první test obvykle provádí výrobce nebo prodejce, od kterého jste systém zakoupili nebo který jej nainstaloval. Existují firmy, které dávají na zařízení a instalaci dlouhodobou záruku, ale pouze za podmínky, že provedou servis alespoň jednou ročně.

  iStock-1256485226.jpg
  Revize topných těles zajišťuje jejich optimální fungování a snižuje náklady na vytápění a riziko požáru

  Roční revize komínů

  Vytápěcí a odtahové systémy je nutné kontrolovat minimálně jednou ročně. Pravidelná kontrola snižuje riziko požáru, možnost otravy spalinami nebo rizika související s ochranou životního prostředí. Servisní technici vás upozorní na případné poškození či závady systému nebo jeho částí. V případě, že si všimnete něčeho, o čem si myslíte, že není v pořádku, doporučujeme zavolat kominíka nebo servisního technika a poradit se s ním. Vždy mějte na paměti, že bezpečnost a jistota vaší rodiny je prvořadá. Na druhou stranu většina pojišťoven škody neuznají, pokud nemáte doklad o pravidelné údržbě.

  Pravidelná roční údržba je nejlepší prevence požáru.

  Čištění komínů, topidel a průduchů

  Nejzákladnější a nejznámější službou, kterou kominíci poskytují, je čištění komínů. Nepostradatelným pomocníkem je dlouhý ohybatelný drátěný kartáč, i když řemeslníci používají i jiné nástroje. Dobře vyčištěný komín poskytuje větší bezpečnost a ochranu proti požáru a také lepší proudění vzduchu, což zvyšuje účinnost spalování a životnost celého systému. Možná to zní neuvěřitelně, ale bylo zjištěno, že každý milimetr usazeniny uvnitř komína zvyšuje spotřebu energie o 3-5 %, což, uznáte, není vůbec zanedbatelné.

  Pro vytápění tuhými palivy (např. uhlím) je potřeba čištění až 4x za sezónu, zatímco pro vytápění biomasou je potřeba dělat jej 2x za sezónu. Pokud jako topení používáte topný olej nebo plyn, pak se doporučuje jedno čištění za topnou sezónu. Jednou ročně je nutné vyčistit větrací otvory pro přívod a odvod vzduchu.

  iStock-611993448.jpg
   Začištěný komín "špatně táhne", takže topení je slabší a kouře je víc, než je nutné

  Odstraňování dehtových usazenin

  Silný přísun kyslíku při spalování palivového dřeva zlepšuje jeho účinnost, přičemž se uvolňuje více tepla a méně sazí. Usazeniny sazí a dehtu jsou způsobeny nedokonalým spalováním paliva v zařízeních. Dehet se odstraňuje mechanicky nebo kontrolovaným spalováním. Tento problém je způsoben nesprávným použitím palivového dřeva (např. mokré dřevo), nedostatečným přívodem vzduchu (žádné větrací otvory nebo příliš utěsněná dvířka), špatným spalováním nebo neadekvátně navrženým systémem (kamna nebo kotel jsou, menší nebo větší, než je potřeba) nebo nesprávným způsobem spalování (přiložení většího množství paliva, než je nutné).

  Měření emisí spalin

  Pokud topíte plynem nebo topným olejem, je nutné minimálně jednou za sezónu měřit emise spalin. Tím se kontroluje správný chod celého systému, topeniště a komor, doprovodných zařízení, odtoků a vtoků. Pokud kominík zjistí, že spalování je nedostatečné, že emise jsou příliš vysoké, ztráty nadměrné apod., poradí vám, co dále podniknout. Doporučujeme neváhat a udělat co je potřeba pro bezpečnost jak vaší, tak okolních domácností.

  Pokud se rozhodnete pro revizi komínového systému, můžete nás také kontaktovat na DaiBau.cz. Na našich stránkách najdete další tipy související s tímto tématem, ale také kominíky, se kterými spolupracujeme a kteří na vaši poptávku odpoví vhodnou nabídkou.

  Informace o ceně si můžete prohlédnout v naší kalkulačce.

  Váš tým,

  DaiBau.cz

  Odborný článek 239
  Autor: Daibau casopis

  Jak jste využili tyto informace?


  Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Komín?

  Nápady na úpravu a uspořádání domu

  Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

  Máme 175 realizátorů v oblasti Komín:

  Bezplatná služba
  Hledáme v lokalitě
  Bez provizí
  Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všechna práva vyhrazena