V oblasti
  Podzemní voda je díky své relativně vysoké teplotě ideálním zdrojem tepla a může mít vysoké koeficienty výkonu (COP - Coefficient of Performance). To znamená, že voda je ze všech možných zdrojů energeticky nejúčinnější, následují země a vzduch. Tepelná čerpadla voda-voda, přestože jsou malých rozměrů, poskytují vysoký stupeň přeměny energie dostačující k uspokojení všech potřeb domácnosti.
  Odborný článek 498
  voda voda
  Máme 346 realizátorů v oblasti Tepelné čerpadlo:

  1. Tepelná čerpadla voda - voda: provoz

  Tepelné čerpadlo voda-voda k výrobě tepla využívá energii vody. Může to být voda z rybníka, potoka, řeky, jezera, studny apod. Nejčastějším zdrojem tepla pro tento typ zařízení je ale podzemní voda, tedy geotermální energie. Teplo ze spodní vody je ideálním zdrojem energie pro tepelné čerpadlo. Jeho výhodou je relativně stálá úroveň teploty, která se pohybuje v rozmezí 7-12°C.

  Pro využití podzemní vody je potřeba udělat dva vrty - jeden pro čerpání, a druhý pro vracení výměníku tepla zpět do podzemních vod. První vrt je vybaven hadicí ponorného čerpadla. Během provozu se odebírá voda přes čerpadlo, které její energii využívá k ohřevu vody v topném systému, popř. v systému ohřevu teplé užitkové vody. Do druhého vrtu, který je od prvního vzdálený 15-20 m, se pak o pár stupňů (2°-4°C) chladnější voda vrací zpět pod zem.

  Množství vody musí být dostatečné pro nepřetržitý provoz v zimě, kdy je potřeba tepla největší. Pro využívání podzemních vod je třeba získat příslušné povolení vodohospodářského úřadu. Před zahájením prací je také nutné provést chemický rozbor vody.

  2. Výhody

  2.1. Využití konstantní teploty podzemní vody

  Podzemní voda má stálou teplotu v rozmezí 7°-12°C a na této úrovni zůstává i v zimě, kdy jsou venkovní teploty hluboce pod nulou. Tepelné čerpadlo vzduch-voda vyžaduje ke svému provozu venkovní teploty nad -5 °C, i když při takto nízkých hodnotách spotřebuje více elektřiny.

  2.2. Pasivní, tedy přirozené chlazení

  V měsících, kdy jsou venkovní teploty vysoké, můžete dům či byt pasivně chladit (pro ochlazování je využíván chlad z vrtů přímo, kompresor je při tom vypnut).

  3. Vodní zdroje a instalace

  Při instalaci tohoto typu zařízení a systému je třeba zvolit vhodný zdroj vody. Zdroje povrchové vody mohou zamrzat, což jim brání v provozu. Správný zdroj musí zajistit dostatečné množství vody, jinak by se samotné čerpadlo zahřálo natolik, že by se stalo energeticky neefektivním. Proto se vždy doporučuje konzultovat výběr a nákup s odborníky. Nejpraktičtější je najmout si místní firmu, která již zná situaci v terénu a ze zkušenosti ví, jaké řešení by bylo nejoptimálnější. Stejná firma vám nejspíš nabídne odpovídající model zařízení a systému, takže pokud se dohodnete na ceně, provede i montáž, ale i záruku, tedy údržbu a servis.

  Tekoucí vody jsou zvláště účinným zdrojem energie. Kvůli právním omezením jsou však dostupné jen zřídka. Řeky a potoky se neustále plní čerstvou vodou, takže venkovní teplota neovlivňuje provoz tepelného čerpadla. Navíc je nepravděpodobné, že by tento vodní zdroj v zimě úplně zamrzl.

  Aby bylo možné využít podzemní vodu, musí být vyvrtány dva vrty - jeden pro čerpání vody do systému a druhý pro její návrat do podzemních vod.

  Aby bylo možné využít podzemní vodu, musí být vyvrtány dva vrty - jeden pro čerpání vody do systému a druhý pro její návrat do podzemních vod.

   

  4. Životnost

  Tepelná čerpadla mají dlouhou životnost, průměrně 15-20 let. Pro co nejdelší životnost zařízení a celého systému byste si měli vybrat kvalitní čerpadlo od spolehlivého a uznávaného výrobce; mezi nimi jsou modely, které vydrží dokonce až 25 let. Odborná instalace a pravidelná, správná údržba a včasné odstraňování případných závad jsou nejdůležitějšími podmínkami pro dlouhodobý provoz tepelného čerpadla voda-voda.

  5. Údržba a servis

  Zařízení tohoto typu se porouchávají velmi zřídka. Vzhledem k různé kvalitě a čistotě vody mají tepelná čerpadla vždy na samotném vstupu do systému zabudované čistící filtry, které je nutné občas čistit a v podle potřeby měnit. Vzhledem k velmi jemným částicím nečistot, které mohou tímto filtrem procházet, je dobré stav výměníku pravidelně kontrolovat. To vše zvládnete sami, bez pomoci servisního technika. U zařízení typu voda-voda může být průtok vody nižší kvůli nižší hladině spodní vody. S tím se však nedá nic dělat - stav se zlepší, když se hladina opět zvýší. Co ale můžete udělat předem, je řádné a odborné posouzení zdroje vody před koupí tepelného čerpadla.

  U všech tepelných čerpadel určených k vytápění, bez ohledu na zdroj tepla, provádí servisní technik kontrolu chladicího plynu. Tlak chladicího plynu nejvíce ovlivňuje provoz tepelného čerpadla a bezprostředně poté tlak vody v topném systému. Před vstupem vody do čerpadla se nachází filtr, který je potřeba minimálně jednou ročně vyčistit, jinak může dojít ke snížení průtoku vody a zvýšení jejího tlaku v topném systému. Servisní technik obvykle určuje a nastavuje parametry různých funkcí a požadovanou teplotu.

  6. Záruka

  Záruční doba se liší podle výrobce a typu. Ve většině případů je však základní záruka na tepelné čerpadlo voda-voda 2-3 roky a pokrývá veškeré náklady na náhradní díly a opravy. Někteří dodavatelé nabízí za příplatek možnost prodloužení záruční doby.

  7. Kdy se investice do tepelného čerpadla vrátí?

  V průměru se investice do tepelného čerpadla voda-voda vrátí zhruba za 5 let. Vzhledem k dlouhé životnosti zařízení a celého systému (minimálně 15 let) je evidentní, že se vám tato investice z dlouhodobého hlediska vyplatí.

  Odborný článek 498
  Autor: Daibau casopis

  Jak jste využili tyto informace?


  Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Tepelné čerpadlo?

  Nápady na úpravu a uspořádání domu

  Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

  Máme 346 realizátorů v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Bezplatná služba
  Hledáme v lokalitě
  Bez provizí
  Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všechna práva vyhrazena